Eget innvandrerparti stiftet i Oslo

  • NTB
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Søndag ble Innvandrerpartiet stiftet i Oslo. Partiet tar sikte på å stille liste ved kommunevalget i hovedstaden neste høst.

Partistifter er Mohan Singh Varma som har lang erfaring fra Oslo-politikken. Han var bystyremedlem mellom 1984-1991, og har vært innom både Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

- Mer vekt på de små

- De andre partiene tar ikke tilstrekkelig hensyn til de små minoritetene. De tar bare hensyn til de store, sier Singh Varma til NTB.

Han sier at partiet også vil bli brukt som informasjonsapparat for å hjelpe innvandrere til å finne fram i det norske regelverket.

- Vi vil være et parti for alle med innvandrerbakgrunn, men vi sier også velkommen til nordmenn som ønsker å være med på kommunevalglista, sier partistifteren.

Varma sier at var stor oppslutning på stiftelsesmøtet, og at det etter en ærlig og åpen debatt ble enighet om å stifte et parti.

Åpent parti

- Vi lover et åpent parti som ikke bare skal være til for en gruppe. Det skal være et parti for alle, understreker han.

I en pressemelding etter stiftelsesmøtet heter det at innvandrere i Norge har fått nok negativ oppmerksomhet og at det er på høy tid at både minoritets- og majoritetssamfunnet aksepterer nødvendigheten av Innvandrerpartiet i Oslo.

- Hovedmålet for partiet er å skape en politisk plattform for alle innvandrere, innenfor den norske Grunnloven. Vi vil skape oppmerksomhet om innvandreres politiske og sosiale frihet, rettigheter og plikter. Partiet vil også bygge bru mellom flertall og mindretall i landet, uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, hudfarge og tro, sier Mohan Singh Varma.