ANBEFALINGEN: Den 23. oktober ble hele det norske folk anbefalt å ta vaksinen mot svineinfluensa, blant annet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (bildet). Foto: Scanpix
ANBEFALINGEN: Den 23. oktober ble hele det norske folk anbefalt å ta vaksinen mot svineinfluensa, blant annet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (bildet). Foto: Scanpix

Avgjorde vaksine til alle på 19 timer

INNENRIKS

(VG Nett) Noen få utvalgte helsetopper fikk under et døgn på seg på seg før hele Norges befolkning ble oppfordret til å ta svineinfluensavaksinen.

Publisert: Oppdatert: 18.02.12 19:38

Beslutningen om at hele nasjonen burde vaksinere seg mot svineinfluensa ble tatt i ekspressfart. Forslaget ble sendt på e-post-høring til de 20 medlemmene av Pandemikomiteen.

Innkjøpet av 9,4 millioner vaksinedoser var allerede avgjort av Stortinget i juni samme år.

Konklusjonen var at alle burde la seg vaksinere av GlaxoSmithKlines nye og uprøvde vaksine mot influensaen A (H1N1) - som Norge hadde kjøpt inn 4,7 millioner doser av til en samlet pris av 450 millioner kroner.

2,2 millioner nordmenn fulgte rådet.

Narkolepsi

Minst 35 norske barn har fått diagnosen narkolepsi etter å ha tatt vaksinen. Ett av barna er seks år gamle Thea Strand fra Kjerringøy.

- Det er det glade vanvidd at høringen om massevaksinering ble gjort i løpet av 19 timer. I mange andre land valgte de bare å vaksinere risikogrupper, mens her ble alle anbefalt vaksinen.

Jeg blir rett og slett forferdet, sier pappa Per Kristian Strand.

Knapp høringsfrist

Én uke før avgjørelsen - 16. oktober - ble nordmenn i risikogruppene anbefalt å ta Pandemrix-vaksinen. I løpet av få dager utarbeidet Folkehelseinstituttet en ny rapport som rådet hele befolkningen til det samme.

Rapporten ble forelagt Pandemikomiteen, som fikk en høringsfrist på 19 timer.

«DSB mener det kan stilles spørsmål ved prosessen knyttet til rådet om massevaksinering i oktober 2009. Kun medlemmene av Pandemikomitéen fikk anledning til å uttale seg, og høringsfristen var i praksis bare én arbeidsdag.», skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i sin evaluering.

Statens helsetilsyn hadde selv ett medlem i Pandemikomiteen. I et notat sendt til Helsedepartementet i november 2009 kritiserer direktør Lars E. Hanssen blant annet:

«Et totalt fravær av møter etter at fase 6 (bekreftet pandemi) er blitt etablert - og mange råd har blitt endret - er etter min mening et uheldig underforbruk av komiteen. Etter dette (august) har det vært et par høringsrunder per e-post med svært korte frister, hhv. et par dager og noen få timer.»

Overfor VG utdyper Lars E. Hanssen:

- Min henvendelse til departementet i november 2009 var en bekymring for at en ikke utnyttet Pandemikomiteens samlede ekspertise godt nok i den foreliggende situasjon.

Han kritiserer ikke beslutningen som ble tatt.

- Rådgivende komité

- Hensikten var å bidra til at komiteen ble brukt mer aktivt i rådgivningen av departementet.

Det var ikke en kritikk av vedtaket om vaksinasjon. Statens helsetilsyn hadde ikke annen kunnskap enn det beslutningstagerne hadde, sier Hanssen.

Geir Stene-Larsen, direktør for Folkehelseinstituttet, sier han er kjent med kritikken fra Statens helsetilsyn.

- Vi kunne sikkert hatt flere møter i komiteen, men vi kaller inn komiteen når vi har problemstillinger som vi synes er vanskelige.

Det kan være ny informasjon, eller om vi står foran viktige beslutninger. Men er det ikke noe nytt i saken, så er det ingen operativ komité, men en rådgivende komité, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Raske prosesser

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier vanlige høringsfrister er tre måneder, men at dersom de hadde brukt mer tid på saksbehandlingen, hadde ikke vaksinen hatt nytte for befolkningen.

- Er ikke én dag veldig kort tid?

- Det er kort tid. Grunnen til at vi måtte agere slik vi gjorde, var at sykdommen - pandemien - kom til Norge før vaksinen. Siden det er en helt ny sykdom, måtte de som lager den, lage en helt ny vaksine. Derfor hadde vi raske prosesser for å beslutte vaksinasjonen, sier Larsen.

- Var grunnlaget godt nok?

- Den konklusjonen vi kom til i Norge er ikke annerledes enn den konklusjonen som alle de nordeuropeiske landene kom til, og det var i tråd med anbefalingene fra WHO, sier han. Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen sier til VG at det er utenkelig at hun som statsråd skulle overstyre enstemmige anbefalinger fra fagmiljøet.

- Entydige faglige råd, nasjonalt og internasjonalt lå bak tilbudet om vaksinasjon i Norge.

Her kan du lese mer om