GRUPPELEDER: Christian Lundin leder gruppen med bistandsadvokater, som skal plukke ut 10-12 pilotsaker som skal representere hver sin kategori med skadde i terrorsaken. Her går han av fergen "MS Torbjørn", etter en befaring på Utøya i fjor høst. Foto: Foto:TERJE BRINGEDAL

Vil ha terror-erstatningene avklart i rettssaken

Terrorsaken utløser opp mot 4000 erstatningskrav. Nå vil bistandsadvokatene at retten skal bestemme nivået på erstatningene samtidig som de dømmer Anders Behring Breivik.

 • Eric B. Utheim

Artikkelen er over åtte år gammel

På et møte for de 177 bistandsadvokatene i fjor høst, ble det bestemt å sette ned en pilotgruppe.

Gruppen skal plukke ut 10-12 eksempler fra det store antallet fornærmede, som skal representere hver sin kategori skadde fra Utøya og regjeringskvartalet.

Vil ha domstolsbehandling

Håpet er at retten skal sette en erstatning på hver av de utplukkede pilotsakene.

Dette skal igjen legge føringer for hvilket erstatningsnivå som skal gjelde for de ulike kategoriene pilotsakene representerer.

- Denne saken vil ifølge Justisdepartementets egne anslag utløse 3000-4000 erstatningskrav. Vi må få en så rettferdig og grundig behandling som overhodet mulig, av dette store antallet erstatningskrav i en og samme sak, sier bistandsadvokat Christian Lundin, som leder pilotgruppen.

- Vi vil avgrense noen representative sakstyper, som vi mener skaper presedens for det store flertallet skadelidte i saken.

Vil gi raskere behandling

VIKTIG: Bistandsadvokat Thorsteinn Skansbo mener det er viktig å ta erstatningsspørsmålet nå, og ikke i nye rettssaker som gir Anders Behring Breivik mer oppmerksomhet. Foto: CODEX

Alternativet til å fremme de sivile erstatningskravene i straffesaken mot mannen som forvoldte skadene, er at Kontoret for voldsoffererstatninger behandler søknader fra hver enkelt skadd person, uten at en domstol først har sagt noe om det.

- Stoler dere ikke på Kontoret for voldsoffererstatninger, Lundin?

- Retten vil med alle vitneutsagnene få et godt grunnlag til å vurdere dette. En domstolsbehandling av spørsmålet vil gi en raskere avklaring, enn om vi ellers må gå veien om forvaltningen, for så deretter å bringe sakene inn for domstolene igjen i sivile søksmål.

Thorsteinn Skansbo er også bistandsadvokat i saken. Han mener det er viktig at erstatningsspørsmålet tas opp i straffesaken.

- For ofrene er det viktig at prosessen ikke trekker ut i tid, og at de prinsipielle spørsmåene om erstatning gis betryggende behandling. Det kan bare skje ved at det behandles av en domstol.

- Jeg synes også det er viktig at domstolene tar stilling i selve straffesaken, og ikke i nye og påfølgende sivile rettsrunder som er til ekstra belastning for ofrene, og som vil gi gjerningsmannen ekstra med oppmerksomhet.

I dag sa justisminister Grete Faremo (Ap) at taket i voldsoffererstatningen vil bli hevet, og at det i enkelte tilfeller blir mulig å gå gjennom taket.

Negativ respons så langt

Jo raskere de fornærmede får en avklaring, jo bedre, mener Christian Lundin.

- Nektes vår anmodning, vil det gå lang tid før vi kommer dit vi nå ønsker å starte: Behandling i en domstol.

SKEPTISK: Tingrettsdommer Arne Lyng stiller seg avventende til bistandsadvokatenes anmodning, men har ikke sagt endelig nei. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Christian Lundin sier at pilotgruppen har skrevet to brev til Oslo tingrett, og at de så langt har fått negativ respons - men ikke endelig avslag.

I det foreløpige svarbrevet skriver tingrettsdommer Arne Lyng at retten vil ha avklart hvor mange krav som skal fremmes, og for hvor mange disse skal gjelde, før endelig avgjørelse fattes.

Den endelige anmodningen fra pilotgruppen, med 10-12 saker plukket ut, leveres først når tiltalen er klar neste måned.

Går til Høyesterett om nødvendig

LES OGSÅ: Viser ikke de sterkeste dødsbildene i rettssaken

- Det er bred enighet om denne måten å løse erstatningsspørsmålet på blant bistandsadvokatene, sier Christian Lundin.

- Vi mener det er snever adgang for retten å nekte å ta dette med i straffesaken. Skulle de avslå vår anmodning er vi forberedt på å bringe saken oppover i systemet, til lagmannsretten og Høyesterett.

Mer om

 1. 22. juli

Flere artikler

 1. Krever mer i oppreisning til 22. juli-ofrene

 2. Går rettens vei hvis 22. juli-erstatningene ikke økes

 3. Dropper oppreisningssaker under rettssaken

 4. Erstatning til tilfeldige 22. juli-ofre må behandles på nytt

 5. Søksmål fra terror-pårørende lite aktuelt

Fra andre aviser

 1. Kutter 22. juli-erstatning

  Aftenposten
 2. Advokat mener at terrorofre går glipp av penger

  Fædrelandsvennen
 3. Kutter 22. juli-erstatning

  Bergens Tidende
 4. – Altfor mange avspises med en lavere erstatning enn de har krav på

  Aftenposten
 5. Søksmål fra pårørende lite aktuelt

  Aftenposten
 6. Har fått 7,2 millioner i Utøya-erstatning

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no