Tilleggsrapporten: - Ikke grunn til å ta forbehold om psykose

TILBAKEVISER MERKNADENE: Rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen mener det ikke er noe grunnlag for at deres rapport skal underkjennes. Foto: HELGE MIKALSEN

Slik forsvares rapporten som gjør Breivik tilregnelig

(VG Nett) Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas mener det er lite sannsynlig at Anders Behring Breivik (33) har lurt dem.

 • Gordon Andersen
 • Marianne Vikås
 • Jarle Grivi Brenna
 • Dennis Ravndal
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

Rettsmedisinsk kommisjon hadde en rekke merknader til rapporten fra til de sistoppnevnte psykiaterne, som mener massedrapsmannen ikke var psykotisk 22. juli.

Den samme kommisjonen hadde ingen merknader til rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim som konkluderte med at Breivik ikke kan straffes med fengsel.

Viser til tvangsobservasjon

Kommisjonen mente blant annet at Breivik kan ha forsøkt å lure de nye sakkyndige med å svare strategisk, og at det kan ha bidratt til at konklusjonen ble tilregnelig i siste runde.

I tilleggsrapporten som ble levert til kommisjonen onsdag innrømmet Tørrissen og Aspaas at Breivik til en viss grad har forsøkt å svare taktisk for å komme bedre fra vurderingen enn da han ble erklært utilregnelig i første runde.

De legger imidlertid til at de hele tiden har vurdert hans utsagn opp mot avhørene som er tatt opp på lyd og video, samt all informasjon fra fengselshelsetjenesten. De argumenterer med at de har hatt et bredt grunnlag for å vurdere ham.

«I klinisk hverdag ser man at psykosepasienter kan profittere på den struktur som finnes i sykehusavdelinger. I fengsel derimot, hvor strukturen er mindre ivaretagende og støttende, ser man ofte at psykosetruede personer får oppbluss av symptomer, mens personer med personlighetsforstyrrelser ofte kan tilpasse seg greit.», skriver rettspsykiaterne i tilleggserklæringen.

KAN HAN HA SPILT? Anders Behring Breiviks tilregnelig avgjøres til syvende og sist av dommerne. Foto: HELGE MIKALSEN

De to sakkyndige legger også vekt på at observasjonsrapport fra regional sikkerhetsavdeling Dikemark har vært meget klar og entydig når det gjelder fravær av psykosesymptomer hos Breivik.

De mener det erfaringsmessig er lite sannsynlig at en Anders Behring Breivik i psykose, skulle klare å skjule sine symptomer i tre uker under observasjon av et høyt kvalifisert, tverrfaglig psykiatrisk team, får VG opplyst.

«Resultatet av observasjon anses som et så robust supplement til de sakkyndiges egne undersøkelser, at man ikke har funnet grunn til å ta et eksplisitt forbehold i spørsmål om psykose, skriver de sakkyndige i sin tilleggsrapport på ti sider.»

Hadde nok informasjon

Rettsmedisinsk kommisjon mente også det var uheldig at de sakkyndige ikke hadde hentet inn opplysninger om Breiviks funksjon i barne- og ungdomsår og de årene fra voksenlivet han bodde hjemme hos sin mor.

De to sakkyndige er klare på at de har hatt nok informasjon til å skrive den rapporten de har skrevet. De innrømmer at det er ønskelig med førstehåndsopplysninger om Breiviks bakgrunn, men at de utallige timene med avhør av personer fra hans bakgrunn, er tilstrekkelig for å besvare mandatet.

Ifølge Dagbladet svarer de nye sakkyndige at moren har forklart seg utfyllende for politiet og overfor de første sakkyndige, Synne Sørheim og Torgeir Husby. De viser også til hennes helsesituasjon, og påpeker at hun nå er fritatt fra vitneplikt.

Når det gjelder faren og søsteren viser de til at hun holder til utenlands og er vanskelig å få tak i. Utenom disse er det ikke så mange andre som kan belyse hans barndom og ungdom, argumenterer de sakkyndige.

De mener også at enkelte andre aktuelle intervjuobjekter som Breiviks nærmeste venner, er vanskelig tilgjengelige, men at problemstillingene vil bli godt belyst når de skal vitne i retten.

Behandles av kommisjonen

To av de syv medlemmene i rettsmedisinsk kommisjon påpekte at det er en betydelig forskjell mellom hvordan Breivik er beskrevet sosialt under observasjon, og hvordan han reagerer følelsesmessig når hans ugjerninger blir beskrevet.

Mens Breivik blir beskrevet som høflig, sosial og opptatt av andre rundt ham under observasjon, har han ingen tilsvarende følelser for dem han har drept.

I tilleggsrapporten beskriver de sakkyndige ikke dette som en del av Breiviks psykose, men som en del av hans tydelige dyssosiale personlighetsforstyrrelse.

Den siste redegjørelsen fra Aspaas og Tørrisen ligger nå hos Den rettsmedisinsk kommisjon.

- Den behandles nå, men det er for tidlig å si hvor lang tid vi kommer til å bruke på den, sier Tarjei Rygnestad, leder for den rettsmedisinske kommisjon, til VG.

De må uansett være ferdige med behandlingen før de sakkyndige skal vitne under rettssaken. Det skal etter planen skje fra 18. juni.

Les også

 1. Slik forsvares rapporten som gjør Breivik tilregnelig

  (VG Nett) Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas mener det er lite sannsynlig at Anders Behring Breivik…
 2. Her ble Breivik pågrepet

  OSLO TINGRETT (VG Nett) Kripos forklarte seg om hvordan Breivik ble pågrepet, og hva slags utstyr han hadde med seg til…
 3. Breivik risset inn norrønt gudevåpen på pistolen

  OSLO TINGHUS (VG Nett) På pistolskjeftet hadde Breivik sirlig risset inn navnet på den norrøne guden Tors hammer.
 4. Galtung kalles trolig inn som terrorvitne

  Ifølge Aftenposten er Johan Galtung ett av de nye vitnene Anders Behring Breiviks forsvarere ønsker å føre i…

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken
 2. Anders Behring Breivik

Flere artikler

 1. «Vesentlige mangler» ved Breivik-rapport

 2. Kommisjonen er kritisk til den nye erklæringen

 3. Kommisjonen godkjenner den andre Breivik-rapporten

 4. Påtalemyndigheten jakter objektiv psykiatriekspert

 5. Psykiatri-nestor antyder at Torgeir Husby (61) har påvirket Synne Sørheim (46)

Fra andre aviser

 1. - Har diskutert hva vi skal skrive

  Bergens Tidende
 2. Breivik-rapport ikke godkjent

  Bergens Tidende
 3. Tvilen lever i beste velgående

  Aftenposten
 4. Ingen tilnærming mellom psykiaterne

  Aftenposten
 5. - Ingen holdepunkter for at Breivik er psykotisk

  Aftenposten
 6. Dette må dommerne vurdere

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder