BARNAS BESKYTTER: Tidligere statsminister Kåre Willoch (88) er svært opptatt av barnefamilienes situasjon. Han er sterkt imot behovsprøving av barnetrygden. Foto: Frode Hansen VG

Willochs oppgjør med barnefattigdommen:
– Vi må hindre at barn lider

– Vi må sørge for at flest mulig barn som vokser opp ikke føler at mor og far er fattige på grunn av dem, sier Høyre-veteran Kåre Willoch (88).

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det er lenge siden 88-åringen selv hadde små barn, men han husker godt hvordan det var. Under Høyres landsmøte på fredag går han på talerstolen for å snakke programkomiteen midt imot.

– Behovsprøving av barnetrygd vil bli en stor ulykke. Det vil svekke økonomien til familier som sliter ytterligere, fastslår Willoch.

Fikk du med deg: Erna gir 160 ganger mer i skattekutt til Norges rikeste

Et flertall i programkomiteen går inn for å beholde barnetrygden, men vil vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi. Det kan bety behovsprøving.

Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning. I tillegg vil de målrette tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.

Som forventet

Den tidligere statsministeren advarer sterkt mot begge deler:

– Det har stor verdi at barnetrygden er en universell ordning. Skal man ta barnetrygden fra alle som tjener over et visst beløp, må grensen settes lavt for at det skal monne. Da rammes familier som ikke har god råd, sier han.

– Dessuten er jeg meget mot at utgifter til familier med dårlig råd skal belastes andre barnefamilier. Det må helles belastes samfunnet.

Debatt: Nei til inntektsprøving av barnetrygden

Willoch har med stigende bekymring fulgt med på økningen i antall fattige barn i Norge.

– Det er lenge siden jeg påviste at familiepolitikken kom til å føre til flere fattige barnefamilier. Det har dessverre slått til, fastslår 88-åringen.

Høy innvandring

Statsminister Erna Solberg (H) sier at høy innvandring er hovedårsaken til at forskjellene øker, og at flere barn i Norge nå defineres som fattige.

– Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe innvandrerkvinnene ut i arbeidslivet. Det er det enkelt-tiltaket som best bekjemper barnefattigdom, sier hun.

LO: Blåblå skatteletter truer vårens lønnsoppgjør

Solberg går langt i å avvise at det er regjeringens skattelettelser som har ført flere i Norge inn i fattigdomsfella. Samtidig sier hun at mange av tiltakene som hennes regjering har innført, ikke er målbare i statistikkene:

– Å gi gratis ytelser er tiltak som ikke er så lett synlige. At de med dårligst utgangspunkt mottar gratis eller sterkt subsidierte tjenester, kan ikke leses av på inntektsstatistikkene, sier hun.

Som eksempler nevner Solberg tiltak som gratis kjernetid i barnehagen og støtte til fritidsaktiviteter.

Utvalg: Gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd

Økt barnetrygd

Willoch er enig i at arbeid er det viktigste virkemiddelet mot fattigdom, men han mener også at barnetrygden bør økes – for alle.

– Vi må ha generøse tilskuddsordninger for å hindre at barn lider. Vi må sørge for at barn som vokser opp ikke føler at mor og far er fattige på grunn av dem, sier han.

– Barnefamilier skulle også hatt lavere skatt. De som ikke har inntekt, måtte blitt kompensert på andre måter.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Høyre for rikfolk flest

Willoch mener dårlige økonomiske kår for mange barnefamilier fører til at det fødes færre barn i Norge.

– Fødselstallene ligger nå 20 prosent under reproduksjonen. Det viser at mange foreldre føler at de ikke har så god råd, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder