TOGKOMPROMISS PÅ TOGET: Erna Solberg får her vite om et togkompromiss, fra Marie Fottland, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Flytoget og konstituert Flytogsjef, Nicolai Bryde.

Erna Solberg: Vil kjempe for at Flytoget overlever

PÅ FLYTOGET (VG) Flytoget vil fortsatt krige mot utfallet, men foreslår nå et kompromiss i togfeiden på Østlandet. Høyre-leder Erna Solberg sier Høyre skal kjempe for at Flytoget overlever.

Publisert:

Solberg møtte to av lederne i Flytoget - på flytoget fra Gardermoen til Oslo S mandag.

Der fikk hun vite at Flytoget denne uken vil sende over et forslag til kompromiss til regjeringen – i et forsøk på å hindre at Flytoget blir lagt ned.

– Flytoget har varslet Samferdselsdepartementet om at vi denne uken sender et alternativt tilbud som kort oppsummert betyr at Flytoget får en ny trafikkavtale frem mot 2033 og at vi kan åpne dørene for alle pendlere så snart det er ønskelig, slik at kapasiteten på infrastrukturen utnyttes så godt som mulig, sier konstituert administrerende direktør Nicolai Bryde i Flytoget.

– Hva betyr det i praksis?

– Vi ønsker en ny flytogavtale fra 2024 til 2033, hvor folk kan gå av på stasjonene mellom eksempelvis Asker og Lillestrøm. I dag kan de ikke gå av før de kommer til Gardermoen. Slik kan vi utnytte vår kapasitet veldig mye mer og bidra til at kapasitetskrisen under Oslo blir mindre, sier Bryde.

Bakgrunnen for feiden er at Jernbanedirektoratet utredet og langt på vei argumenterte for at Flytoget bør overta togtrafikken vest for Oslo på Østlandet. Det vakte stor harme på venstresiden og ikke minst i LO. Lenge ga også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård positive signaler til en slik overtagelse, men 3. mars ble det offentliggjort at Vy beholder strekningene på Østlandet.

Kompromisset kan gi nye løsninger.

– Vi kan finne fleksible løsninger, hvor det for eksempel bare er de bakerste vognene hvor man kan gå av, sier Ida Marie Fottland, direktør kommunikasjon og bærekraft i Flytoget.

De fremholder at de har gått til anskaffelse av åtte nye togsett, samlet 23 totalt.

– I fem av seks avganger i den største rushtrafikken kan vi tilføre masse kapasitet ved å kjøre dobbeltsett, sier Fottland.

Hun understreker at de parallelt har gående en prosess om tildelingen som gjorde at de endte uten nye strekninger på Østlandet.

– Vårt kompromissforslag mener vi kan være en god nødløsning når prosessen har blitt som den har blitt. Når det er sagt, anser vi oss på ingen måte ferdig med den uryddige direktetildelingsprosessen, og vi kommer til å fortsette med å få klarhet i hva som faktisk har skjedd her.

Da Nygård i høst argumenterte for at Flytoget skulle få strekninger på Østlandet trakk han spesielt frem at kapasiteten under Oslo er sprengt og at det ville bli bedret hvis Flytoget overtok de strekningene.

LYTTET OVER FLYTOGSETET: Høyre-nestleder Henrik Asheim lyttet også interessert til hva de to lederne i Flytoget formidlet om hva de har vært utsatt for.

Når Vy får beholde alle strekningene, vil kapasiteten fortsatt være sprengt og uløselig.

– Vårt forslag til kompromiss er et forsøk på å bidra med en konstruktiv løsning for å løse de kapasitetsmessige utfordringene i Oslo, som samferdselsministeren har vært opptatt av Det må avklares raskt, før avtalen med Vy signeres i vår, sier Fottland.

Erna Solberg har sittet og lyttet.

– Dette er et spennende forslag til kompromiss som vi er åpne for å vurdere, sier Solberg.

Tar opp i Stortinget

Men både hun og Flytoget er sterkt kritisk til prosessen som førte til at statlige Vy fikk beholde alle toglinjene på Østlandet.

– Vi tar saken opp i Stortingets kontroll- og konstituasjonskomite tirsdag, hvor vi kommer til å ta initiativ til at det blir stilt en del spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds (Ap) håndtering av saken da de plutselig snudde og ikke ga seks sentrale togstrekninger til Flytoget, slik Jernbanedirektoratet var innstilt på, sier Solberg.

Hun viser blant annet til en sak i Aftenposten 13. mars, hvor de skrev at «Samferdselsdepartementet grep inn i forhandlingene og sikret at Vy ikke kunne tape».

En jurist hevder det kan ha vært et brudd både på habilitetsloven og ført at Vy får for mye penger av staten. Samferdselsdepartementet har avvist det.

– Hvis dere ikke får tilfredsstillende svar, vil dere vurdere å be om at det åpnes et kontrollsak?

– Vi vil avvente svarene, men hvis de ikke er tilfredsstillende, må vi vurdere det, sier Høyre-lederen.

– Presset av LO

Hun mener regjeringen har latt seg presse til å endre standpunkt i saken.

– Regjeringen har blitt presset av LO som har engasjert seg sterkt for at hele lokal- og regiontogtrafikken på Østlandet fortsatt skulle driftes av Vy: Støre-regjeringen var lenge positive til en deling, hvor statlige Flytoget fikk den ene av to pakkene.

Flytog-ledelsen sier rett ut at hvis Vy får alle linjene på Østlandet og deres kompromissforslag ikke vinner frem, så vil Flytogtilbudet forsvinne fra 1. januar 2028 da deres kontrakt går ut.

– Signalene er at Flytoget før den tid skal vurderes å bli slått sammen med Vy. Skjer det forsvinner hele oppsiden med konkurransekulturen vi har utviklet, som har gjort at vi har fremstått som et attraktivt tilbud til folk, sier Nicolai Bryde.

MELDING: Erna viser til en melding Jonas Gahr Støre la ut i 2015.

Solberg sier at selv om både Vy og Flytoget er statlige, er det ekstremt viktig at det er konkurranse mellom dem.

– Flytoget burde fått sjansen til å vise hva de kan gjøre med togtrafikken rundt Oslo.

Hun sier at det nå også blir en kamp om for å få Flytoget til overleve når deres kontrakt går ut i 2028.

– Hvis dere kompromiss ikke vinner frem, er det viktig at Flytogmodellen videreføres fra 2028. Vi kommer til å kjempe for at Flytoget overlever, for å sikre helt nødvendig konkurranse på våre togstrekninger. Vi har sett at det ha gitt et bedre tilbud. Hvorfor forandre på noe som fungerer, sier Solberg.

– Da blir vi slukt

Regjeringen har signalisert at det neste steget blir å slå sammen Vy og Flytoget.

– Da blir vi slukt. Det vil ikke være noe Flytog etter det, sier Fottland i Flytoget.

Hun sier Flytoget forhandlet frem til 2. mars. Så kom sjokket 3. mars da det ble kjent at Vy skal fortsette også på de seks trekningene.

Hun legger ikke skjul på at de følte seg lurt.

– Ja, vi følte oss lurt. Basert på signalene hadde vi sågar designet nye uniformer og organisert oss for raskt å drive.

Solberg utfordrer Støre.

– Dyrere pris for staten og dårligere tilbud for brukerne, sier Solberg og viser til en melding Ap-leder Jonas Gahr Støre la ut på sosiale medier 13. mars i 2015, hvor han skrev om at Flytoget gikk med overskudd.

«Hvis det virker, ikke selg det», skrev han.

MELDING OM MELDING: Her er meldingen fra Ap-leder Støre i 2015, som Erna Solberg henviser til.

– Da vil jeg si i dag, sier Solberg:

«Hvis det virker, ikke legg det ned».

Vil ikke gripe inn

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier til VG at det ikke er aktuelt for Samferdselsdepartementet (SD) å gripe inn i Jernbanedirektorates beslutning om å direktetildele til Vy.

– Poenget med å integrere flytogets kapasitet i det ordinære togtilbudet har vært å gi et bedre tilbud til de reisende på Hele Østlandet, ikke bare mellom Drammen, Asker og Oslo lufthavn.

Videre sier Nygård at bedre utnyttelse av kapasiteten er en forskjøvet problemstilling fra forrige regjering som han nå tar tak i - men at det er for tidlig å si noe om utfallet av dette nå.

– Det er Jernbanedirektoratet, innenfor det mandatet SD har satt, som har anbefalt å tildele Vy ansvaret for togtrafikken på Østlandet. Direktoratet har nå gått inn avsluttende forhandlinger med Vy.

– SD har satt i gang en utredning av en mulig fremtidig sammenslåing og vil sammen med NFD nå vurdere forholdet mellom Vy og flytoget.

Avslutningsvis sier Nygård at sist gang Solberg var i avisen med flytoget, var det for å selge det.

– Vi ønsker å ta vare på Flytogets ansatte og kompetanse uavhengig av hvordan fremtidens struktur ser ut, sier Nygård.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no