SKOLESTART: Kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte Vahl skole i Oslo ved skolestart 22. august. Lærere ved hovedstadens skoler er ikke i streik ettersom Oslo er et eget tariffområde - der partene kom frem til en lønnsavtale før sommerferien.

Brenna om lærerstreiken: − Mer alvorlig jo lenger den varer

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) følger utviklingen i lærerstreiken tett. Men gir ingen signaler om at regjeringen vil gripe inn.

Publisert:

– Det er en alvorlig situasjon, og situasjonen for elevene blir mer alvorlig jo lenger streiken varer, sier Brenna når hun blir spurt om hvordan hun ser på situasjonen.

– Det alvoret håper jeg partene har med seg. Det er de som sitter med nøkkelen til å få elevene tilbake, sier hun videre.

Regjeringen kan ikke gripe inn i den pågående streiken med mindre det skulle oppstå en fare for liv og helse.

De siste dagene er det kommet mange historier om hvordan streiken rammer utsatte elever, lærerstudenter og andre.

– Vi får tilbakemeldinger fra statsforvaltere og Utdanningsdirektoratet og følger med på hvordan det går med elevene våre. Det er alvorlig at det er mange elever som ikke har et fullverdig tilbud, sier Brenna.

KAN GRIPE INN: Marte Mjøs Persen er arbeidsminister i Støre-regjeringen.

Det er Brennas partifelle og kollega i regjeringen, arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som kan nedsette tvungen lønnsnemnd og avbryte streiken.

Men det er likevel fagstatsråd Brenna som eventuelt må varsle om at lærerstreiken medfører slik fare for liv og helse eller alvorlige samfunnsmessige konsekvenser - at det må vurderes tvungen lønnsnemnd.

Brenna gir imidlertid ingen slike signaler ennå.

Onsdag melder Utdanningsforbundet at det er gitt rundt 3.000 dispensasjoner under streiken, og at om lag 90 prosent av søknadene om slikt fritak er blitt innvilget.

Dispensasjoner

Arbeidsgivere kan søke om dispensasjon for ansatte som er tatt ut i streik dersom skolen mener liv og helse eller andre hensyn taler for at vedkommende må tas inn i jobben som lærer.

– I skrivende stund har Utdanningsforbundet behandlet godt over 3.000 dispensasjonssøknader, og tallet stiger dag for dag. Over 90 prosent av søknadene er innvilget, og noen få ganger blir det avslag, opplyser forbundet onsdag.

De fleste avslagene som gis, skjer ifølge forbundet fordi det er gjort formelle feil i søknaden.

I alt er det 8.200 lærere som er tatt ut i streik.

Fra mandag har også Norsk Lektorlag varslet at de tar ut ytterligere 29 av sine medlemmer.

Lærerne mener de har sakket akterut i lønnsutviklingen. I tillegg til et påslag i årets oppgjør, har de bedt om at det tas grep for å sikre den framtidige lønnsutviklingen.

I sitt konkrete forslag til løsning på konflikten la Utdanningsforbundet også nylig på bordet et krav om et eget skoletillegg på 10.300 kroner til alle lærere i 2023 - i tillegg til lønnsrammen på 3,84 prosent i 2022. Det ble blankt avvvist av motparten KS.

De har gjentatte ganger trukket fram at de lønnsøkningene KS har gitt i årets lønnsoppgjør, ikke treffer lærerne i deres arbeidssituasjon.

Barnets beste

Onsdag skrev også Barneombudet et åpent brev til regjeringen og ba om at det gjøres en barnets beste-vurdering knyttet til streiken.

– Barneombudet er bekymret for de langsiktige konsekvensene av streiken for elevene. Som under pandemien, vil læringstapet for de berørte elevene kunne forfølge dem resten av skolegangen. Barns rett til utdanning krever at regjeringen også vurderer og iverksetter nødvendige kompenserende tiltak for å sikre læringstap på sikt, skriver barneombud Inge Bejer Engh.

– Barneombudet behandler ikke enkeltsaker, men har likevel de siste ukene mottatt en rekke henvendelser fra foreldre som er fortvilte over situasjonen for sine barn, skriver hun i brevet.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no