MOTSTAND: Bjørnar Moxnes i Rødt lover omkamp etter torsdagens vedtak om å legge ned Ullevål. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Reagerer kraftig på nedleggelsen av Ullevål: - Helsepolitisk galskap

Opposisjonen lover omkamp når Stortinget skal ta stilling til finansiering av milliardutbyggingen av et nytt sykehus på Gaustad i Oslo.

Politikerne er nådeløse i kritikken mot Helse Sør-Øst etter at de torsdag vedtok å legge ned Ullevål sykehus.

– Det er stor motstand i alle partier mot denne planen. Vi må vise at det er vi politikere som bestemmer, ikke det egenmektige direktørveldet som skalter og valter med befolkningens helsetilbud, sier stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes i Rødt.

Torsdag vedtok styret i Helse Sør-Øst å videreføre planen om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo. I stedet vil de bygge nye sykehus på Aker og Gaustad. Etter planen skal disse stå ferdig i 2030. Prislappen er oppe i over 37,5 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

Helsepolitisk talsperson i SV Sheida Sangtarash er tydelig: Siste ord er ikke sagt.

– Vi vil gjøre hva vi kan for å stoppe saken. Helseforetakets styre har tatt en feil beslutning, for alternativene er ikke skikkelig utredet. Vi kan love omkamp i Stortinget, sier Sangtarash, som representerer SV i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

SYKEHUS: Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tar nedleggelsen til Stortinget

Fra Senterpartiet varsles det at de allerede i morgen vil fremme sak i Stortinget om å stanse planene. De mener beslutningsgrunnlaget er «elendig» – både faglig og økonomisk.

– Planene til Helse sør-øst må stoppes. Styret i foretaket skal ikke kunne legge ned Norges største akuttsykehus uten politisk kamp. Det styret i Helse sør-øst gjør, er å følge opp helseminister Bent Høie (H) sitt standpunkt. Senterpartiet er grunnleggende uenig med Høie i dette, sier partiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe, ifølge NTB.

– Jeg ber Fremskrittspartiet og Venstre i regjering om å stoppe nedleggelsen av Ullevål. De må ikke la Høie styre hele sykehuspolitikken. Fagmiljøet har frarådet dette i årevis. Å gå i gang med tidenes største norske sykehusinvestering uten å ha fagfolkene i ryggen, er å sløse med penger.

les også

Advarer mot å legge ned Ullevål sykehus: – Pasientene taper

Udemokratisk

Aina Stenersen som sitter i helse- og sosialkomiteen for Frp i Oslo bystyre mener Helse Sør-Øst har opptrådt udemokratisk i prosessen.

– Jeg synes det er veldig synd at de ikke har hørt på fagfolk, politikere og andre som har hatt sterke innvendinger på planene. Dette gjelder vårt sykehustilbud og vår fremtid i Oslo, sier Stenersen.

– Dette har vært et spill for galleriet fra Helse Sør-Øst, som har bestemt seg fra dag én. Det er ikke sånn et helseforetak burde drives. De burde være åpne for innspill og å revurdere planene sine. Jeg hadde håpet på en mer demokratisk prosess og et annet utfall. Nå tror jeg at vi kommer til å få utfordringer i fremtiden, sier hun.

REAGERER: Aina Stenersen (Frp) mener prosessen til Helse Sør-Øst har vært udemokratisk. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ikke involvert

Nedleggelsen av Ullevål ble for første gang vedtatt i 2016. Vedtaket har siden den gang vært gjenstand for en rekke nye utredninger og diskusjoner, og protestene har vært store.

I januar advarte blant annet politikere i Rødt og SV mot å legge ned sykehuset, fordi de mente at dette vil svekke pasientsikkerheten.

De ansatte på sykehuset er blant dem som har bedt om at man utreder å bygge på Ullevål fremfor Gaustad. I sakspapirene før torsdagens styremøte skrev Helse Sør-Øst at Ullevål-alternativet ikke er bærekraftig - blant annet fordi det innebærer mer nybygg som vil ta lenger tid og føre til høyere kostnader.

De ansatte er imidlertid tydelige på at Ullevål-alternativet ikke er godt nok utredet. Tidligere denne uken varslet fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein.

– Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den framtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet, ifølge Aftenposten.

les også

Vedum ut mot statlige flytteplaner: Som å flytte Notodden til Oslo

Ville utsette

Leder Marit Hermansen i Legeforeningen sier hun blir urolig når det hun omtaler som et av Norges fremste fagmiljøer ikke blir lyttet til.

– I et så stort prosjekt med så stor risiko er man helt avhengig av å spille på lag med fagmiljøene. Beløpene og tidsaspektet her tilsier at prosjektet har høy risiko.

Hermansen mener det er bekymringsfullt at de ansatte sier at de ikke har vært godt nok inne i prosessen. Hun viser til at de ansatte hele veien har pekt på at beslutningsgrunnlaget ikke har vært godt nok.

– Det har vi støttet, og vi registrerer at våre tillitsvalgte ville utsette saken.

UROLIG: Leder Marit Hermansen i Legeforeningen er urolig for at Helse Sør-Øst ikke har lyttet til sine ansatte. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

les også

Planer om storsykehus i Oslo vedtatt

«Helsepolitisk galskap»

Til tross for at styret i helseforetaket torsdag vedtok å gå videre med sine planer om nedleggelse, er det til slutt Stortinget som må bevilge pengene til høsten.

Moxnes sier det er stor uro og bekymring på Stortinget, etter at de tillitsvalgte varslet mistillit mot egen direktør. Både Rødt og SV støtter de ansatte.

– Alle berørte protesterer mot denne helsepolitiske galskap. Vi har et akuttsykehus på Ullevål. Splittes den akuttmedisinske beredskapen mellom Gaustad og Aker, risikerer vi at hardt skadede og døende pasienter må gå i skytteltrafikk langs Ring 3 i Oslo, sier Moxnes.

Rødt-lederen mener at det samfunnsøkonomisk er langt bedre å beholde Rikshospitalet på Gaustad og bygge ut og utvide på Ullevål.

– Investeringene ved dette alternativet blir 20 milliarder kroner mindre enn kostnadene ved å bygge nytt på Aker og Gaustad. Det er argumenter som slår på Stortinget, sier Bjørnar Moxnes.

– Omkamp gir ny utsettelse

En som derimot omtaler Helse Sør-Østs vedtak i positive ordelag er Camilla Strandskog, som er vararepresentant for Høyre på Stortinget. Hun mener at man ikke trenger flere forsinkelser i saken.

Vi har vært frem og tilbake siden 90-tallet. Den eneste parten som taper på dette er Oslos innbyggere, sier hun til VG.

Hun trekker særlig frem planene for Aker som et argument.

– Dette vil igjen forsinke ny legevakt på Aker. Spørsmålet er hvor lenge innbyggerne i Groruddalen skal vente på et nytt sykehus, for en omkamp forsinker alt.

– Vil sørge for bedre kapasitet

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med styreleder Svein Ingvar Gjedrem i Helse Sør-Øst, men beskjeden fra pressekontakt er at han ikke vil være mulig å få tak i torsdag. De viser til vedtaket som ble fattet torsdag.

I en pressemelding skriver Helse Sør-Øst torsdag at begrunnelsen for at styret i helseforetaket opprettholder vedtaket om et nytt sykehus på Gaustad, er behovet for å bruke kompetanse og knappe ressurser på en bedre måte enn i dagens sykehusstruktur.

– For styret er det viktig å sikre fremdrift i prosjektet slik at gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus nå kan bli erstattet. Det er også viktig å sørge for kapasitet nok til befolkningsveksten som kommer, sier styreleder Svein Gjedrem i pressemeldingen.

«En samling av regionsfunksjonene er viktig for å sikre bedre kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv drift, samt for å videreutvikle gode helsetjenester for pasientene i Oslo og regionen. Det er viktig at vi ikke legger opp til en sykehusstruktur i Oslo som legger beslag på mer helsepersonell enn nødvendig», heter det videre.

I pressemeldingen skriver de også at behovet for involvering av fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus i den videre prosessen er ytterligere forsterket.

«Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus prioriterer det viktige arbeidet med et eget organisasjonsutviklingsprosjekt og sørger for bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere», skriver Helse Sør-Øst.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder