UTÅLMODIG PÅ EGEN REGJERING: - Jeg har tatt opp saken flere ganger med den tidligere justisministeren, og er opptatt av at regjeringen skal få utredet dette, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Harald Henden

Ropstad maser på egen statsrådkollega: – Har tatt opp saken flere ganger

Hundrevis av overgrepssaker blir uoppklart fordi regjeringen ikke har fulgt opp et stortingsvedtak som ble fremmet av regjeringspartiene selv.

Det var barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som i forrige stortingsperiode fremmet forslaget som ble vedtatt, om at regjeringen skal utrede lagring av informasjon om IP-adresser.

Kripos fortalte tidligere torsdag at de på 12 måneder har fått 264 tips om nettbaserte overgrep, som de ikke har kunnet oppklare fordi nettleverandøren ikke lagret informasjon om personen som brukte IP-adressen.

les også

Sliter med å identifisere mistenkte i hundrevis av overgreps-tips – Kripos fortviler

– Dette er en sak jeg har engasjert meg i over lengre tid. Jeg har tatt opp saken flere ganger med den tidligere justisministeren, og er opptatt av at regjeringen skal få utredet dette, sier Ropstad.

Vil jobbe med justisministeren om utredning

– Du stod bak forslaget som ble vedtatt i Stortinget, og sitter nå i regjering. Hvorfor er det ennå ikke skjedd noe?

– Jeg mener at det burde ha vært lagt frem en sak om dette. Derfor er jeg tydelig på at dette er jeg engasjert i, og kommer til å jobbe for at regjeringen skal legge fram en sak om. Her skal jeg jobbe tett med den nye justisministeren for at det skal skje.

FRUSTRERT: – I 2017 ba Stortinget regjeringen om å utrede dette. Nå er det 2019, og ingenting er skjedd, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas til VG om Norges manglende krav til lagring av IP-informasjon. Foto: Frode Hansen

– Når vil det komme et forslag fra regjeringen om dette?

– Det vil jeg ikke tidfeste. Men jeg kommer til å jobbe for at det skal skje så raskt som mulig. Vi må ikke bli en frihavn for internasjonale overgripere som kan bruke norsk nett for å begå lovbrudd, sier Ropstad.

Kripos bekymret

Tidligere i dag delte Kripos-sjef Ketil Haukås delte sin bekymring for at Norge ikke har regler for lagring av IP-informasjon, til tross for at det er politisk flertall for dette.

Haukås frykter hva som kan skje hvis kriminelle blir klar over det han mener er Norges liberale internettlovgivning.

– Hvis det blir kjent at Norge har mer liberale kontrollregimer for lagring av informasjon, vil det tiltrekke seg trafikk fra kriminelle vi ikke vil ha hit, sa han til VG tidligere torsdag.

Men allerede i dag er Norge et anbefalt land blant nettovergripere.

Overgripere anbefaler norsk jurisdiksjon

Det viser VGs overvåking av overgrepsfora på det mørke nettet. Her anbefaler et medlem spesifikt å bruke en såkalt VPN-leverandør fra Norge eller annet av 14 vestlige land.

“Du må velge en VPN-leverandør fra en av disse jurisdiksjonene”, skriver han og nevner blant annet Norge.

– Det er uforståelig at en slik lovendring ikke blir prioritert. Jeg appellerer til den nye justisministeren om å ta tak i dette så raskt som mulig, sier advokat Hege Salomon.

UFORSTÅELIG: Bistandsadvokat Hege Salomon ber justisministeren ta tak i saken umiddelbart. Foto: Jan Petter Lynau

Personvernet mindre viktig

Hun har lang erfaring som bistandsadvokat for overgrepsofre, og vet hvor krevende det er å etterforske slike saker.

– Dette er alvorlige saker som det er vanskelig å avdekke. Da må hensynet til å oppklare en alvorlig straffbar handling veie tyngre enn hensynet til personvernet den enkelte, mener hun.

– Hva tenker du om at norsk jurisdiksjon er anbefalt av nettovergriper på det mørke nettet?

- Det er urovekkende, og håper at den opplysningen kan bidra til at disse sakene blir høyere prioritert.

– Forsinker etterforskning

Hvor mange tips hvert enkelt politidistrikt har måttet legge vekk av samme årsak, vites ikke. Men Knut Erik Rame, seksjonsleder for digitalt polititiarbeid Sørvest politidistrikt, vet vet de har det samme problemet hos seg.

ØNSKER IP-LAGRING: - Vi må få trygghet i det digitale rom så våre barn kan ferdes der med minst mulig risiko. Dette må gjøres i fellesskap, og ikke bare av oss i politiet, sier Knut Erik Rame, seksjonsleder for digitalt polititiarbeid Sørvest politidistrikt. Foto: Privat

- Vi opplever at vi må gå andre veier for å få tak i informasjonen. Det forsinker etterforskningen, og kan i verste fall føre til at pågående overgrep får fortsette, sier han.

Han forstår heller ikke at dette ikke har skjedd, til tross for politisk flertall for IP-lagring.

- Det er vanskelig å forklare det til de som opplever overgrep. Det er dem vi skal stå til rette for, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder