RAMMES AV JAMMERE: Helikoptrene til Norsk Luftambulanse kan miste både kart- og terrengmodeller og autopilot når GPS-signalene blir forstyrret. Foto: Terje Mortensen, VG

Slik slår GPS-jammerne ut i helikoptrene

Jammerne, som kan kjøpes for et par hundrelapper på nett, kan forsinke et ambulansehelikopter i utrykning kraftig. Slik slår det inn på systemene i cockpit.

Siden begynnelsen av 2018 har Norsk Luftambulanse registrert 29 tilfeller av bortfall av GPS-signaler. De opplyser at de ikke med sikkerhet kan slå fast at det dreier seg om GPS-jamming i alle tilfellene, men sier at de ser en økning i antall hendelser.

Det er hendelser som kan bli kritiske når det haster å få en pasient til sykehus.

les også

Luftambulansen mister stadig oftere GPS-signal: – Redd for at det bare er starten

BLIR FORSTYRRET: Basesjefsflyger Bent Næss ved Luftambulasen på Lørenskog har flere ganger opplevd at flygingene blir forstyrret av GPS-jammere. Foto: Fredrik Naumann, Felix Features

Trenger pålitelig signal

Basesjefsflyger Bent Næss ved Luftambulansen på Lørenskog har selv vært utsatt for GPS-jamming tre ganger under flyging. I Luftambulansens Airbus H135 T3- og H145 T2-helikopter er flere av systemene om bord basert på GPS-signaler. GPS-ene om bord er mer kritisk til de GPS-signalene de mottar enn det GPSen i en mobiltelefon er.

– Den fly-GPSen vi har er satt opp til å si ifra med en gang dersom signalet er blitt litt upålitelig. Da skrur den seg av og sier at man ikke kan stole på den, sier Næss.

Dermed mister pilotene midlertidig både kart, noen av autopilotens funksjoner og terrengmodellen. Kart- og terrengmodellen gir informasjon om blant annet høyde over bakken og avstand og posisjon i forhold til hindringer.

les også

Viking Sky har ankommet Molde: – Endelig!

Når signalene blir forstyrret, særlig knyttet til innflyginger, er helikopteret nødt til å klatre i høyde og forsøke en ny innflyging eller gå ned for landing et annet sted.

– Det kan fort ta 10–20 minutter ekstra. I verste fall kan det gå ut over liv og helse for pasienten.

Bekymret for at det skal gå utover pasienter

Piloten forklarer at man i dag baserer seg mer på GPS-navigering enn tidligere.

– Vi flyr i dårligere vær og med mer instrumentflyging enn før. Sånn type flyging baserer seg mer på GPS-signaler.

Signalene er dessuten viktige når ambulansehelikoptrene flyr inn mot sykehusene. Da følger de bestemte ruter i luften. Det gjøres ved bruk av et eget rutenettverk basert på GPS-posisjonering.

– Når vi er på disse rutene flyr vi forholdsvis lavt. Det er da, og på innflygingene som baserer seg på GPS at vi er mest utsatt for å bli affektert av slik jamming, forteller piloten, og legger til:

– For oss er hovedbekymringen at dette skal gå ut over en pasient. Hvis vi kommer med en kritisk syk pasient i helikopteret som vi må få til Ullevål sykehus, da kan pasientens liv være avhengig av at vi kommer oss ned raskt nok.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder