Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stokmarknes i slutten av august. Foto: Mattis Sandblad

Trygve Slagsvold Vedums valg-appell: Det Norge vi er glad i

Norge er et land vi skal være stolte av.

Generasjonene før oss har skapt levende og gode lokalsamfunn over hele landet. Fra Kirkenes i Nord til Lindesnes i Sør. Fra Trysil i Øst til Stadt i Vest.

Senterpartiet vil at vi også i framtida skal kunne bo i hele landet. Skape arbeidsplasser i hele landet. Føle oss trygge i hele landet.

I Norge har nærhet og folkestyre spilt en avgjørende viktig rolle. Folk har selv hatt mulighet og makt til å utvikle sine lokalsamfunn. Den muligheten og den makta måtte erobres fra embetsmennene etter at vi i Norge fikk vårt folkestyre.

Dagens regjering sentraliserer Norge og svekker det lokale folkestyret. Det er vi i Senterpartiet imot. Vi aksepterer ikke tvangsammenslåing av fylker og kommuner. Senterpartiet vil tvert imot lytte til folk. Stortinget må respektere folkeavstemninger.

Senterpartiet vil utvikle hvert eneste lokalsamfunn. Vi vil ha gode skoler, god eldreomsorg, lokalt politi og lokalsjukehus – nær folk.

Stordrift og sentralisering er ikke svaret. Det har det aldri vært i vårt langstrakte og mangfoldige land.

Alt blir ikke bedre bare det blir større. Nærhet har en verdi, sentralisering har en pris.

Når systemene blir store, blir menneskene små.

La oss ta vare på det Norge vi er så glad i.

Gå og stem – stem Senterpartiet.

Les de andre partiledernes appeller her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder