STILLER KRAV: Partileder Audun Lysbakken og SV lokalt vil stille krav for å samarbeide med Ap, og presse dem til venstre. Foto: Terje Pedersen

SV vil presse Ap til venstre i Trondheim og Bergen

SV vil presse Arbeiderpartiet til samarbeid med venstresiden i de store byene med en rekke krav hvis de gjør et godt valg. Det er målet til partileder Audun Lysbakken

Spesielt i Trondheim og Bergen mener han at Arbeiderpartiet trenger en kursendring.

– Det som inspirerer oss i Bergen og Trondheim er forskjellen på det som har blitt utydelige sentrumsprosjekter i de byene, og det som har blitt et fantastisk samarbeidsprosjekt i Oslo, sier han på en pressekonferanse om lokalvalget.

les også

SV-Audun utfordrer storebror

I Både Trondheim og Bergen er Arbeiderpartiet i dag med på å styre, uten SV. I Bergen er det en noe uvanlig gruppering som styrer, bestående av Ap, KrF og Venstre. I Trondheim er Ap i allianse med Sp, MDG og KrF etter at både SV og Venstre trakk seg ut av samarbeidet.

– Vi har tenkt til å gjøre så gode valg i Bergen og Trondheim at vi presser Ap inn på en annen kurs. Ap har valgt å satse på vassne sentrumssamarbeid, men et sterkt SV kan sørge for at de må vri kursen til venstre, sier Lysbakken.

les også

SV ut mot regjeringen: – Klimakrisen er en nasjonal nødssituasjon

Stiller samarbeidskrav

SV har jevnt over gjort det bra på målinger før valget, mens Ap, Krf og Venstre har slitt. Lysbakkens mål er at SV skal kunne sikre et flertall på venstresiden i både Bergen og Trondheim, og dermed presse Ap til å gå med på en rekke samarbeids-krav.

– Vi er klare til å samarbeide med andre, klare til å ta makt, men også klare på at det som avgjør om vi går inn i posisjon, sier Lysbakken.

les også

Ut mot regjeringens privatisering av renhold i Forsvaret: – En fiasko

De overordnede kravene de baserer seg på, er nei til profitt i velferden, nei til ufrivillig deltid, ja til tillitsreform i skolen og andre sektorer, krav om økt bemanning i eldreomsorgen, og krav om flere fagarbeidere i barnehagene.

Graden av gjennomslag, vil avgjøre om SV kan inngå samarbeid.

Lokalt vil SV samle seg om konkrete krav-lister, som Ap må forholde seg til om de vil forhandle med dem.

les også

Bilistene må betale 7,5 bom-milliarder for bypakke i Trondheim

– For ullent i Trondheim

Ordførerkandiat Mona Berger for SV i Trondheim sier det brede samarbeidet i byen har vært for ullent til at SV kunne forsvare å være med på det.

– Vi ønsker å skape mer forutsigbarhet for velgerne våre med et tydeligere prosjekt enn et budsjetteknisk samarbeid, sier hun.

Men kravlisten er ikke ferdigstilt enda.

– Vi har to hovedområder: Styrking av velferdstjenestene som er viktig for rettferdig fordeling, og skjerping av byens mål for utslippskutt. Når vi nå skal jobbe frem kravene vi vil ta med oss inn i forhandlingene, vil de være på de områdene.

I Bergen har SV ferdigstilt listen de vil ta med seg inn i valgkampen. Det har de også i Oslo.

les også

Høyre skremmer ingen

Dette vil SV kreve i Bergen

*Full fremdrift i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen og Åsane, og planlegge bybane til Loddefjord.Det skal også etableres bilfrie områder, nullutslippssoner, miljøgater, sammenhengende sykkelruter og trygge skoleveier i alle bydeler.

*Avslutte eller utfase alle kontrakter med kommersielle aktører innen eldreomsorg, tjenester til utviklingshemmede og renhold. Det skal heller ikke inngås noen nye kontrakter med kommersielle aktører.

*Gi førsterett til barnehageplass innenfor skolekretsen. Hvis det ikke ligger noen barnehage i skolekretsen skal man få plass i en barnehage i nærmeste skolekrets. For å nå målet vil SV satse på utbygging av nye kommunale barnehager

*Heve sosialhjelpssatsene, og følge referansebudsjettet til Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) i utmålingen av sosialhjelp.

les også

Fanget i en bomring: Knallhard kamp om makten i Bergen

VED MAKTEN: Oslo-ordfører Marianne Borgen er fornøyd med SVs gjennomslag i Oslo, men vil likevel stille krav for fortsatt samarbeid. Foto: Terje Pedersen

Dette vil SV kreve i Oslo

Også i Oslo vil SV stille krav om mer gjennomslag for å fortsette samarbeidet. Dette er kravene:

*Avkommersialisere driften av sykehjem etter hvert som kontraktene går ut, betydelig redusere andelen kommersielle aktører i barnevernet, og ikke gjøre seg avhengig av kommersielle barnehageaktører for å dekke behovet for nye barnehageplasser.

*Styrke kollektivtilbudet og få ned ventetiden ved å øke antall avganger.

*Kreve at kommunen i perioden skal påbegynne arbeidet med realisering av minst 1000 boliger, en politikk som på sikt skal danne grunnlag for en egen ikke kommersiell boligsektor

*Trappe opp gratis AKS på 1.-4. trinn så det dekker hele byen, og heve kvaliteten på tilbudet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder