Foto: UNSPLASH

Guttene bedre i regning – jentene best i lesing

Guttene bedre i regning – jentene best i lesing

  • Siri Nilsen Ahmer

Onsdag ble resultatene fra høstens nasjonale prøver offentliggjort.

les også

Nasjonale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i lesing


Foto: UNSPLASH

Elever på femte trinn har gjennomført prøver i lesing, regning og engelsk. Det samme har åttende trinn gjort, mens elever på niende trinn har hatt prøver i lesing og regning.

Analyse av nasjonale prøver for 5. trinn 2019

Foto: UNSPLASH– Årets nasjonale prøver viser at det fortsatt er flere gutter enn jenter som presterer på høyeste nivå i regning, og forskjellen øker noe for elevene i ungdomsskolen.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Nasjonale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i lesing

Foto: Frode Hansen

Kunnskapsministeren mener resultatene viser at det ennå er en jobb å gjøre for å sikre at skolen løfter alle. Han håper dette vil brukes til å følge opp dem som trenger ekstra hjelp.


Foto: Scanpix

HER ER NOE AV DET SOM KOM FREM:

:white_small_square:Blant femteklassingene er det flere gutter enn jenter på høyeste nivå i regning og flere jenter enn gutter på laveste nivå.
:white_small_square:I regning og engelsk er fordelingen mellom de ulike nivåene ganske stabil over tid.
:white_small_square:På ungdomstrinnet er det nå litt færre elever på de laveste nivåene enn for noen år siden.


:white_small_square:Det er fortsatt Oslo som får de beste resultatene, mens skolene i Finnmark kommer dårligst ut.
:white_small_square:Når det gjelder andelen elever på laveste mestringsnivå er det mindre forskjell mellom fylkene.

Foto: Hanna Kristin Hjardar

Flere artikler

  1. Nasjonale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i lesing

  2. Barn med høyt utdannede foreldre gjør det best

  3. Ny PISA-test: Norske elever sliter i lesing - Finland presterer vesentlig bedre

  4. Barn født sent på året får dårligere skoleresultater

  5. Flere gutter sliter i lesing