Hauglie i melding til Stortinget: Hamret inn syv ganger at EØS-avtalen gjelder

Mer enn to år før NAV-skandalen sprakk var arbeidsminister Anniken Hauglie krystallklar overfor Stortinget: EØS-reglene trumfer norsk lov. Likevel fortsatte NAVs praksis med å nekte utbetalinger til brukere som oppholdt seg i utlandet.

 • Bjørn Haugan
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Martha C. S. Holmes
 • Runa Victoria Engen
 • Nilas Johnsen

Hele syv ganger blir det i Stortingsmelding 40 om trygdeeksport, som regjeringen sendte til Stortinget 16. juni 2017, vist til at det er EØS-avtalen som gjelder.

Det viser en gjennomgang VG har gjort. Meldingen slår fast at:

«Gjennom EØS-avtalen har mottagerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

Videre fastslår hun at «i utgangspunktet gjelder også i disse tilfellene det samme regelverket for oppfølging som for personer som er bosatt i Norge, men det faktum at mottagerne bor i andre land, medfører en rekke utfordringer som i stor grad er av praktisk karakter».

Kommentar: Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt

– Unntak i visse situasjoner

Men samtidig som de sier at EØS-reglene trumfer norsk lov skriver regjeringen rett ut at gjeldende rett er noe annet – nemlig at stønadene det her er snakk om «kan gis til medlemmer av folketrygden som oppholder seg i Norge.»

Bare i «visse situasjoner» kan det gjøres unntak fra kravet om opphold i Norge etter loven om folketrygd, heter det:

«Blant annet kan et medlem etter søknad få sykepenger og pleiepenger i en begrenset periode under opphold i utlandet, dersom vedkommende godtgjør at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre NAVs kontroll og oppfølging».

Fikk du med deg? LO-topp ber NAV-sjefen og Hauglie vurdere sine stillinger

– Sentralt dokument

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen var saksordfører for meldingen da den kom til Stortinget og sier at Hauglie, regjeringen og Ap gjorde hva de kunne for å tone ned at EØS-avtalen gjør at folk kunne ta med seg trygden til EØS-land.

– VG retter fokus mot et helt sentralt dokument i NAV-skandalen. Det at EØS-regelverket trumfet norske regler var så betent at jeg ikke engang fikk regjeringen og Ap med på en merknad hvor jeg bare skrev det som står i stortingsmeldingen, om at «det internasjonale regelverket går foran det norske, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene», sier han.

– Den merknaden nektet regjeringen og Ap å være med på.

Lundteigen sier han ikke ga seg.

– Jeg sendte to skriftlige spørsmål til statsråd Hauglie, om nettopp dette, sier han:

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

I det siste svaret, 22. februar 2018, svarte Hauglie på spørsmålet fra Lundteigen at det kan bekreftes «at bestemmelser i bi- og multilaterale avtaler på trygdeområdet, som i medhold av EØS-loven eller folketrygdloven er gjort til del av norsk rett, i tilfelle motstrid går foran de ellers gjeldende bestemmelsene i folketrygdloven».

Vanskelig formulert

– Det er nok formulert så vanskelig bevisst, men jeg fikk min bekreftelse, sier han i dag.

– Hvorfor var dette så vanskelig?

– Fordi hele meldingen var laget for å redusere eksporten av velferdsytelser. Når det viste seg at EØS-avtalen sto i veien for det, forsøkte de å minimere fokus på den utfordringen.

STORTINGSREPRESENTANT: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen. Foto: Trond Solberg

– Du mener det politiske ønsket om å redusere ytelsene som ble tatt med ut, var så sterkt, at de bevisst underslo at EØS-avtalen hindret det?

– Ja, det er det ingen tvil om. Samtidig er det som står i stortingsmeldingen så tindrende klart, at NAV og Trygderetten burde endret praksis. Det står blant annet at «det internasjonale regelverket går foran, dersom det er strid om de to regelsettene».

– Du mener Hauglie må ta ansvar for dette?

– Ja, men dette viser også hvilket krysspress statsråden var under. Krav om innstramminger av trygdeeksport var så sterkt at de forsøkte å tone ned at det var i strid med EØS-reglene.

– Tror du dette får konsekvenser for henne?

– Det vi jeg ikke mene noe om nå, fordi saken bør opp i Stortingets kontrollkomité for å få belyst det som har skjedd.

Lysbakken: – Tåkelegging

SV-leder Audun Lysbakken sier hans parti stod sammen med Sp i å påpeke i Stortinget at EØS-regelverket kom i strid med norske trygderegler.

– Her hadde vi trengt oppklaring, ikke tåkelegging. Derfor presiserte SV og Sp i behandlingen av meldingen at dette betydde at de internasjonale avtalene griper inn i det nasjonale regelverket og sågar går foran dette dersom det er motstrid mellom de to regelsettene, sier Lysbakken til VG, og fortsetter:

– Det er merkelig at ikke Hauglie gjorde mer for å følge opp stortingsmeldingen som slo helt klart fast at man ikke kunne redusere eller tilbaketrekke kontantytelser, bare fordi man bor i et annet EØS-land. Det ville vært naturlig å følge opp meldingen med å presisere dette ovenfor blant annet NAV, og sikre at praksis var i tråd med dette.

PROFESSOR: Mads Andenæs. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Får professor-støtte

Professor Mads Andenæs ved Institutt for privat rett ved Universitetet i Oslo er langt på vei enig med Lundteigen og Lysbakken.

– Det er lite troverdig at mangel på kunnskap om lovverket kan forklare hva som har skjedd. Det er mangel på politisk vilje til å forholde seg til at norsk lov gjelder, altså EØS-avtalen. Den er implementert i norsk lov. De systematiske lovbruddene, som har rammet så mange uskyldige, har bare fått skje fordi ønsket om innstramminger har hatt støtte i et politisk flertall. Dette er en meget kjedelig sak for det politiske systemet og den norske rettsstaten.

Norge bommer gang på gang

Stortingsmeldingen ble utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet i nært samarbeid med øvrige berørte departementer. Hovedformålet var å lete etter områder hvor regjeringen, innenfor gjeldende rett, kunne stramme inn trygdeeksporten ytterligere.

Arbeidsminister Anniken Hauglie har torsdag ikke ønsket å besvare VGs spørsmål rundt denne saken.

les også

LO-topp ber NAV-sjefen og Hauglie vurdere sine stillinger

Mer om

 1. EØS
 2. Anniken Hauglie
 3. EU
 4. Per Olaf Lundteigen
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. Trygdeskandalen

Flere artikler

 1. Hauglie: – Fortsatt ikke fritt frem å ta med trygd ut av landet

 2. Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt

 3. Frp-Wiborg: Midlertidige NAV-klienter må oppholde seg i Norge

 4. Kontrollkomiteen krever svar av Erna Solberg: - Hun har det overordnede ansvaret

 5. Ministeren peker på alle andre

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder