Hauglie i melding til Stortinget: Hamret inn syv ganger at EØS-avtalen gjelder

Mer enn to år før NAV-skandalen sprakk var arbeidsminister Anniken Hauglie krystallklar overfor Stortinget: EØS-reglene trumfer norsk lov. Likevel fortsatte NAVs praksis med å nekte utbetalinger til brukere som oppholdt seg i utlandet.

 • Bjørn Haugan
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Martha C. S. Holmes
 • Runa Victoria Engen
 • Nilas Johnsen

Hele syv ganger blir det i Stortingsmelding 40 om trygdeeksport, som regjeringen sendte til Stortinget 16. juni 2017, vist til at det er EØS-avtalen som gjelder.

Det viser en gjennomgang VG har gjort. Meldingen slår fast at:

«Gjennom EØS-avtalen har mottagerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

Videre fastslår hun at «i utgangspunktet gjelder også i disse tilfellene det samme regelverket for oppfølging som for personer som er bosatt i Norge, men det faktum at mottagerne bor i andre land, medfører en rekke utfordringer som i stor grad er av praktisk karakter».

Kommentar: Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt

– Unntak i visse situasjoner

Men samtidig som de sier at EØS-reglene trumfer norsk lov skriver regjeringen rett ut at gjeldende rett er noe annet – nemlig at stønadene det her er snakk om «kan gis til medlemmer av folketrygden som oppholder seg i Norge.»

Bare i «visse situasjoner» kan det gjøres unntak fra kravet om opphold i Norge etter loven om folketrygd, heter det:

«Blant annet kan et medlem etter søknad få sykepenger og pleiepenger i en begrenset periode under opphold i utlandet, dersom vedkommende godtgjør at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller hindre NAVs kontroll og oppfølging».

Fikk du med deg? LO-topp ber NAV-sjefen og Hauglie vurdere sine stillinger

– Sentralt dokument

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen var saksordfører for meldingen da den kom til Stortinget og sier at Hauglie, regjeringen og Ap gjorde hva de kunne for å tone ned at EØS-avtalen gjør at folk kunne ta med seg trygden til EØS-land.

– VG retter fokus mot et helt sentralt dokument i NAV-skandalen. Det at EØS-regelverket trumfet norske regler var så betent at jeg ikke engang fikk regjeringen og Ap med på en merknad hvor jeg bare skrev det som står i stortingsmeldingen, om at «det internasjonale regelverket går foran det norske, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene», sier han.

– Den merknaden nektet regjeringen og Ap å være med på.

Lundteigen sier han ikke ga seg.

– Jeg sendte to skriftlige spørsmål til statsråd Hauglie, om nettopp dette, sier han:

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

I det siste svaret, 22. februar 2018, svarte Hauglie på spørsmålet fra Lundteigen at det kan bekreftes «at bestemmelser i bi- og multilaterale avtaler på trygdeområdet, som i medhold av EØS-loven eller folketrygdloven er gjort til del av norsk rett, i tilfelle motstrid går foran de ellers gjeldende bestemmelsene i folketrygdloven».

Vanskelig formulert

– Det er nok formulert så vanskelig bevisst, men jeg fikk min bekreftelse, sier han i dag.

– Hvorfor var dette så vanskelig?

– Fordi hele meldingen var laget for å redusere eksporten av velferdsytelser. Når det viste seg at EØS-avtalen sto i veien for det, forsøkte de å minimere fokus på den utfordringen.

STORTINGSREPRESENTANT: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen. Foto: Trond Solberg

– Du mener det politiske ønsket om å redusere ytelsene som ble tatt med ut, var så sterkt, at de bevisst underslo at EØS-avtalen hindret det?

– Ja, det er det ingen tvil om. Samtidig er det som står i stortingsmeldingen så tindrende klart, at NAV og Trygderetten burde endret praksis. Det står blant annet at «det internasjonale regelverket går foran, dersom det er strid om de to regelsettene».

– Du mener Hauglie må ta ansvar for dette?

– Ja, men dette viser også hvilket krysspress statsråden var under. Krav om innstramminger av trygdeeksport var så sterkt at de forsøkte å tone ned at det var i strid med EØS-reglene.

– Tror du dette får konsekvenser for henne?

– Det vi jeg ikke mene noe om nå, fordi saken bør opp i Stortingets kontrollkomité for å få belyst det som har skjedd.

Lysbakken: – Tåkelegging

SV-leder Audun Lysbakken sier hans parti stod sammen med Sp i å påpeke i Stortinget at EØS-regelverket kom i strid med norske trygderegler.

– Her hadde vi trengt oppklaring, ikke tåkelegging. Derfor presiserte SV og Sp i behandlingen av meldingen at dette betydde at de internasjonale avtalene griper inn i det nasjonale regelverket og sågar går foran dette dersom det er motstrid mellom de to regelsettene, sier Lysbakken til VG, og fortsetter:

– Det er merkelig at ikke Hauglie gjorde mer for å følge opp stortingsmeldingen som slo helt klart fast at man ikke kunne redusere eller tilbaketrekke kontantytelser, bare fordi man bor i et annet EØS-land. Det ville vært naturlig å følge opp meldingen med å presisere dette ovenfor blant annet NAV, og sikre at praksis var i tråd med dette.

PROFESSOR: Mads Andenæs. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Får professor-støtte

Professor Mads Andenæs ved Institutt for privat rett ved Universitetet i Oslo er langt på vei enig med Lundteigen og Lysbakken.

– Det er lite troverdig at mangel på kunnskap om lovverket kan forklare hva som har skjedd. Det er mangel på politisk vilje til å forholde seg til at norsk lov gjelder, altså EØS-avtalen. Den er implementert i norsk lov. De systematiske lovbruddene, som har rammet så mange uskyldige, har bare fått skje fordi ønsket om innstramminger har hatt støtte i et politisk flertall. Dette er en meget kjedelig sak for det politiske systemet og den norske rettsstaten.

Norge bommer gang på gang

Stortingsmeldingen ble utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet i nært samarbeid med øvrige berørte departementer. Hovedformålet var å lete etter områder hvor regjeringen, innenfor gjeldende rett, kunne stramme inn trygdeeksporten ytterligere.

Arbeidsminister Anniken Hauglie har torsdag ikke ønsket å besvare VGs spørsmål rundt denne saken.

les også

LO-topp ber NAV-sjefen og Hauglie vurdere sine stillinger

Mer om

 1. EØS
 2. Anniken Hauglie
 3. EU
 4. Per Olaf Lundteigen
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. Trygdeskandalen

Flere artikler

 1. Hauglie: – Fortsatt ikke fritt frem å ta med trygd ut av landet

 2. Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt

 3. Frp-Wiborg: Midlertidige NAV-klienter må oppholde seg i Norge

 4. Kontrollkomiteen krever svar av Erna Solberg: - Hun har det overordnede ansvaret

 5. Ministeren peker på alle andre

Fra andre aviser

 1. Hauglie: Fortsatt ikke fritt frem å motta trygd i utlandet

  Aftenposten
 2. SV vil ha svar på om regjeringen skrinla utredning om EØS-avtalens konsekvenser for NAV-ytelser

  Aftenposten
 3. Fryktet Efta-domstolen – ville stoppe Trygderetten

  Bergens Tidende
 4. Har du falt av hele trygdeskandalen? Dette er årsakene til at det gikk galt.

  Bergens Tidende
 5. Hauglie til kamp for sitt politiske liv

  Aftenposten
 6. Ap spør om Hauglie burde ha «luktet lunten før.» Hun fikk en direkte henvendelse i 2016.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder