NAV-ADVOKAT: Henry Johan Mæland er utnevnt setteriksadvokat for NAV-saken. Foto: Gisle Oddstad

Setteriksadvokaten til VG: Utelukker ikke at han vil se på saker før 2012

Den nye setteriksadvokaten, Henry John Mæland, utelukker ikke at NAV-skandalen kan vokse i omfang. Men fasiten kommer trolig ikke før om to måneder.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Gisle Oddstad (foto)

Mæland fikk jobben med å være riksadvokat for NAV-skandalen i fanget etter at den nyansatte riksadvokaten Jørn Sigurd Maurud erklærte seg inhabil i VG 1. november i år.

I slutten av oktober ble det kjent at minst 48 personer er dømt til fengselsstraff for trygdesvindel og har sonet på urettmessig grunnlag, fordi NAV har tolket EØS-reglene feil i mange år.

Den siste uken har Mæland vært i Oslo og møtt med sentrale aktører i saken, blant annet har han vært i møte med departementet. På spørsmål om feiltolkningen av EØS-regelverket kan gjelde saker som er behandlet før 2012, svarer Mæland:

– Riksadvokaten har anmodet NAV om å komme med en juridisk uttalelse, og en begrunne på hvorfor man har dette skillet med saker før og etter 1. juni 2012. Spørsmålet er om tilsvarende EØS-rett gjelder også før dette tidspunktet. NAV har svart at de vil komme med en slik redegjørelse om to måneder. Fra vår side er det ønskelig at en slik redegjørelse foreligger så raskt som mulig.

– Tror du saken vil vokse i omfang?

– Jeg utelukker det ikke.

Setterriksadvokaten: - Vil gjøre ting riktig

En annen ting Mæland ikke kan utelukke, er om Riksadvokaten også vil se på andre ytelser. VG har tidligere skrevet at dagpenger også kan være rammet av feiltolkningen.

– Det spørsmålet har jeg ikke tatt stilling til per i dag. Jeg venter på NAV sin redegjørelse. Jeg mener det er bedre å bruke tid, og gjøre ting riktig, enn å være forhastet og gjøre ting galt, sier Mæland.

Det midlertidige Riksadvokatembedet vil finne sted i Bergen - tilknyttet Hordaland politidistrikt.

Mæland er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen. Han tok i 1984 sin doktorgrad på emnet ærekrenkelse. Han er i tillegg advokat og satt tre måneder som konstituert dommer i Høyesterett. Mæland har flere ganger tidligere blitt utnevnt som setteriksadvokat, blant annet under granskningen av justismodet på Fritz Moen.

– Uriktige domfellelser er veldig uheldige for de det gjelder. Det som er spesielt i denne saken er at det gjelder så mange mennesker, sier Mæland.

– Hvordan ser du på ansvaret du har fått i denne saken?

– Jeg vil tilstrebe å gjøre en forsvarlig saksbehandling. Vi vil forsøke å rydde opp i de sakene der det har gått galt, så langt det er mulig i samsvar med regelverket.

les også

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

– Et viktig og meningsfullt arbeid

Mæland jobber for tiden med å sette ned en ny stab. Fordi riksadvokat Maurud er inhabil, er også hele rikadvokatmebedet erklært inhabile. Han planlegger å være ferdig med dette arbeidet innen 1. desember.

Fra desember vil jeg arbeide for fult med de materielle spørsmålene.

– Dette er et viktig og meningsfullt arbeid. Dette er en mer omfangsrik sak enn sakene jeg har vært setteriksadvokat for før. Slik jeg ser det for meg er det arbeid i seks måneder fremover, kanskje lenger.

les også

Riksadvokaten pålegger politiet NAV-tiltak

Flere saker må opp til ny behandling i retten

Mæland forklarer at mange av sakene må opp til ny behandling i retten. I en del av sakene vil det bli lagt ned påstand om total frifinnelse, men mange av dommene er komplekse. Det er ikke mulig å stryke en del av en dom, forklarer Mæland. Derfor må flere saker behandles på nytt.

– Vi vil så snart som mulig forberede de sakene som er modne for det til begjæring om gjenåpning. Dette arbeidet vil ta noen måneder, men vi håper å få gjort mye før april.

Han legger ansvaret for feiltolkningen av regelverket på hele systemet:

– Det er ikke bare NAV som har tolket feil, men påtalemyndigheten, forsvarere, dommere og politiet. Alle har lagt samme feiltolkning til grunn. At det tok så langt tid før denne feiltolkningen ble satt under en kritisk lupe, er beklagelig.

På spørsmålet om også han kan være inhabil, smiler den nye setteriksadvokaten:

– Det er ingen forhold som jeg er klar over, som tilsier at jeg er inhabil. Så denne gangen tror jeg det skal gå fint.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Nav
 4. Jørn Sigurd Maurud
 5. VG
 6. Høyesterett

Flere artikler

 1. Kallmyr vurderer riksadvokaten som inhabil

 2. Den nye riksadvokaten: Fikk vite om NAV-skandalen gjennom nyhetsvarsel på mobilen

 3. Den nye riksadvokaten til VG: Inhabil i NAV-skandalen på grunn av samboeren

 4. John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt

 5. Frp-Wiborg: Midlertidige NAV-klienter må oppholde seg i Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder