SENSKADER: Flere corona-pasienter kan få problemer med hjerte eller lunger etter å ha vært smittet med coronaviruset. En ny studie skal se på disse utfordringene. Foto: Anne Haga, Ahus

Ny nasjonal studie: Vil kartlegge corona-senskader

En ny studie ved seks av landets største sykehus skal undersøke covid 19-pasienter. Målet er å finne ut hvilke langsiktig påvirkning viruset har på lunger og hjerte.

  • Camilla Fredstad Huuse

Artikkelen er over 76 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi frykter at noen får permanente skader. Denne studien skal gi oss mer erfaring i møte med disse pasientene fremover, sier initiativtager og overlege ved lungeavdelingen på Akershus Universitetssykehus, Gunnar Einvik, til VG.

– Resultatet kan lære oss hva slags type oppfølging og rehabilitering pasientene trenger.

VG har tidligere skrevet at så mange som 30 prosent av de sykeste covid-19 pasientene kan få varige lungeproblemer.

– Per i dag er det ingen som helt vet hvilke senskader som oppstår, eller om slike skader vil påvirke dagliglivet til pasientene. Vi ønsker å få konkrete svar.

KARTLEGGING: Intiativtaker bak studien, Gunnar Einvik, er overlege på ahus. Foto: Akershus Universitetssykehus

Inviterer pasienter til corona-studie

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Ullevål, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Sykehuset Østfold og LHL-sykehuset på Gardermoen.

Pasienter som har vært innlagt til behandling for covid 19 på disse sykehusene, vil i tiden fremover bli invitert til å være med på studien. Det er frivillig å delta.

Studien vil gjelde både pasienter som har fått respiratorbehandling og de som ikke har fått det.

– Jeg tror en del pasienter er interessert i en slik rutinemessig oppfølging, og selv er nysgjerrige på hvordan det har gått, sier Einvik.

Sett denne? Dette er det vi så langt vet om corona-immunitet:

Pasientene som ønsker å delta i studien, vil bli kalt inn til en kontroll tre måneder etter utskrivelse fra sykehus.

Det vil bli tatt røntgenbilder av lungene, og gjennomført pustetester. Deltagerne vil også få spørsmål om både fysiske og psykiske plager. Ved noen sykehus inngår også måling av antistoffer mot coronaviruset, måling av hjertefunksjon og kondisjon.

Dersom pasientene har nedsatt lungefunksjon eller andre plager etter tre måneder, vil de bli kalt inn til en ny kontroll tolv måneder senere.

– Vi håper å kunne svare på hvilke type senskader disse pasientene får, fordi vi ser at det er en del spørsmål om dette. Hvilke organer er det mest problemer med, og er det noe vi kan gjøre annerledes i akuttfasen for å unngå senskader.

les også

Nye retningslinjer ved Ahus: Vil hindre at corona-pasienter lider

Skal også undersøke psykiske plager

Studien vil kunne si noe om hvorvidt pasienter i spesielle aldersgrupper, forskjellige kjønn eller etnisitet er spesielt utsatt. Studien vil se på hvordan underliggende sykdommer og tidligere plager påvirker pasienter som har vært innlagt med covid 19.

– Dersom Folkehelseinstituttet har rett i sine prognoser, og det vil komme covid-19 pasienter i bølger fremover, kan denne studien ruste oss for fremtidige pasienter, sier Einvik.

les også

De hvite lungene

Overlegen mener det også er viktig å se på hvilke psykiske plager covid-19 pasientene har. På Ahus har legene erfart at noen pasienter får frykt og angst knyttet til det å ikke kunne puste.

– Vi ønsker å vite om dette er noe de tar med seg hjem, og om det fester seg i tiden etterpå, sier Einvik.

Sett denne? Denne videoen viser en 3D-skanning av lungene til en corona-pasientene kort tid etter han ble syk:

Etter SARS-epidemien for 20 år siden viste internasjonale tall at 20–30 prosent fikk varige lungeskader. SARS-viruset er i samme virusfamilie som covid-19, og er også et coronavirus.

Einvik håper den nye studien kan være med på belyse om det nye coronaviruset har like stor innvirkning på lungene.

Mer om

  1. Sykehus
  2. Akershus
  3. Folkehelseinstituttet
  4. Coronaviruset

Flere artikler

  1. Overlege om corona-pasienter på respirator: 30 prosent kan få langvarige lungeproblemer

  2. Forskere i Bergen jakter corona-svar

  3. Vil teste om medisin forebygger covid-19 hos leger og sykepleiere

  4. Forskningsdirektør: Opptil 1000 norske pasienter i ny coronastudie

  5. Ny rapport fra Frankrike om spedbarn med corona

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder