KJEMPER MOT FRITT SKOLEVALG: Audun Lysbakken og SV gråter ikke over at regjeringen sliter med å lovhjemle en sentralt bestemt inntaksmetode i videregående opplæring. I bakgrunnen: SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ville innføre fritt skolevalg i hele landet – kan være ulovlig

Da han var kunnskapsminister, ivret Jan Tore Sanner for å innføre fritt skolevalg i alle fylker. Nå er regjeringskollega Trine Skei Grande i tvil om det i det hele tatt er lovlig.

 • Frank Ertesvåg

– Dette er en veldig bra nyhet. Regjeringen har forsøkt å tvinge inntaksordningen med karakterbasert opptak på alle elever og på landets fylker. Nå er det isteden kunnskapsministeren som tvinges til å skrote planene inntil videre, sier Audun Lysbakken til VG.

Det var et skriftlig spørsmål fra SVs utdanningspolitiker på Stortinget, Mona Fagerås, som utløste tvil om regjeringen i det hele tatt kan innføre såkalt fritt skolevalg - eller karakterbasert opptak i alle fylker – slik høringsforslaget gikk ut på.

les også

Pappa Ropstad vil ha KrF med på omkamp om fritt skolevalg

Da Høyre satt med kunnskapsministeren, ivret daværende statsråd Jan Tore Sanner og partiets utdanningspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde for muligheten til å bruke den omstridte inntaksmodellen over hele landet.

VURDERER: Kunnskapsminister Trine Skei Grande må vurdere nærmere hvordan den omstridte saken om inntaksmetoder i videregående skal løses. Foto: Odin Jaeger, VG

Nå kan dette vise seg vanskelig på kort sikt. Årsaken er at regjeringen har lagt til grunn at gjeldende lovverk tillot at inntaksmetoden kunne bestemmes sentralt. Men dette reiser nå den nye kunnskapsministeren tvil om.

– Dette er en åpenbar seier for lokaldemokratiet, men først og fremst for elevene. Norge er et langstrakt land, med store lokale forskjeller, og gode løsninger for skoler og elevene bestemmes best lokalt, sier Lysbakken til VG.

les også

Ny rapport: Fritt skolevalg gir mest segregering

I det skriftlige svaret fra kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) vedgår hun at det ble lagt til grunn at departementet hadde hjemmel for til å fastsette nasjonale forskriftsregler om elevinntak til videregående opplæring.

«Jeg har imidlertid blitt gjort oppmerksom på at det stilles spørsmål ved om denne hjemmelen er tilstrekkelig, både i høringsinnspillet til KS og av opplæringslovutvalget. Opplæringslovutvalget leverte sitt forslag til ny opplæringslov (NOU 2019: 23) 13. desember 2019, og peker der på at det trolig ikke er en ubegrenset adgang til å pålegge fylkeskommunene bestemte inntaksordninger,» skriver Grande.

les også

Fritt skolevalg må fortsatt være valgfritt

Hennes statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet legger til at departementet vil vurdere om lovhjemmelen om inntak i videregående bør justeres i arbeidet med ny stortingsmelding for videregående opplæring og ny opplæringslov.

– Vi har fått spørsmål om hjemmelen er tilstrekkelig, blant annet i høringssvarene vi har fått inn. Derfor vil vi nå vurdere om loven bør justeres for å få klarere frem at vi kan gi nasjonale regler om fritt skolevalg i forskrift, skriver Johansen i en epost til VG.

I praksis betyr det etter alt å dømme at en beslutning om en mulig statlig overprøving av fylkenes inntakssystemer ligger lenger frem i tid enn først antatt.

Og høsten 2021 er det stortingsvalg og et mulig regjeringsskifte.

– Istedenfor å «vurdere om lovhjemmelen bør justeres» bør Skei Grande kaste kortene. Når dette skal sees i sammenheng med stortingsmeldingen om videregående opplæring og ny opplæringslov, vil ikke lovendringen kunne komme i denne perioden, og om venstresiden vinner valget, vil vi skrote hele forslaget, forskutterer Audun Lysbakken.

FORETREKKER FRITT SKOLEVALG: Høyre-politikerne Silje Lutro i Oslo bystyre og Mathilde Tybring-Gjedde på Stortinget er i opposisjon i Oslo og i posisjon sentralt i skolepolitikken. Begge mener fritt skolevalg eller karakterbasert inntak er den beste inntaksmetoden i videregående opplæring. Foto: Frank Ertesvåg, VG

To modeller

På spørsmål til Trine Skei Grande om hva hun synes om en statlig overstyring av fylkenes elevinntak, svarer statssekretær Johansen:

– I Granavolden-plattformen har regjeringen sagt at vi vil utrede ulike modeller for fritt skolevalg, som både sikrer elevenes rett til å velge skole, og ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur. Regjeringen har hatt to alternative forslag til innretning av fritt skolevalg på høring. Begge forslagene er ment å gi elevene større mulighet til å velge skoler, samtidig som fylkene skal få mulighet til å gjøre lokale tilpasninger.

les også

Skolesjef Marte Gerhardsen i Oslo: Går fra 22 til 6 direktører

– Høringsrunden viser motstand mot statlig inntaks-styring, er det slik at regjeringen står på at dette ansvaret bør sentraliseres?

– Nå er vi i gang med å lese gjennom høringsinnspillene og vil vurdere forslagene vi har hatt på høring i lys av disse innspillene og Granavolden-plattformen. I tillegg skal vi se forslagene i sammenheng med arbeidet med stortingsmeldingen om videregående opplæring og ny opplæringslov. Det er derfor for tidlig svare på hva som vil bli resultatet her, svarer Anja Johansen.

Fastholder fritt skolevalg

Høyres skolepolitiker på Stortinget, Mathilde Tybring-Gjedde, fastholder at såkalt fritt skolevalg eller karakterbasert opptak er den beste inntaksmetoden.

– Fritt skolevalg er den mest rettferdige av mange urettferdige metoder. Oslo Høyres løsning er å ha en målrettet satsing og flere ressurser til de skolene som har større utfordringer med frafall eller mange elever med svake karakterer fra ungdomsskolen, sier Tybring-Gjedde og Oslo Høyres skolepolitiker Silje Lutro til VG.

les også

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker

De har rettet oppmerksomhet mot at fritt skolevalg i Oslo er i spill etter at det rødgrønne Oslobyrådet (Ap,MDG,SV) har varslet endringer.

Onsdag legger et utvalg nedsatt av byrådet frem sine forslag til inntaksløsninger. Tidligere har forskere ved Oslo Met fastslått at dagens inntakssystem i Oslo - med fritt skolevalg (karakterbasert opptak) er segregerende.

Les også

 1. Støre frykter snik-privatisering av skolen

  SOTRA ( VG) Hver femte elev i videregående skole i Hordaland går nå på en privat skole.
 2. Lærere i ny rapport: Presses til å ta inn de beste elevene

  Fritt skolevalg fører til store forskjeller i Osloskolen, viser en fersk forskningsrapport.
 3. Solberg & Solberg: Slik skal Raymond fjernes

  GARDERMOEN (VG) To ganger Solberg møter VG. For å fortelle hvordan de skal kaste Raymond Johansen ut av byrådsstolen i…

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Trine Skei Grande
 3. Solberg-regjeringen
 4. Audun Lysbakken
 5. Lokaldemokrati

Flere artikler

 1. Stortings-nei til statlig bestemt fritt skolevalg

 2. Foreslår faglig utvikling fremfor rent karakter-inntak i videregående

 3. Ny rapport: Fritt skolevalg gir mest segregering

 4. Stortings-nei til statlig bestemt fritt skolevalg

 5. Høyre vil gi elever med lave karakterer skole-garanti

Fra andre aviser

 1. Håper KrF snur om «fritt skolevalg»

  Fædrelandsvennen
 2. Ber regje­ringen snu: – Vil være en kata­strofe for oss

  Fædrelandsvennen
 3. Aftenposten mener: Skolebyråden har fortsatt ikke noe klart alternativ til dagens inntaksordning

  Aftenposten
 4. Frp frykter KrF-omkamp om fritt skolevalg

  Fædrelandsvennen
 5. Ingen vet helt hvem som skal få søke skoleplass hvor i det nye fylket. – Alt er litt i løse luften nå.

  Bergens Tidende
 6. Utvalg anbefaler to modeller for inntak til videregående skoler i Oslo

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder