Lagmannsretten vil løslate drapssiktede Tom Hagen: – Han er naturligvis fornøyd

To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen (70) for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

 • Bjørnar Tommelstad
 • Hanna Haug Røset
 • Morten S. Hopperstad
 • Gordon Andersen
 • Ådne Husby Sandnes
 • Håvard Kristoffersen Hansen
 • Frode Hansen (foto)

Eidsivating lagmannsrett har besluttet at Tom Hagen skal løslates.

Politiet har anket avgjørelsen til Høyesterett og krevd såkalt oppsettende virkning, noe som betyr at milliardæren ikke løslates før anken er behandlet.

– Jeg er vel egentlig ikke veldig overrasket. Umiddelbart etter at jeg så politiets begrunnelse, så var min oppfatning at den var svært tynn, sier Hagens forsvarer Svein Holden om lagmannsrettens beslutning.

les også

Krimekspert om Hagen-løslatelsen: – Kalddusj for politiet

Holden dro torsdag ettermiddag til Oslo fengsel for å snakke med Tom Hagen, men fordi det var stengt der ble det kun en kort telefonsamtale med milliardæren.

– Han er naturligvis fornøyd. Han ser frem imot at Høyesterett får behandlet dette i morgen, sier advokaten.

Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra ekteparets bolig 31. oktober 2018. Milliardæren nekter for å ha noe med ektefellens forsvinning å gjøre.

Frykter for oppklaring av saken

Svein Holden sier at han de siste dagene har snakket mye med sin klient Tom Hagen.

– I går sa han at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham kom til å ende. Som han sa til meg «jeg er jo uskyldig, så jeg vet jo at politiet ikke kommer til å finne bevis mot meg».

– Det han virkelig var bekymret for, og som vi snakket mye om i går, er «Hva er det som kommer til å skje når politiet skjønner at jeg er uskyldig. Har de da brukt så mye tid på meg, og sløst bort tid på å se nærmere på meg?».

les også

Styreleder i Tom Hagens selskap om ektepakten: – Jeg kunne ikke laget den

Forsvareren sier at det Hagen frykter er at politiet har brukt ressursene sine feil og at de dermed ikke vil klare å oppklare saken.

Det var NRK som først meldte om løslatelsen.

Vurderer ikke bevisene

Høyesterett skal ikke vurdere om de mener politiets beviser holder til å fengsle Hagen. De skal kun vurdere om lagmannsretten har gjort saksbehandlingsfeil eller anvendt loven feil. Dersom Høyesterett konkluder med at det er gjort feil, oppheves Eidsivatings kjennelse og spørsmålet må på nytt avgjøres i lagmannsretten.

– SPINKELT BEVISGRUNNLAG: Her er forsvarer Svein Holden utenfor Oslo tingrett. Foto: Frode Hansen

Påtalemyndigheten må levere anken og begrunnelsen for den til Høyesterett innen klokken 10.00 fredag.

Bakgrunn: Lørenskog-forsvinningen måned for måned

Holden har hele tiden vært klar på at politiets mistankegrunnlag er for svakt. Det gjentok han på vei inn i Oslo fengsel for å møte Tom Hagen torsdag ettermiddag.

– Skal man bli utpekt som en sannsynlig drapsmann, så bør fundamentet være sterkere enn det var nå, sier Holden som tipper at Høyesterett vil behandle politiets anke i løpet av fredagen.

To mot en

Tre fagdommere i Eidsivating lagmannsrett har vurdert fengslingsspørsmålet.

To av dem har kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunn til å mistenke Hagen for drap eller medvirkning til drap.

«Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndigheten har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap», skriver Eidsivating lagmannsrett i kjennelsen.

les også

Lørenskog-saken: Politiet på sporjakt i kum

Etter at Tom Hagen anket kjennelsen leverte forsvarer Svein Holden et støtteskriv til retten. Påtalemyndigheten har inngitt tilsvar til anken og støtteskrivet. Der viser de ifølge lagmannsretten til enda flere dokumenter som de mener beviser at Hagen kan mistenkes.

Lagmannsrettens flertall mener imidlertid ikke at de nye dokumentene styrker politiets sak:

«Påtalemyndigheten har i tilsvaret vist til en rekke ytterligere dokumenter, men som etter flertallets syn ikke styrker mistankegrunnlaget i særlig grad.»

les også

Barnas bistandsadvokat: De er helt overbevist om farens uskyld

– Svakt grunnlag

Det var forsvarer Svein Holden som anket varetektsfengslingen inn for lagmannsretten etter at Nedre Romerike tingrett mente det var grunnlag for å fengsle Hagen.

Holden beskrev overfor pressen politiets mistankegrunnlag som særdeles magert.

– Jeg oppfatter mistankegrunnlaget som langt svakere enn det inntrykket jeg får når jeg ser i mediene, sa forsvareren etter fengslingsmøtet i forrige uke.

Politiet: – Overrasket

Tingretten begrunnet varetektsfengslingen med fare for at bevis kunne gå tapt dersom milliardæren skulle bli løslatt.

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegger bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», står det i kjennelsen fra Nedre Romerike tingrett.

– Politiet tar lagmannsrettens kjennelse til etterretning. Samtidig må vi innrømme at vi er noe overrasket over denne kjennelsen. Vi registrerer at avgjørelsen fra lagmannsretten ikke er enstemmig, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Bistandsadvokat: Viktig å finne Anne-Elisabeth

Advokat Gard A. Lier er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen. Han mener resultatet fra ankebehandlingen i lagmannsretten viser at mistankegrunnlaget ikke er så sterkt.

– Det er et tydelig signal fra lagmannsretten. I forhold til min rolle, så betyr det at man må fortsette med uforminsket styrke å finne Anne-Elisabeth. Det er desto viktigere nå, men det er ikke min rolle å fordele skyld, sier Lier til VG.

Les også

 1. Tingretten: Tom Hagen fengslet – sannsynlig at det har vært flere involverte

  Domstolen mener det er sannsynlig at Tom Hagen har drept eller medvirket til å drepe ektefellen Anne-Elisabeth Hagen.
 2. Tom Hagens forsvarer om drapssiktelsen: – Bør løslates

  NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Forsvarer Svein Holden mener politiets mistankegrunnlag mot hans drapssiktede klient Tom…

Mer om

 1. Lørenskog-forsvinningen
 2. Krim
 3. Tom Hagen
 4. Anne-Elisabeth Hagen
 5. Eidsivating lagmannsrett
 6. Drap
 7. Lørenskog

Flere artikler

 1. Her løslates Tom Hagen

 2. Krimekspert om Hagen-kjennelsen: – Kalddusj for politiet

 3. Svein Holden om løslatelsen: – Han var veldig glad

 4. Hagen-barnas bekymring: «Hvem leter etter mamma?»

 5. Tingretten: Tom Hagen fengslet – sannsynlig at det har vært flere involverte

Fra andre aviser

 1. Lagmannsretten vil løslate Tom Hagen – avgjørelsen går til Høyesterett

  Bergens Tidende
 2. Lagmannsretten behandler varetekts­fengslingen av Tom Hagen

  Bergens Tidende
 3. Forsvareren forventer at Tom Hagen løslates fredag

  Bergens Tidende
 4. Forsvarer Holden er ikke overrasket over lagmannsrettens avgjørelse

  Aftenposten
 5. Tom Hagen løslatt – siktelsen opprettholdes

  Bergens Tidende
 6. Tom Hagen anker varetekts­fengslingen

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder