SKYTTELTRAFIKK: Thomas Renngård er klinikktillitsvalgt for ambulansetjenesten i Oslo universitetssykehus. Pasientene kjøres ofte mellom stappfulle sykehus og kommuner som ikke stoler på egen kompetanse. Foto: Frode Hansen

Ambulansetjenesten ut mot Høie

Tillitsvalgte i ambulansetjenesten mener helseminister Bent Høie ikke erkjenner at det er en krevende situasjon på stappfulle sykehus. Det benekter helseministeren – og krever samtidig økt transportkapasitet.

VG har avdekket at den omfattende transporten av gamle pasienter ut av sykehusene om natten har fortsatt etter at helseminister Bent Høie krevde full stopp i denne praksisen i juni.

Det siste halvåret er det kjørt minst 393 turer med pasienter over 74 år ut fra sykehus mellom klokken 22.00 og 07.00.

Her kan du lese om gamle, syke pasienter som fraktes hjem fra sykehusene om natten.

Helseministeren sa forrige uke til VG: «Selv om det er fullt på et sykehus, så kan det ikke være sånn at man ikke kan gi pasienten en seng over natten. Da får en heller akseptere at en har en pasient liggende på akuttmottaket eller på en korridor. For det er et bedre alternativ enn å vekke folk opp midt på natten.»

Dette provoserer tillitsvalgte i ambulansetjenesten:

– Min opplevelse er at Bent Høie fremstår som handlekraftig i VG og krever stans. Men han erkjenner ikke hvilken krevende situasjon sykehuset er i. Den dagen han sa dette i VG, hadde sykehuset 61 pasienter mer enn det er kapasitet for, og ledelsen kalte inn til ekstraordinært møte, sier Marius Bjørndalen som er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold.

Les om Karen Anna Nilsen (90) som ble flyttet tre ganger på 26 timer få dager før hun døde.

ØNSKER VELKOMMEN: Foretakstillitsvalgt Marius Bjørndalen vil gjerne ha ministerbesøk på Sykehuset Østfold. Han mener helseministeren kan trenge en realitetsorientering. Foto: Gisle Oddstad

Helseminister Bent Høie sier på sin side:

– Jo, jeg erkjenner situasjonen. Men man må se på årsaken til at pasientene blir liggende. Det er ikke er bygd opp nok kapasitet til å transportere pasienter ut på dagtid. Sykehusene må ha flere hvite pasienttransportbiler som kan bidra til at pasienter kjøres hjem fra akuttmottaket når ting er avklart. Det er ledelsens oppgave å øke transportkapasiteten.

Høie mener at pasienter som er avklart i akuttmottaket, må raskere ut med økt transportkapasitet.

– Er det helt umulig og de må ligge over natten, skal det ikke være et handlingsalternativ å vekke pasienter og sende dem hjem på natten, fortsetter Høie.

– Er det en sammenheng mellom nattransport og kapasitet på sykehuset?

– Kapasitet på sykehuset kan ikke være en unnskyldning for nattransport. Jeg forstår at det er kapasitetsutfordringer, blant annet i Østfold, der akuttmottaket er bygd for lite. Det jobbes det med å løse, sier Høie.

Les: Høie feller knusende dom over samhandlingsreformen

HVITE BILER: Helseminister Bent Høie mener sykehusene må øke antall hvite ambulanser som kan transportere pasienter ut på dagtid. Foto: Thomas Andreassen

Thomas Renngård er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus. Han mener natt-transportene er en bivirkning av en villet politikk.

– Liggedøgn skal ned og sykehusene har for lav kapasitet. På et tidspunkt må pasienten ut. Vi ser at kommunene som mottar pasientene vi transporterer fra sykehusene, hverken har ressurser eller kompetanse som skal til. De stoler ofte ikke på egne vurderinger og sender pasienten til sykehuset for å få bekreftelse fra en lege der. Dette er ikke så enkelt som å helseministeren vil ha det til, sier Renngård.

Han forstår ikke hvordan «store sykehjem med multisyke gamle pasienter i tre etasjer», kan drive uten krav om lege i bakvakt døgnet rundt.

– Vi møter ofte en sykepleier som sammen med ufaglærte har ansvar for mange, alvorlig syke pasienter. Det snakkes fra helsemyndighetene om å behandle pasientene der de er. Men på mange sykehjem er det ingen lege i bakvakt som vi kan spørre når vi mener pasienten bare trenger en paracet. Da må pasienten inn til akuttmottaket for avklaring. Det er en helt unødvendig transport, sier Renngård.

MÅ TIL SYKEHUS: Thomas Renngård klargjør en ambulanse. Han mener at mange av transportene av gamle pasienter kunne vært unngått med en bedre organisering. Foto: Frode Hansen

– Det er riktig at en del av dette oppstår fordi pasienter unødvendig sendes på sykehus. Det er en stor og unødvendig belastning for pasientene. En del av svaret er også her en oppbygging i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene må sikre god legedekning på sykehjemmene og sørge for at de jobber i team med sykepleiere og helsefagarbeiderne, sier Høie.

– Hvem skal betale for det?

– Det er noe vi betaler for gjennom den økte veksten kommunene får, samtidig som vi også har mange øremerkede ordninger for å bygge opp kompetansen i disse tjenestene.

Marius Bjørndalen er varamedlem i styret for sykehuset Østfold og medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Han sier at sykehuset ruster seg for 130 prosent belegg i influensasesongen. Sykehuset som ligger i Sarpsborg kommune, er Norges nyeste.

– Det har vært stappfullt i lang tid. Alle, ledelsen inkludert, gjør alt de kan for å håndtere en svært vanskelig situasjon. Natt-transportene pågår fortsatt fordi det er helt nødvendig å få pasienter ut av sengene på et sykehus med kritisk overbelegg, sier Bjørndalen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder