SER TILBAKE: Her studerer kommuneledelsen tidligere avisoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord. Fra venstre: Helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen, ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) og enhetskoordinator Vanja Skogvoll. Foto: Fredrik Solstad VG

Tysfjord kommune: – Sjokkerende

Fikk tilbud om hjelp - svarte ikke

Vil bli foregangskommune

KJØPSVIK (VG) Ledelsen i Tysfjord kommune sier til VG Helg at de ikke har kjennskap til spesielle utfordringer knyttet til seksuelle overgrep i kommunen, og at det ikke har kommet signaler om det.

  • Eirik Linaker Berglund
  • Thor Harald Henriksen
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi har jo hørt snakk på bygda, men så lenge det ikke er noe håndfast, er det vanskelig å gjøre noe, sier helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen.

Lørdag fortalte VG Helg historiene til 11 menn og kvinner fra Tysfjord, som hevder seg utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord i barndommen. Hele reportasjen kan du lese her.

VG Helgs hovedsak lørdag handler om taushet rundt seksuelle overgrep i Tysfjord. Foto: Faksimile

– Ikke alt vi forstår

Hansen hevder at Tysfjord, til å være en liten kommune, har et godt lavterskeltilbud og hjelpeapparat med korte linjer mellom ressursene, deriblant mulighet for henvisning til Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS).

Ledelsen innrømmer samtidig at det er utfordringer knyttet til kulturforskjeller mellom den norske og den samiske delen av samfunnet.

– Vi må forholde oss til lover og regler, og hver enkelt bruker. Blir ikke ting fortalt til oss, kan vi ikke gjøre noe med det. Samtidig er det ikke alt vi forstår. Vi lærer stadig noe nytt om det samfunnet, sier enhetskoordinator helse- og omsorg Vanja Skogvoll.

– Vi vet jo at det er et lukket samfunn, med tette bånd. I stedet for å ta kontakt med hjelpeapparatet, hjelper samene hverandre. De rydder opp seg imellom, og har et større samhold enn mange andre er vant til. Er noen alvorlig syke, er huset fullt av folk som vil hjelpe, påpeker Hansen.

VIL TA TAK: Helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen Foto: Annemor Larsen VG

– Burde tas tak i

Helse- og omsorgssjefen hevder det er brukt mye ressurser på å heve kompetansen til kommunalt ansatte i kontakt med samiske innbyggere:

– Vi har hatt masse kurs innen språk- og kulturforståelse.

Kommuneledelsen blir svært overrasket når VG Helg forteller om småbarnsforeldre i Tysfjord som lager «husregler» for å hindre at barna havner i kontakt med personer de frykter kan være overgripere.

– Det er helt nytt for oss. Det er sjokkerende. Det er vanskelig å forstå de mekanismene som gjelder. Det at dere kan fortelle meg noe jeg ikke visste, forteller meg mye. Jeg er sjokkert. Jeg har bodd mesteparten av mitt voksne liv i Tysfjord, og aldri hørt noe om dette, sier Skogvoll.

– Dette burde tas tak i. Det er mange ting vi har lært opp gjennom årene, men det er fortsatt mye vi ikke vet, sier Hansen.

Husker ikke

Hun var, som den eneste i dagens ledelse, i samme stilling da det i 2007 stormet i Tysfjord som følge av medieomtale av en rekke overgrepshistorier. Hansen husker ikke tilbudet fra RVTS om hjelp til å håndtere problematikken.

Brevet ble sendt til daværende rådmann med kopi til henne, oppvekstsjefen og barnevernlederen. Hun kan ikke svare på hvordan henvendelsen ble håndtert , og viser til at det var adressert til rådmannen. Hun var selv ikke tilstede på møter med SANKS og RVTS.

– Jeg mener å huske at kommunen var en medspiller overfor SANKS og diskuterte hvordan vi kunne samarbeide best mulig, sier daværende rådmann Robert Pettersen.

Tilbudet fra RVTS husker han ikke i dag.

– Et sånt brev ville normalt sett bli behandlet positivt av en kommuneledelse. Hvis det ikke ble det, må det ha vært grunner til det, men jeg husker ikke.

BREV: Her får Tysfjord kommune tilbudet fra RVTS, som aldri ble besvart. Foto: Faksimile

– Vi har forsøkt

Hansen hevder at kommunen likevel tok saken meget alvorlig og iverksatte flere umiddelbare tiltak: En krisetelefon ble opprettet, et tverrfaglig hjelpeteam ble satt i beredskap. I tillegg ble ansatte kurset for å intensivere skolens seksualopplysning. Det var også tett kontakt med politiet, forteller Hansen.

– Har kommunen hatt tilstrekkelig fokus på overgrep opp gjennom årene?

– Vi har forsøkt, men hvis du ikke vet ting, hva skal du da gjøre? Kanskje vi ikke alltid har skjønt signalene, men jeg er trygg på at vi, i de tilfellene vi har kjent til, har gjort nok, sier Hansen.

Vil bli foregangskommune

ORDFØRER: Tor Asgeir Johansen (Ap) Foto: Annemor Larsen VG

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) tror økt åpenhet vil gjøre det lettere også for kommunen å håndtere overgrep.

– At overgrepsofrene snakker og står frem var utenkelig for noen år siden. Det er en endring på gang i miljøet. Det skjer noe, litt etter litt, sier han.

VIL GÅ FORAN: Enhetskoordinator helse- og omsorg Vanja Skogvoll. Foto: Annemor Larsen VG

Ledelsen frykter ikke at kommunen skal få et overgrepsstempel.

– Om Tysfjord nå blir assosiert med seksuelle overgrep, kan det være positivt at det blir satt fokus på temaet. Vi vil gjøre det vi kan. Vi kan velge å snu på det, og satse på å være en foregangskommune innen temaet, sier Vanja Skogvoll.

Bakgrunn: Slik jobbet VG med denne reportasjen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder