Åtte av ti sedelighetssaker henlegges

EKS-LENSMANN: Kenneth Nilsen. Foto: Terje Mortensen VG

Politiet om Tysfjord: – Vitner reserverer seg

Tidligere Tysfjord-lensmann Kenneth Nilsen mener at det ikke er grunnlag for å hevde at det er flere seksuelle overgrep i Tysfjord enn andre steder.

  • Eirik Linaker Berglund
  • Thor Harald Henriksen

Artikkelen er over tre år gammel

– Nei, det er ikke mitt inntrykk. Antall forbrytelser har også gått ned de siste årene, dette gjelder også sedelighetsforbrytelser. Alle sedelighetssakene i Tysfjord jeg vet om, er blitt etterforsket på en ordentlig måte.

– Er det vanskeligere å etterforske sedelighetssaker i Tysfjord enn andre steder?

– Generelt sett er sedelighetssaker ofte vanskeligere enn andre saker. Forholdet ligger gjerne litt tilbake i tid, noe som skaper utfordringer bevismessig. Og opplysningene sitter lenger inne hos de involverte.

– Når det gjelder Tysfjord spesielt, kan jeg gå så langt som å si at jeg fornemmer at skammen og hensynet til omgivelsene spøker i bakgrunnen. Vitner reserverer seg, og ønsker ikke å belaste familien mer enn høyst nødvendig, sier Nilsen.

Tysfjord uten egen lensmann

Nilsen har jobbet i mange år som etterforsker ved Alta lensmannskontor, men er født og oppvokst i Tysfjord. I juni 2015 sluttet han som lensmann etter drøyt to år i jobben.

På grunn av politireformen er ikke lensmannsstillingen i dag besatt. Politistasjonssjefen i Narvik har det siste året fungert som lensmann i Tysfjord.

Fra og med onsdag 1.juni 2016 overtok Hamarøy lensmannskontor ansvaret for det som i dag kalles Tysfjord Vest, og som er en del av Tysfjord lensmannskontor.

Nilsen innrømmer at politidekningen ikke har vært god nok de siste årene, spesielt i de samiske kjerneområdene.

Åtte av ti saker henlegges

Ifølge Midtre Hålogaland politidistrikt ble det opprettet 67 sedelighetssaker i Tysfjord i perioden 1997 til 2014 – fra voldtekts- til barnepornosaker.

* I disse sakene hadde 74 personer på et tidspunkt status som fornærmet. 33 hadde status som siktet, 36 som mistenkt. 55 – eller 82 prosent – av de 67 sakene ble henlagt, 41 av dem på grunn av bevisets stilling.

* Ifølge statistikken fra politidistriktet ble det i samme periode opprettet i alt 17 saker som følge av anmeldelser eller mistanke om seksuell omgang med barn under 14 år i Tysfjord. 11 personer var på et tidspunkt siktet i disse sakene, men etterforskningen resulterte i kun én domfellelse. I alt 17 hadde status som fornærmet i disse sakene.

* I samme periode ble fem saker opprettet som følge av anmeldelser eller mistanke om seksuell omgang med barn under 10 år. I disse sakene hadde i alt seks personer status som fornærmet. Tre hadde status som mistenkt, to var formelt siktet. Ingen av sakene endte med domfellelse.

* I samme periode ble det opprettet i alt 14 saker som følge av anmeldelser eller mistanke om seksuell handling mot barn under 16 år. I disse sakene hadde på et tidspunkt 17 personer status som fornærmet, åtte mistenkt og fire siktet. Av disse sakene førte kun én til domfellelse.

* Fra 1998 til 2013 ble det opprettet sju voldtektssaker i kommunen, med til sammen fem fornærmede og sju siktede eller mistenkte. Ingen av sakene førte til domfellelse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder