NYE E18: Slik er ny E18 ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum illustrert i Statens vegvesens planer. Motorveien går ned i en tunnel inngående mot Oslo midt på bildet – og er illustrert med tre felt i hver retning. Ved siden av- og delvis over motorveien er det planlagt en egen bussvei, lokalvei og ny sykkelvei. Foto: ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Oslo-motorvei kan stå ferdig i 2024

Den omstridte nye motorvei-strekningen fra Oslo og gjennom Bærum kan tidligst stå ferdig i 2024. Prislappen ligger på rundt 13,2 milliarder kroner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det opplyser Statens vegvesen til VG.

Mandag ble det kjent at Venstre og KrF støtter bygging av ny motorvei, inkludert Høviktunnel fra Oslo til Ramstadsletta i Bærum. Dermed er det flertall for dette på Stortinget.

– Anleggsstart kan tidligst være to år etter endelig vedtatt reguleringsplan. Vi arbeider etter en plan der vi får en endelig vedtatt reguleringsplan høsten 2017, og dermed anleggsstart høsten 2019. Byggetiden for prosjektet er anslått til 5 år, skriver prosjektleder for E18 Vestkorridoren, Grete Tvedt i Statens vegvesen, i en e-post til VG.

Dermed vil altså ikke denne delen av motorveien stå ferdig før tidligst i 2024.

Alternativet som Oslobyrådet går inn for, en stykkevis utbygging - med en første etappe fra Lysaker til Strand i Bærum, ville ført til en enda lenger byggetid, påpeker Samferdselsdepartementet i et brev til Statens vegvesen.

Hele prosjekt ny E18 vest for Oslo (Vestkorridoren) skal gå helt til Drengsrud i Asker, og vil etter planen stå ferdig om 13-14 år - i 2030/2031, ifølge vegvesenets planer.

Les også: Gigantfeide om ny E18

– Statens vegvesen har vurdert nærmere konsekvensene av en etappedeling på Strand. Konsekvensene er blant annet høyere miljøbelastning, løsningen er trafikalt uheldig, den medfører dobbelt så lang byggetid, riving av flere hus, ekstrakostnad på 200 mill. kr og forskuttering på 600 mill. kr til bygging av deler av Høviktunnelen, skriver avdelingsdirektør Ingun Hagesveen i brevet.

Departementet viser også til at det i høringsuttalelsene uttrykkes stor frustrasjon over en etappeinndeling av utbyggingen og belastningene dette vil medføre.

Bygger to strekninger samtidig

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener også den lokale avtalen, Oslopakke 3, tar høyde for en sammenhengende og raskere utbygging av ny E18 enn det Oslo-byrådet hevder.

– Oslo har signert på at hele prosjektet skal realiseres. Hele! understreker Solvik-Olsen overfor VG.

– De har altså ikke fått gjennomslag for å stoppe noen helhet. Men det har nok trodd at de skulle forsinke fremdriften med å stykke opp i små etapper. Men det står altså ikke noe i avtalen (Oslopakke 3 red anmerkn.) som hindrer oss i å gjennomføre etapper parallelt, skriver Solvik-Olsen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo deler ikke veistatsrådens oppfatning.

Han mener regjering og storting nå overkjører et tverrpolitisk kompromiss som Oslo- og Akershus-politikerne kom frem til i Oslopakke 3-avtalen, som innebar en kort utbyggingsetappe av E18 fra Lysaker til Strand i Bærum - uten fullført Høviktunnel.

– Vi jobbet hardt og lenge for å finne et kompromiss i fjor. Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med. Da er det utrolig å være vitne til at de vil overkjøre enigheten uten å diskutere med oss, og uten å lage løsninger som sørger for at titusenvis av Oslo-borgere ikke blir skadelidende av forurensningen prosjektet skaper, sier Johansen til VG.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) mener Solvik-Olsen farer med «rent sprøyt».

– Solvik-Olsen vet utmerket godt at det kun er Lysaker-Strand MDG var enige om å bygge. Det skriver han selv i Nasjonal Transportplan, og Vegvesenet, som var forhandlingsleder, skriver også rett ut at det Venstre og KrF nå går med på er et brudd på den lokale enigheten, ifølge Hansson.

Les også: Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

Statens vegvesen venter nå på at det fattes endelig vedtak av reguleringsplan i Bærum kommunestyre 31. mai for E18 Lysaker – Ramstadsletta før de kan komme i gang med arbeidene.

Til denne planen har Oslo kommune og Ap/SV/MDG-byrådet levert innsigelse, slik at reguleringsplanen må vedtas endelig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ifølge prosjektleder for E18 Vestregionen i Statens vegvesen, Grete Tvedt.

Se hvordan fergefri E39 kan bli

Hun opplyser at E18 over Ramstadsletta vil bli bygd ut i 3 pluss 3 gjennomgående felt. I tillegg blir det et ekstra felt i hver retning (vekslingsfelt) som sikrer atkomstene til Høvik og Sandvika i henholdsvis østre og vestre ende av Ramstadsletta.

Husker du? MDG-Lan truet med å forlate byråd ved E18-utbygging

Høviktunnelen og E18 på Ramstadsletta er nå planlagt bygget parallelt med arbeidene på E18 mellom Lysaker og Strand og Bærumsdiagonalen.

13,2 milliarder

Gjeldende kostnadskalkyle er 13,2 milliarder kroner for ny E18-prosjektet fra Oslo til Høvik/Ramstadsletta i Bærum. Da er ny kollektivterminal på Lysaker ikke medregnet.

Totalt vil hele ny E18-prosjektet fra Oslo til Asker trolig koste mellom 30 og 40 milliarder kroner.

5. juni i fjor undertegnet Oslo og Akershus Oslopakke 3- avtalen, som skulle sørge for at 100 milliarder kroner skal brukes til veier og kollektivsatsing de neste tiårene.

Et av kompromissene som det rødgrønne Raymond Johansen-byrådet i Oslo fikk tvunget frem, var at det bare skulle bygges 2,5 kilometer motorvei vestover mellom Lysaker og Strand mellom Oslo og Bærum, i første etappe av utbyggingene.

Les: Bomsjokk i rushtrafikken i Oslo

Nå sørger altså V og KrF for at etappeløsningen gravlegges siden det er flertall for å bygge hele strekningen fra Oslo til Ramstadsletta i Bærum.

Les også: Solvik-Olsen: Uaktuelt å forhandle bort ny E18

Kan fort bli fullt

Men selv om det bygges ny motorvei fra Oslo til Bærum er det langt fra sikkert at køene blir borte.

Forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt (TØI) viser til at større og bedre veier gjerne fører til at flere velger bilen fremfor å kjøre kollektivt. Etter at Motorring 3 i København ble utvidet til seks felt er køene blitt lengre enn noensinne, ifølge danske Ingeniøren.

– Vi vet at når folk velger hvordan de reiser, så gjør de det som kjappest og greiest for dem. Og blir det kjappere og greiere med bil, er det flere som velger bil. Når man har bygget økt veikapasitet i pressede transportsystemer vokser trafikken igjen, sier Tennøy.

Les også: Tog-året 2016: Hver dag var 273 tog forsinket eller innstilt

Spørsmålet er om man kan holde trafikken nede ved hjelp av økte bomtakster.

– Hvis prisingen er høy nok kan man regulere trafikken. Men jeg har vanskelig for å tro at politikerne våger å prise dette så høyt at de får en vei med mye mer kapasitet enn det er biler på veien. Politikerne har så langt ikke vært villige til å bruke dette virkemiddelet tilstrekkelig til at man har løst opp de køene man har i dag, sier Tennøy.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder