Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) foreslår midlertidig ansettelser i inntil 12 måneder. Her avbildet på Arendalsuka i august i år. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Foreslår midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil innføre mulighet for midlertidige ansettelser uten vilkår i inntil tolv måneder.

  • Eira Lie Jor

Artikkelen er over fem år gammel

Ordningen rundt midlertidige ansettelser skal begrenses ved at den enkelte bedrift maksimalt kan ha 15 prosent av arbeidsstokken på midlertidige ansettelser samtidig.

I tillegg innføres det en karanteneperiode på tolv måneder – dersom det er snakk om arbeidsoppgaver av samme art. Oppgavene skal altså være av midlertidig varighet.

Ønsker også aktivitetsplikt

Eriksson foreslår også at perioden med midlertidig ansettelse skal inngå i fireårsregelen, som innebærer at en arbeidstaker har krav på fast ansettelse etter fire års sammenhengende midlertidig ansettelse.

– Vi har lyttet til innspill i høringsrunden og strammer derfor inn adgangen til midlertidig ansettelse slik at muligheten for misbruk reduseres, sa Eriksson da han fredag la fram regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Eriksson gjør i tillegg alvor av forslaget om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

KrF: Generelt spektisk

Eriksson og Frps samarbeidspartner i regjeringen, KrF er skeptiske til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag.

– Vi er skeptiske til forslaget om å åpne opp for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, uten grep for at man raskere har rett på fast ansettelse. Forslaget tar ikke for seg de utfordringene som vi ser blant annet i helsetjenesten og høyskole- og universitetssektoren, hvor ansatte blir gående midlertidig i lang tid uten å få faste ansettelser, sier KrFs arbeidslivspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Han legger til at han og KrF er klare for forhandlinger med regjeringspartiene og Venstre i Stortinget.

YS: Et B-lag i arbeidslivet

LO-leder Gerd Kristiansen reagerer kraftig på Erikssons forslag til endringer.

LO-leder Gerd Kristiansen reagerer på de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Her på NHOs årskonferanse. Foto:Kristian Helgesen,VG

– Det Eriksson gjør her er å skyve utsatte grupper foran seg, for å tvinge fram en ideologisk basert oppmyking av arbeidsmiljøloven. Her kjenner vi igjen Fremskrittspartiets årelange motstand mot et regulert arbeidsliv, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Hun får støtte fra lederen i YS, Jorunn Berland som mener forslagene skaper et B-lag i arbeidslivet.

– Regjeringen ignorerer alle advarsler og er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning. Å være midlertidig ansatt gir permanent usikkerhet. Regjeringens forslag vil føre til at vi får et B-lag i arbeidslivet, sier Berland.

AP: - Større usikkerhet

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å skape usikkerhet rundt privatøkonomien med forslaget om midlertidig ansettelse.

– Det betyr større usikkerhet for dem som er nye i arbeidslivet og alle som skifter jobb. Folk trenger større trygghet for arbeidsplassene sine, ikke mindre trygghet, sier Aps arbeidslivspolitiske talsperson Dag Terje Andersen.

Han trekker frem at det er vanskelig å få for eksempel boliglån hvis man ikke har en fast stilling. Han er også skuffet over at regjeringen skyver unge og funksjonshemmede foran seg for å tvinge igjennom en Frp-politikk folk flest ikke vil ha.

– Det er alvorlig at regjeringen ikke lytter til helt klare advarsler mot midlertidige ansettelser fra de berørte organisasjonene. Verken de funksjonshemmede, arbeidstakerne eller de offentlige kontrolletatene ønsker en slik utvikling av arbeidslivet, sier Andersen.

Også APs tidligere regjeringskollega SV reagerer på forslagene.

– Midlertidige ansettelser gir ikke flere jobb, men langt flere får en utrygg jobbsituasjon. Det regjeringen presenterer i dag, er et knallhardt angrep på retten til å ha trygg inntekt, sier arbeidspolitisk talsperson Kristi Bergstø i SV i en pressemelding.

Her er forslagene fra Eriksson:

I en pressemelding på departementet sine nettsider oppsummerer Eriksson de forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven som i dag ble lagt frem.

Regjeringen foreslår:

** Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Personer som har tungtveiende grunner for ikke å delta, vil være unntatt fra aktivitetsplikt.

** Generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder - med begrensninger. Regjeringen foreslår blant annet karantene ved avslutning av ansettelsen og kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig.

** Det blir opprettet en ny, varig lønnstilskuddsordning for dem med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Kompensasjonsnivået heves fra 60 til 75 pst. av lønnskostnadene for personer med nedsatt arbeidsevne

** Arbeidsgiver får dekket utgifter for arbeidssøkere som trenger tilrettelegging. Ny oppfølgings- og tilretteleggingsavtale hvor arbeidsgiver og arbeidssøker får oppfølging og navngitt kontaktperson i NAV.

** Forenkle de arbeidsrettede tiltakene ved å halvere antall sentrale ordninger fra 14 til 7.

** Å utforme velferdsytelser slik at de understøtter arbeid og aktivitet. Målet er at personer på helserelaterte ytelser i større grad skal kunne ta i bruk sin faktiske arbeidsevne.

Les også

Mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Voldsom protest mot Frp-Erikssons forslag idag: Lammer sentrale flyplasser tirsdag

  2. Frp-Eriksson hoderystende til proteststreiken

  3. Eriksson la frem endringer i arbeidsmiljøloven: Regjeringen vil øke straffen på brudd på arbeidsmiljøloven

  4. Åpner for å snu om midlertidige

  5. Kvinneopprør mot Frp-Eriksson

  6. Nå blir det flere midlertidige ansatte, lengre dager og mer søndagsjobbing

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder