SKUDDKLAR: Slik vil politiet bære våpen dersom justisministeren gir sitt samtykke. Foto: POLITIET

SKUDDKLAR: Slik vil politiet bære våpen dersom justisministeren gir sitt samtykke. Foto: POLITIET

Politiet vil bære våpen nå

Politiet er utålmodige og vil ha svar på om de får lov til å bære våpen.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Våre medlemmer er veldig opptatt av dette og ønsker fortgang i saken, sier Sigve Bolstad, leder i Oslo politiforening.

På landsmøtet til Politiets Fellesforbund i november fikk han flertall for generell bevæpning av norsk politi. Vedtaket betegnes som historisk.

Kom på banen

- Dette er et lovlig fattet vedtak som det haster med å få avklart. Tilbakemeldingene fra fotfolket, de som er ute blant publikum, er klare: De er utålmodige og skuffet over at det ikke skjer noe i saken. Nå ønsker de at Politidirektoratet og politikerne kommer på banen og sier hva de mener.

Hensynet til publikums sikkerhet trekker Bolstad, som i januar overtar lederjobben i politiforbundet når Arne Johannessen skal på Forsvarets Høyskole, frem som det viktigste argumentet for at politiet skal få lov til å bære skarpladd pistol når de er på jobb.

Han støttes av Adnan Naeem, som er tillitsvalgt på ordensavdelingen på Grønland politistasjon. Der er ansatte ofte i konfrontasjoner med kriminelle som går med våpen.

På etterskudd

- Hvis samfunnets ønske er at vi skal ha et handlekraftig politi som er i stand til å løse skarpe oppdrag må man også ta konsekvensene av det. I dag er det slik at vi må vente - og mister verdifulle minutter - før vi får klarsignal til å bevæpne oss. Vi kommer på etterskudd. Vunnet tid er det samme som at liv kan reddes.

HASTER: Politibetjent Adnan Naeen og foreningsleder Sigve Bolstad mener politiet snarest må få adgang til å bære våpen. Foto: Terje Helsingeng, VG


Bolstad og Naeem presiserer at våpen er det absolutt siste virkemiddel som politiet ønsker å benytte. Det viktigste er at det er lett tilgjengelig og ikke nedlåst i et skrin bak i bilen.

De mener at et bevæpnet politi er ensbetydende med at beredskapen økes minst ett hakk opp.

- Det er også viktig å få frem at bevæpnet politi ikke er det bildet man kan se av politi med hjelm, skjold og halvautomatisk våpen, men en tjenestemann som bærer sin pistol på hofta, knapt synlig under jakken

- Avgjørelse til våren

Justis- og beredskapsdepartementet vil til våren avgjøre om politiet skal få bære våpen.

- Vi har ikke tatt stilling til Politiets Fellesforbunds forslag om generell bevæpning av norsk politi. Forslaget er sendt Politidirektoratet for uttalelse. Til våren legges det fram en stortingsmelding som en oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. Den vil si noe om behovet for økt kompetanse, herunder på våpen og skarpe oppdrag. Det er også nedsatt en analysegruppe som skal se på mulige endringer for bedre oppgaveløsning i politiet, opplyser kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen.

En delrapport om å revidere bestemmelsene for såkalt fremskutt lagring av våpen i tjenestebiler er nå sendt til høring.

- Det åpner for å kunne endre våpeninstruksen for politiet i løpet av våren 2013, sier Johansen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder