SKYLDIG: Rune Øygard er i Eidsivating lagmannsrett funnet skyldig i seksuelle overgrep mot den fornærmede jenta. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Rune Øygard funnet skyldig i seksuelle overgrep

Forsvareren: - Han tar det tungt å bli dømt

Bistandsadvokaten: - En pinefull dag for jenta

Statsadvokaten: - Nå skal jeg komme med et forslag til straff

HAMAR (VG) Juryen i Eidsivating lagmannsrett har funnet Rune Øygard (54) skyldig i seksuelle overgrep. Men juryen mener det ikke er bevist at han forgrep seg på jenta før hun fylte 14 år.

Juryen brukte snaue seks timer på å vurdere om den tidligere Arbeiderparti-ordføreren var skyldig eller ikke.

Klokken 15.10 var de klare til å avsi sin kjennelse. Spørsmålene juryen skulle svare på var:

**Hadde Rune Øygard samleie med jenta da hun var under 14 år?

**Hadde Rune Øygard seksuell omgang med jenta da hun var under 16 år?

- Lagretten har på ære og samvittighet gitt svar på de spørsmålene som var stilt. Spørsmål 1: Nei. Spørsmål 2: Ja, med flere enn seks stemmer, sa juryordfører Bjarte Holm.

Det er totalt ti jurymedlemmer som har vurdert skyldspørsmålet mot Øygard.

Kjennelsen fra juryen betyr ikke at jenta ikke ble trodd på det hun fortalte om seksuelle overgrep som skal ha skjedd før hun fylte 14 år, men juryen mener det er tvil rundt nøyaktig når det første overgrepet skjedde.

VG DIREKTE: Siste nytt fra ankesaken mot Rune Øygard

Måtte gå ut

Rune Øygard satt mellom sine forsvarere Mette Yvonne Larsen og Martin Eiebakke da han mottok kjennelsen fra juryen. Han la hodet i hendene etter at juryen hadde avsagt kjennelsen.

Fagdommerne trakk seg tilbake i noen minutter, før de kom tilbake og sa at de godtar juryens kjennelse.

- Forstår du kjennelsen, spurte lagmannen.

- Ja, svarte Øygard spakt.

KOM MED KJENNELSE: Juryen trakk seg tilbake klokken 9.25 onsdag morgen. Like over klokken 15 avsa de sin kjennelse om skyldspørsmålet i Øygard-saken. Foto: Roger Neumann / VG


Like etterpå ba forsvarer Larsen om at Øygard fikk lov til å forlate rettssalen sammen med medforsvarer Eiebakke.

- Det er greit, sa lagmannen.

Øygard gikk inn på rommet han har fått tildelt i fjerde etasje i tinghuset i Hamar. Kort tid senere ble retten hevet for dagen.

Prosedyrer om straffeutmålingen i saken skjer ikke før torsdag morgen.

- Har det tungt

Forsvarer Larsen kommenterte juryens kjennelse:

- Jeg uttaler meg på vegne av Rune Øygard, han er frifunnet for den mest alvorlige posten, og det er en helt riktig avgjørelse. Så tar han det tungt at han er dømt for punkt nummer to, sier Larsen.

Hun sier at det er stor forskjell i straffenivået nå som Øygard ikke er funnet skyldig i seksuell omgang med barn under 14 år.

- MILDERE STRAFF: Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener Rune Øygard nå kun kan vente seg noen måneder i fengsel, ikke år. Foto: Roger Neumann / VG


- Dette er på et helt annet nivå, det ligger mer på måneder enn år. Rune Øygard er svært misfornøyd med å være dømt, men han er fornøyd med at han ikke er dømt for å ha seksuell omgang med en person under 14 år, og det er langt mer alvorlig, sier Larsen.

- Han ser det som et paradoks at hennes forklaring er lagt til grunn. Han er ikke enig i at han skulle være domfelt. Men vi er nå nede på måneder og ikke år, sier Larsen.

- Pinefull dag

Jenta (17) gikk ut av rettssalen sammen med sine foreldre og bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal.

- Vi får se hvordan det bærer av gårde i morgen når vi skal til med straffeutmålingsprosedyrene til aktor og forsvarer, sier bistandsadvokat Nina Hjortdahl.

- Hvordan vil det gå med henne videre fremover?

- Hun må ta det inn over seg og så må hun se hvordan det går å ta skole, komme i vanlig gjenge igjen. Hun gjorde det etter tingrettens dom og greide det veldig bra da, så jeg har stor tro på at dette vil gå fint, sier Hjortdahl.

Hun sier at de nå må justere kravet om erstatning etter hva Øygard nå er funnet skyldig i.

- Dette var en pinefull dag for henne, sier Hjortdal.

AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter. Foto: Roger Neumann / VG

- Forslag til straff

- Min reaksjon på det er at det er avsagt en kjennelse fra lagretten med et frifinnende svar på spørsmål en som gjaldt seksuell omgang med barn under 14 år og et fellende svar på seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Nå skal han jobbe med straffeutmålingsprosedyren som han skal fremføre i retten torsdag.

- Min jobb nå er å gå tilbake på kontoret så vil jeg i morgen komme med et begrunnet forslag til straff i lagmannsretten. Jeg tar ikke dette i et intervju, sier Klundseter til journalister utenfor retten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder