Les hvilke flyplasser som rammes av storstreiken

Voldsom protest mot Frp-Erikssons forslag idag: Lammer sentrale flyplasser tirsdag

Tirsdag klokken ett rammes de største norske flyplassene av streik. Fagforeningen Parat er rasende på arbeidsministeren.

  • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

Det bekrefter nestleder i YS-tilknyttede Parat, Vegard Einan, overfor VG.

– Når arbeids- og sosialminister Robert Eriksson nekter å høre på de sterke faglige innvendingene fra sine egne etater og fra en samlet fagbevegelse, ser vi ingen annen løsning enn å gå til politisk streik, sier Einan.

Robert Eriksson varslet fredag endringer i regelverket blant annet for midlertidige ansettelser. Han vil gjøre det lettere å ansette folk midlertidig enn det er i dag.

– Vi har akkurat varslet NHO og arbeidsgiversiden om at vi tar alle våre piloter og kabinansatte ut i politisk streik tirsdag klokken 13, i en time. Det dreier seg om 3500 medlemmer og vi regner med å lamme de flyplassene som tas ut.

– Og det er?

– Gardermoen, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø.

– Hvorfor gjør dere det?

– Fordi Eriksson fremmer forslag om bruk av mer midlertidighet. I vår bransje er vi allerede kraftig rammet av det. Men hans forslag rives grunnmuren i norsk arbeidsliv bort; faste stillinger.

– Eriksson sier faste stillinger vil være hovedregelen?

– Det er en selvmotsigelse. I vår bransje blir det stadig mer innleie og midlertidige stillinger. Hvis hans forslag går gjennom, vil svært mange arbeidsgivere la være å ansette folk. I stedet blir det en runddans med innleie og midlertidige stillinger.

Eriksson har lagt seg ut med fagforeningene flere ganger de siste ukene, blant annet ved å ville ta fra de tillitsvalgte vetoretten ved nye turnusordningen. Arbeidsministeren har også hisset på seg ansatte i Fauske, fordi han bruker kommunen som et eksempel på at de ansatte selv ønsker mer fleksible ordninger.

– Konsekvensene for den enkelte arbeidstager ser vi allerede; innleide tør ikke organisere seg og tør ikke si ifra. De kan glemme å gå i banken og be om lån, fordi de ikke har fast stilling. Vi setter flyene på bakken tirsdag, for å vise at vi ikke vil være med på dette.

– Jeg hører streiken tirsdag kalles den lille knappen; den store er generalstreik?

– Det tar vi for gitt at de store hovedorganisasjonene på arbeidstagersiden vil vurdere, om det blir nødvendig.

De selskapene som rammes er SAS, Norwegian og Widerøe.

– Hastebehandling

Han advarer mot at det kan gå raskt:

– Vi har kilder i regjeringsapparatet, som sier til oss at dette forslaget kan bli hastebehandlet i Stortinget innen kort tid. Derfor reagerer vi så sterkt og så tydelig alt i dag.

LO går også sterkt ut.

– Forslaget fra regjeringen om frislipp for midlertidige ansettelser, vil ikke gi flere jobber, bare større usikkerhet for mange arbeidstagere, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Arbeidsminister Robert Eriksson har på vegne av regjeringen sendt et forslag til Stortinget for en liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser.

ENDRER REGLER: Arbeidsminister Robert Eriksson Foto:Roger Neumann,VG

Han vil innføre mulighet for midlertidige ansettelser uten vilkår i inntil tolv måneder.

Ordningen skal begrenses ved at den enkelte bedrift maksimalt kan ha 15 prosent av arbeidsstokken på midlertidige ansettelser.

– Det Eriksson gjør her er å skyve utsatte grupper foran seg, for å tvinge fram en ideologisk basert oppmyking av arbeidsmiljøloven, sier Kristiansen. Her kjenner vi igjen Fremskrittspartiets årelange motstand mot et regulert arbeidsliv.

Fleksibelt arbeidsliv

Hun viser til at norsk arbeidsliv med dagens lov er blant verdens mest fleksible.

– Regjeringen går nå mot rådene de har fått i høringen. Fra blant annet en samlet norsk arbeidstagerside, mange arbeidsgivere, de funksjonshemmedes organisasjoner, Likestillingsombudet, forskningsinstitusjonene og regjeringens egne fagorgan, Arbeidstilsynet og Petroelumstilsynet, sier hun og viser til at forslaget trolig vil føre til flere arbeidsulykker og andre helsebelastninger, mer usikkerhet og vil ikke føre til flere jobber.

– Forslaget vil gi færre faste og flere midlertidige jobber, sier Kristiansen.

Les også

Mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Frp-Eriksson hoderystende til proteststreiken

  2. Foreslår midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder

  3. Parat vil ha storstreik mot arbeidsministerens planer

  4. NHO sår tvil om det blir flystreik

  5. Eriksson la frem endringer i arbeidsmiljøloven: Regjeringen vil øke straffen på brudd på arbeidsmiljøloven

  6. Kvinneopprør mot Frp-Eriksson

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder