ETTERFORSKER: Ola Thune har løst en rekke norske drapssaker, både som ansatt i Kripos og som privatetterforsker. Nå skal han se nærmere på Shilan-saken. Foto:Hans Olav Forsang,VG

Ola Thune inn i Shilan-saken

Familien til SV-politikeren Shilan Shorsh, som døde i en påsatt brann i Bergen, har engasjert privatetterforskeren Ola Thune.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Tidligere i høst gjenåpnet politiet i Bergen etterforskningen i saken, etter først å ha konkludert med at det dreide seg om et selvmord.

Den norsk-kurdiske menneskerettsaktivisten og kvinneaktivisten døde i en brann i sin egen leilighet i Bergen 18. mai i fjor. Shilan Shorsh (39) hadde vært utsatt for en rekke trusler. Hun fortalte selv at hun var redd for å bli drept, og levde en periode med voldsalarm.

DØDE I BRANN: Shilan Shorsh (39) var omstridt som menneskerettighetsaktivist, og hadde mottatt mange trusler. Selv var hun redd for å bli tatt av dage. Foto:Annemor Larsen,VG

Det er familiens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som har engasjert Norges mest profilerte privatetterforsker, Ola Thune.

– Jeg har gått gjennom saken sammen med politiet i Bergen, og føler behov for å drøfte en del politifaglige problemstillinger med Ola Thune, som jeg har stor tillit til, sier Larsen til VG.

Drapsetterforsker

Ola Thune var drapsetterforsker i Kripos før han ble sterkt profilert som privatetterforsker. Etter å ha løst flere store draps- og forsvinningssaker gikk han tilbake til Kripos som leder av drapsetterforskningen, før han igjen ble privatetterforsker. Thune har også markert seg som forfatter av flere dokumentarbøker, og i TV-programmer om uløste kriminalsaker.

Påsatt brann

Bergenspolitiet konstaterte raskt at brannen som tok SV-politikerens liv ikke kunne skyldes en ulykke, men at den måtte være påsatt. Etterforskningen landet imidlertid på at brannen trolig var et selvmord. Etter at VG Helg omtalte saken i en stor dokumentarreportasje tidligere i høst, gjenåpnet politiet etterforskningen.

BISTANDSADVOKAT: Mette Yvonne Larsen ønsker å drøfte flere politifaglige temaer med sin nye støttespiller, privatetterforskeren Ola Thune. Foto:Roger Neumann,VG

Ønsker å gå aktivt inn

– Jeg kom inn i denne saken på initiativ fra politiet, som anbefalte Bergen Tingrett å oppnevne en bistandsadvokat for familien. Det var et veldig positivt initiativ fra politiet. Siden jeg kom inn i saken på denne måten, ser jeg det som min oppgave ikke bare å være støttende for familien, men også å gå mer aktivt inn i saken. Derfor føler jeg også et behov for å se på saken med nye øyne, sier Larsen.

– Hva skal Thune bidra med?

– Vi har ikke planlagt at han skal foreta noen konkrete etterforskningsskritt, men det er behov for å drøfte flere temaer med ham. Jeg har ikke grunnlag for å si at politiet ikke har gjort det rette hittil, men politiet arbeidet ut fra en hypotese om selvmord, i tillegg til at de foretok andre grep. Jeg ønsker at saken skal etterforskes så grundig som mulig, og derfor gjør vi nå dette, sier Larsen.

– Hvor lang tid vil dette arbeidet ta?

– Det vet jeg ikke. Det er en del å gjøre, så jeg regner med at dette vil bare litt utover vinteren, sier Mette Yvonne Larsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder