Vil ha dobbel fengselsstraff for Øygard

Forsvarer: Seks måneder er tilstrekkelig

HØYESTERETT (VG) Statsadvokat Thorbjørn Klundseter argumenterte for å doble straffen for eks-ordfører Rune Øygard.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Ankesaken ble behandlet i Norges øverste rett i dag. Straffen til domfelte Øygard (54), på ett år og tre måneders fengsel, skulle vurderes og partene la frem sine prosedyrer.

Statsadvokatens påstand: Fengsel i 2,5 årForsvarers anførsel: Fengsel i seks måneder

Under sitt prosedyreinnlegg la statsadvokaten frem punktene han mente var straffeskjerpende.

* Tidsrommet: Hovedbudskapet til statsadvokaten er at overgrepene foregikk fra da jenta nettopp hadde fylt 14 år til hun var 16 år.

- Dette er hele tidsintervallet straffelovens paragraf 196 favner over, sier Klundseter.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen anførte på sin side at straffebudet strakk segf mot det lovlige.

- Viktig ikke å glemme det. Vi er over lovlige handlinger, fordi hun ville ha fylt 16 år én måned etter anmeldelsen. En god del av disse handlingene skjer jo da frem mot 16-årsalderen, sier Larsen.

* Antallet: Klundseter viste til fornærmedes forklaring om 50 samleier. Klundseter viste til rettspraksis at det ikke var nødvendig å telle antall overgrep. Han viste også til at det var syv gjerningssteder, og at overgrep hadde foregått flere ganger på flere av stedene.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen argumenterte imot.

- Det er nærmere sju enn 50 overgrep. Alt annet er bare spekulasjon, og det antallet gjør ikke at straffen går over 15 måneders fengsel, sier Larsen.

LES OGSÅ: Taus Øygard på plass i Høyesterett

* Aldersforskjellen: Klundseter minte på at domfelte var 36 år eldre enn jenta. Han viste også til at det ikke ble brukt prevensjon, og at det var risiko for graviditet.

Forsvarer Larsen mente at Høyesterett ikke kunne legge vekt på dette i skjerpende retning.

- Det er ingen holdepunkter for at det skal være mer alvorlig fordi domfelte er mer enn 50 år, sier Larsen.

ANDRE SIDEN: Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, har begynt på sitt prosedyreinnlegg. Foto: TOR-ERLING THØMT RUUD

* Kjennskap til familien: Klundseter viste til at Øygard er i slekt med fornærmedes stefar. Broren til Øygard er naboen til fornærmede.

* Fikk advarsler: Klundseter leste opp tekstmeldinger fra en voksen venninne av Øygard som advarte mot å ha slik kontakt med den yngre jenta. Statsadvokaten ville påvise at Øygard behandlet fornærmede som en likeverdig partner.

Larsen viste også at flere tekstmeldinger var tatt ut av sammenheng, og at politiet hadde kun lagt frem 10 prosent av den samlede telefonkontakten de to hadde hatt.

- Elektroniske spor er en risikabel ting å legge avgjørende vekt på, sier Larsen.

* Utnyttelse: Statsadvokaten mener Øygard har hatt muligheten til å spille på posisjonen han har hatt som politiker med nettverk i rikspolitikken.

- Øygard utnyttet sine økonomiske ressurser til å gi fornærmede opplevelser hun ellers ikke ville ha fått, og dermed utnytte sårbarheten fornærmede har hatt, leste Klundseter.

* Media: Klundseter mener Øygard selv var skyld i medieomtalen. Særlig ved først å invitere flere medier til intervjuer. Han pekte på at den erfarne politikeren hadde rutine med media.

Larsen har foretatt en analyse av mediedekningen og funnet over 2000 avisartikler og over 17000 nettartikler om saken.

- Dekningen er ekstraordinær, sier Larsen.

Ifølge et google-søk, Larsen selv har gjort, dukket ordene «øygard» og «pedofili» opp over 31000 ganger i blogger, kommentarfelt og nettsteder.

- Dette er grovt krenkende for domfelte, sier Larsen.

- Menneskelig drama

Forsvarer Mette Yvonne Larsen begynte sin prosedyre før retten tok lunsjpause, og minnet om at saken har hatt et menneskelig drama på begge sider.

- Han var en profilert person da han ble pågrepet, og kunne ikke gjemme seg, sa Larsen.

Forsvareren mener aktor la opp til en alvorlig skjerping av straffen.

- Det er ikke mulig å belegge denne påstanden om 2,5 års fengsel. Det har ikke kommet noen ny rettspraksis siden tingrettens dom, sier Larsen.

Helseproblemer

Larsen mener fengsel i seks måneder er tilstrekkelig, og viser til rettspraksis.

Til slutt viste Larsen til Øygards helsetilstand. Øyhard har ifølge legerapporter konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og har sosial fobi.

- Dette er typiske symptomer på helseproblemer som utvikles hos personer som er under sterk belastning, også med sterk medieomtale, sier Larsen.

Hun anførte som sistepoeng at kjærlighetsforhold ikke skulle være skjerpende, og viste til en tekstmelding der fornærmede uttrykte takknemlighet to dager før anmeldelsen kom 18. september i 2011.

Endelig avgjørelse fra Høyesterett om straffen til Øygard er ventet innen en uke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder