FLERE RUNDER I RETTEN: Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg har kjempet lenge om Se og Hørs dekning av bryllupet deres. Her er de avbildet under en rettsak i 2008. Foto: MARTE VIKE ARNESEN

Håper å sette punktum i Se og Hør-saken etter ni års rettsmaraton

Torsdag faller Menneskerettsdomstolens dom i saken om Se og Hørs dekning av bryllupet til Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det nesten ni år lange rettslige løpet kan få sin ende i Strasbourg, der Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) torsdag offentliggjør sin dom. Selv denne dommen er det mulig å anke, men kjendisekteparet Lillo-Stenberg og Sæther håper de nå skal kunne sette endelig punktum for saken.

- De er naturligvis svært spente. Dette er en kamp de har kjempet i nesten ni år, og en sak som har stor betydning, både for dem og for norske medier, sier advokat Harald Stabell, ekteparets prosessfullmektig i saken mot Se og Hør.

Ukebladet er for lengst ute av saken. Etter å ha blitt dømt for å ha krenket ekteparets privatliv med sin dekning av bryllupet i to rettsinstanser, gikk bladet fri i Høyesterett.

Når rettskraftig dom er falt i siste instans nasjonalt, er det staten som er den saksøkte part. Hensikten med søksmålet er å få vurdert om Høyesteretts dom strider mot menneskerettighetserklæringen. I ytterste konsekvens kan staten bli dømt til å betale erstatning.

Fotograferte på avstand

Se og Hørs fotograf befant seg på 200-250 meters avstand da han fotograferte bryllupsfesten til Sæther og Lillo-Stenberg på Tjøme i Vestfold 20. august 2005. Paret ønsket ingen offentlighet rundt verken bryllupet eller festen, langt mindre kjendispressens tilstedeværelse.

Da Se og Hør likevel tok bilder, mente ekteparet det var snakk om så alvorlig brudd på vernet av deres privatliv at ytringsfriheten måtte vike. Det mente både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett også. Flertallet på tre av fem dommere i Høyesterett konkluderte derimot med at selv om Se og Hørs dekning brøt med personvernet, var det hverken krenkende eller belastende for Lillo-Stenberg og Sæther.

- Det er fortsatt konflikten mellom privatlivets vern, også for offentlige personer, og retten til ytringsfrihet som er det sentrale spørsmålet. Begge disse rettighetene står tradisjonelt sterkt i domstolens praksis, sier Stabell.

Ytringsfriheten må vike

Stabell framholder at den aktuelle saken er en ren underholdningsartikkel, og at den har liten eller ingen interesse eller betydning for det offentlige ordskiftet. Hensynet til ytringsfriheten må derfor vike, mener han.

Da saken ble klaget inn for EMD i 2008, uttalte Odd Johan Nelvik, som var sjefredaktør da bildene ble tatt og saken trykket, at han regnet med at saken ikke engang ville bli tatt opp til behandling. Og om den skulle nå så langt, tvilte han sterkt på at ekteparet ville vinne fram.

- Da må de overbevise dommerne i Menneskerettighetsdomstolen om at norsk Høyesterett har begått grove brudd mot menneskerettighetene ved å ikke beskytte dem mot Se og Hør. Det tror jeg aldri skjer, sa han.

Når dommen faller i Strasbourg klokka 9 torsdag, er det etter en behandlingstid på fem og et halvt år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder