Bellona: – Vi er fornøyde med klimamålene

Natur og Ungdom: – En skam at Norge ikke klarer å levere

Miljø-Norge splittet om regjeringens klimamål

Mens Bellona er godt fornøyd med regjeringens nye klimamål, stempler de andre miljøvernorganisasjonene målene som altfor dårlige.

  • Ingvild Sagmoen

Artikkelen er over fem år gammel

Regjeringen går inn for å kutte norske utslipp med 40 prosent i sitt forslag til klimamål fram mot 2030. Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk, slik at det blir en felles oppfyllelse av klimamålene i Norge og EU.

– Vi er i bunn og grunn ganske fornøyd med at Norge nå binder seg opp til det EU gjør. Det betyr at vi ikke kan kjøpe kvoter for å oppfylle 40-prosentmålet og det betyr at vi ikke gjør særnorske grep som å ta norsk skog inn i klimaberegningen, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.

Gir solide bindinger

Hauge mener samarbeidet med EU gir solide og klare bindinger langt utover et nasjonalt klimaforlik.

– At Norge nå tilslutter seg EUs klimarammeverk gir Norge en anledning til å være med og påvirke og delta i diskusjonen. Samtidig betyr det at alle direktiver vil bli gjeldende for Norge.

– De som tror EU lar Norge bli gratispassasjer på denne båten er naive. Denne avtalen vil koste for Norge, sier Hauge.

– Altfor dårlig

Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, er langt i fra fornøyd med regjeringens forslag til klimamål frem mot 2030.

– Dette er et mål for å koke kloden, ikke omstille Norge til nullutslippsamfunnet. Målene Erna, Siv og Tine leverte i dag gjør meg flau av å være norsk. Det er en skam at Norge, et av verdens rikeste land, som har tjent oss rike på å pumpe opp forurensning i 45 år, ikke klarer å levere mer klimahandling, sier Vestre til VG.

Natur og ungdom mener målet om 40 prosent kutt er for lavt.

– Vi krever et kutt på 60 prosent. Det tilsvarer det vi mener Norge bør stå til ansvar for i tråd med sitt historiske ansvar, sier han.

– Norge har et enormt historisk ansvar på grunn av vår produksjon av olje og gass. Det er bra at vi har skrotet u-landskvotene, men det skulle bare mangle. Regjeringen har ikke satt konkrete mål for innenlandskutt. Det er altfor dårlig og ikke måten vi kommer oss til nullutslipp på.

Vestre tror et samarbeid med EU kan ha både positive og negative konsekvenser for Norge.

– Det er bra vi får litt pisk utenfra. Det kan faktisk bidra til at vi når de målene vi setter oss. På den andre siden knytter det oss nærmere kvotesystemet som finnes innad i EU, hvor vi risikerer at det blir mindre tiltak innad i Norge, sier han.

– Skaper usikkerhet

Naturvernforbundet mener i likhet med Natur og Ungdom at mål om 40 prosent kutt i utslipp er for lavt.

– Aller helst skulle det ligget på 80 prosent for at Norge skal ta sin del av klimaansvaret, sier generalsekretær Maren Esmark til VG.

Forbundet mener regjeringens nye klimamål skaper stor usikkerhet om hva Norge skal gjøre for å kutte egne utslipp i årene framover.

– Det er utrolig at dette er ståa i 2015. Vi kan ikke sparke ballen over til EU og vente med å ta ansvar for egne klimautslipp, sier Esmark.

–Disse klimamålene gir ingen klare retningslinjer for hvordan vi konkret skal legge om til et klimavennlig samfunn. De fleste vet hva som må til: vi må blant annet trappe ned oljeutvinningen, og slutte å bygge ut større motorveier og flyplasser. Uklare mål gjør det også vanskeligere for næringslivet å legge om.

Greenpeace misfornøyd

Greenpeace mener det er uambisiøst av regjeringen å dytte klimaansvaret over på EU Organisasjonen savner konkrete tiltak for utslippskutt i Norge.

– Det er skuffende at regjeringen har bestemt seg for å gi opp kutt i Norges egne klimagassutslipp og nå vil at EU skal bestemme politikken vår, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til NTB.

– Norges posisjon internasjonalt tilsier at vi har kapasiteten til å føre en egen klimapolitikk. Vanligvis tviholder vi på vår siste rest av uavhengighet fra EU-systemet, men når det gjelder klimapolitikk, er vi altså mer enn villige til å slippe rattet. Dette er like ambisiøst som å sitte på med noen som skal samme veien som deg selv, men hvor man ikke har avtalt endelig stoppested, fortsetter han.

– Betenkelig kritikk

Leder Nikolai Fjågesund i Europeisk Ungdom synes det er bra at regjeringen vil legge seg på EUs linje i klimapolitikken.

– EU er ledende på klimaarbeidet, både med tanke på å kutte utslipp, men også med tanke på å bringe fram ny klimateknologi. Et eksempel er EUs største medlemsland, Tyskland, som nå er midt i omstillingen til et grønt samfunn. Et av de viktigste målene er å stenge ned atomkraftverk og på sikt slutte med kullkraft, sier han.

Fjågesund mener det viktigste er å få på plass en avtale som sikrer at klimaarbeidet vil gå raskere fremover. Han synes det er betenkelig at miljøorganisasjonene kaller regjeringens nye mål altfor dårlige.

– De burde heller applaudere at vi nå slutter oss til den organisasjonen som er mest ambisiøs og som per i dag viser mest vilje til å kutte utslipp og legge til rette for nye klimabesparende tiltak, sier Fjågesund.

– I stedet for å kritisere at det ikke utslippene kuttes med så mye som 60 prosent, burde de heller kommet med konstruktive innspill til hvordan vi innenfor dette rammeverket kan jobbe for flere klimavennlige løsninger slik man gjør i for eksempel Tyskland, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder