KRITISKE: Lege Anne-Lise Bjørke Monsen og overlege Bjørn Bolann, begge ansatt ved Haukeland universitetssykehus, tar i dagens VG til orde for å kutte ned på forbruket av oppdrettslaks. Foto: MARCUS HUSBY

Stiller spørsmål ved lakse-eksperts motiver

Interesseorganisasjon mener Bjørke Monsen har personlig agenda

Haukeland universitetssykehus distanserer seg fra legens uttalelser

Lege Anne-Lise Bjørke Monsen advarer i dagens VG mot oppdrettslaks. Overfor Bergens Tidende innrømmer hun at laksekampen startet etter en langvarig strid med oppdrettsnæringen på hennes egen fritidseiendom.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Men til VG bedyrer hun at disse private forholdene ikke er en drivkraft i kampen mot oppdrettslaks.

Bjørke Monsen og hennes kollega, overlege Bjørn Bolann, er to av de seks uavhengige helseekspertene som i VG i dag advarer kvinner, barn og ungdom om å holde seg unna oppdrettslaks på middagsfatet.

Hun peker på skadelige miljøstoffer, som de såkalte persistente organiske miljøgiftene (POP-er), som laksen fôres med i oppdrettsanlegget.

- Den type miljøgifter som har vært påvist i oppdrettslaks har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ. Man vet også at de kan påvirke andre organsystemer i kroppen som immunsystemet og stoffskiftet, sier Bjørke Monsen.

Avviser kritikken

Bergens Tidende (BT) forteller på sine nettsider at Bjørke Monsen startet kampen mot oppdrettsnæringen som følge av en langvarig strid om plassering av et oppdrettsanlegg ved småbruket hun og hennes mann har ved Ålfjorden i Sveio.

- Forstår du at dette kan oppfattes som problematisk?

- BT prøver å gjøre saken til en personlig vendetta, men poenget mitt er at det var dette anlegget som gjorde at jeg ble oppmerksom på næringen - som satte meg inn i problemstillinger knyttet til dette. Det viktigste er at jeg som lege sier ifra om noe jeg mener er negativt, og da må det jo være lov å ha erfaringer, svarer Bjørke Monsen, som bekrefter at konflikten med det aktuelle oppdrettsanlegget fortsatt pågår.

FHL: - Tragisk sak

- Er du enig i at private bilder du har på din Facebook-profil, som går hardt ut mot næringen, svekker din posisjon som meningsbærer i en slik debatt?

- Nei, jeg kan ikke si at jeg oppfatter det slik.

- Har du noen fag innenfor legevitenskapen som gjør deg formelt egnet til å uttale deg om dette?

- Jeg er barnelege og spesialist i medisinsk biokjemi, og jobber med forskning på ernæring og utvikling på barnet, forteller Bjørke Monsen.

Informasjonssjef Øyvind A. Haram i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) synes, ifølge FiskeribladetFiskaren , at det som nå kommer frem er «trist og alvorlig».

- Dette utvikler seg bare til å bli en tragisk sak. Hun burde klart å skille mellom private og profesjonelle meninger, sier han.

Haukeland sendte ut pressemelding

Også fagbladet selv går langt i å sette spørsmålstegn ved Anne-Lise Bjørke Monsens motiver, når de skriver følgende:

«Tidligere i dag offentliggjorde vi bilder av hennes Facebook-sider, der hun er venn med alle de største laksekritikerne i verden».

Bjørke Monsens egen arbeidsgiver, Haukeland universitetssykehus, gikk mandag ut med en kort pressemelding der kommunikasjonsdirektør Mona Høgli blant annet skriver følgende:

«Det er ulike meiningar i forskarmiljøet innan ernæring rundt om i verda, og det er viktig at ulike standpunkt kjem opp og blir ein del av ein pågåande debatt. Haukeland universitetssjukehus ønskjer å understreke at sjukehuset ikkje har utarbeid eigne ernæringsråd, men forheld seg til gjeldande offisielle nasjonale ernæringstilrådingar».

- Leger er uenige med hverandre i media til stadighet. Hvorfor valgte dere å gå ut med en pressemelding akkurat i denne saken, Mona Høgli?

- Vi fikk flere telefoner fra media og andre, som lurte på om dette var Haukelands offisielle oppfatning, forteller hun.

Høgli sier imidlertid at hun ikke eksplisitt vet hvilke medier eller organisasjoner som har bedt om en offisiell oppklaring fra sykehuset, på grunn av stor pågang gjennom dagen.

Har møtt støtte og motstand

Også de amerikanske barnelegene Philip J. Landrigan, som jobber ved sykehuset Mount Sinai i New York, og Jeffrey A. Foran ved universitetet i Memphis, støtter Bjørke Monsens og Bjørn Bolanns syn på oppdrettsfisk.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er imidlertid sikker på at forskningen på giftstoffer i oppdrettslaks er tatt med i vurderingen når norske myndigheter anbefaler å spise mer fisk.

Og Mattilsynet mener at de positive sidene ved å spise oppdrettslaks, overgår den eventuelle negative effekten.

- Det forundrer meg at reaksjonene har vært såpass kontante; at det er ingen som ser problemer knyttet til næringen. Jeg trodde at de aktuelle instansene ville være mer spørrende og villige til å gå dette skikkelig etter i sømmene, mener Anne-Lise Bjørke Monsen.

VGs Torry Pedersen svarer

Slik svarer VGs ansvarlige redaktør, Torry Pedersen, på bruken av Bjørke Monsen som kilde i saken:

- Er VG trygg på at Bjørke Monsen har faglig tyngde nok og spisskompetanse som lege til å gi den typen advarsler som hun kommer med i VG i dag?

- Hun er spesiallege i barnemedisin, og fikk støtte for sitt syn fra flere andre kilder. Reportasjen inneholdt også faglige standpunkt som gikk i rette med hennes syn. Hun reiser en legitim debatt.

- Kunne VG ha utøvet en større grad av kildekritikk og benyttet større kildebredde i forbindelse med sine undersøkelser og presentasjon av saken?

- Det hadde vært en fordel å eksponere hennes Facebook-engasjement og striden ved småbruket. Fordi det danner et bakteppe det ville vært nyttig for leseren å ha innsikt i.

- Hvordan ser du på at Bjørke Monsens og Bjørn Bolanns arbeidsgiver, Haukeland Universitetssykehus i en pressemelding skriver at sykehuset forholder seg til nasjonale ernæringsråd?

- Det synes jeg er fornuftig. Ingenting tyder på at for mye fisk er det største problemet i norsk kosthold. Samtidig er det som sykehuset skriver faglig uenighet på dette feltet. Det er en viktig debatt å bringe ut til den jevne forbruker. Problemet er aldri at industrien ikke kommer frem med sitt syn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder