Riksadvokaten: For mange uløste drap

Riksadvokat Tor-Aksel Busch tar ut tiltale i alle
drapssaker i Norge. Han synes ikke det er akseptabelt at 32 drap fra de siste 25 årene står uløst.

– Nei, det synes jeg ikke vi kan akseptere. Vi hverken kan eller skal det. Dette er saker som betyr enormt mye for mange pårørende, så vi må gjøre det vi kan.

I perioden der de 32 drapene har forblitt uløste har det totalt vært 910 (per 25. februar) drap i landet vårt. Det gir en oppklaringsprosent på 96. Tross i at Busch mener man ikke kan aksepterer at saker står uløst mener han oppklaringsprosenten, sett i internasjonal sammenheng, er god.

– Den håper jeg vil vedvare. Vi har et litt annet kriminalitetsbilde enn andre land. Mange av drapene skjer i nære relasjoner og mange av dem er forholdsvis enkle å oppklare, sier riksadvokaten.

LES OM DE 32 ULØSTE DRAPENE

Ikke gode nok bevis

VG publiserte denne uken en grundig oversikt over de 32 drapene som står på Kripos’ liste over uløste drap fra de siste 25 årene. Dette er drap som etter en lovendring i fjor aldri vil bli foreldet. I 17 av disse har politiet hatt en eller flere siktede uten at det har blitt tatt ut tiltale. Det betyr at saken mot de personene aldri har kommet til rettssalen.

Riksadvokaten mener det skyldes at politiet ikke har klart å samle gode nok bevis mot dem de har trodd sto bak de ulike drapene.

– Det er en veldig krevende jobb å avgjøre tiltalespørsmålet i drapssaker. I utgangspunktet er det to forutsetninger som må være til stede. Den ene er at man må være overbevist om at det er rett person som tiltales, det andre er at man er overbevist om at det kan bevises i retten.

– Men når det i 17 saker ikke har blitt tatt ut tiltale, betyr det da at politiet har gjort en for dårlig jobb?

– Nei, det betyr det ikke. Det kan være feil person rett og slett som har vært siktet. Det kan være at sakens kompleksitet gjør at man ikke får en oppklaring, og det kan også være at man ikke har gjort en jobb som ikke er god nok. Dette vil variere, mener Busch.

BAKGRUNN: Derfor er ikke sakene oppklart

Vil bli frifinnelser

I flere saker har det blitt tatt ut tiltale, men så har den tiltalte enten kunne forlate tingretten eller lagmannsretten som en fri person. Man har ikke klart å få vedkommende dømt. Tor-Aksel Busch innrømmer at det betyr at han kan ha vært for optimistisk da tiltalen ble tatt ut.

– Ja, i prinsippet har vi jo da gjort feil. Vi vurderer det slik at dersom det blir domfellelse i tingrett, men frifinnelse i lagmannsrett, så mener vi at tiltalebeslutningen forsvarer sin opprinnelse, sier han, men legger til:

Dersom det var slik at det var hundre prosent oppklaring så ville vi vært for strenge i vår bevisvurdering. Dersom det var altfor mange frifinnelser så var vi på et for optimistisk nivå, og for lite grundig i bevisvurderingen. Jeg skal ikke si en bestemt prosentverdi av frifinnelser som er akseptabel, men må være forberedt på at det vil være noen frifinnelser.

I disse dager er et utkast til innstilling for en såkalt «cold case»-gruppe, som hos Kripos skal jobbe med gamle, alvorlige kriminalsaker, ute på høring. Riksadvokaten var en av initiativtagerne til gruppen. Han påpeker likevel at man må ha et edruelig forhold til hva denne gruppen kan oppnå.

– Det er ikke realistisk at vi skal oppklare alle disse sakene, sier Busch.

NB! Se et lengre intervju med riksadvokaten i videoen øverst i artikkelen.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder