STOR JOBB: Et stort apparat har jobbet med å få bukt med forurensningsproblemet. Blant annet ved bruk av lenser. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Jobber på spreng for å stoppe forurensningen i Vestfold

Etter at flere fisker og døde fugler ble funnet i nærheten av våtmarksområdet Prestekilen i Tønsberg, har brannvesen, politi og kommune stått på for å finne synderen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Inne på industriområdet ved navn Kilden, har de nå lokalisert petroleumsprodukter i flere kummer, og antar at dette har spredt seg videre ut i våtmarksområdet.

– Det er oppdaget et tilsig i grunnen, som er kommet inn i ledningsnettet og inn i kummene, opplyser Einar Flogeland, vakthavende brannsjef ved Vestfold interkommunale brannvesen (VIB), til VG.

les også

BAKGRUNN: Forurensning truer vernet naturreservat i Vestfold

Etter en kamerainspeksjon torsdag kveld valgte kommunen å grave seg ned til overvannsledningen fredag, og her ble det oppdaget det som kan se ut til å være «diesel eller lett fyringsolje blandet med vann».

Synderen ikke funnet

Flogeland forteller at området ligger i tilknytning til Vellebekken, som leder ut i naturreservatet Presterødkilen.

Utløpet for overvann til Vellebekken er stengt og det kommer nå ikke forurenset vann ut i bekken.

les også

Cruise-næringens uakseptable forurensning

Naturreservatet Presterødkilen er Vesfolds høyeste prioriterte vernede våtmarksområde og er oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

PRØVER: Fredag ble det utført graving på industriområdet Kilden, hvor det ble tatt prøver av tilsiget. Det lignet «diesel eller lett fyringsolje blandet med vann», skriver VIB. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Brannvesenet opplyser at de foreløpig ikke har noen opplysninger eller faglig bakgrunn til å rette pekefingeren mot en bestemt grunneier eller virksomhet, og at arbeidet med å finne kilden til forurensningen vil fortsette mandag morgen.

– Det er nå kontroll på tilsiget og vi pumper det opp med en sugebil. Det vil bli gjort gjennom helgen, og mandag morgen vil vi ta en vurdering av videre tiltak. Vi kommer til å følge dette videre. Det er viktig å finne ut hvor forurensningen kommer fra, sier Flogeland.

les også

Gamle rør kan koste 280 milliarder de neste 20 årene

På Facebook skriver brannvesenet at forurensningen for eksempel kan stamme fra en gammel tank som ikke er i bruk, gravd ned et eller annet sted på området.

Gledelige nyheter

Siden forurensingen ble oppdager torsdag har store ressurser jobbet med å rense vannet. Blant annet ved bruk av lenser. Jobben har gitt resultater:

DØD: Ornitolog Ragnar Syvertsen sier dette er en ungfugl hvor fjærene ennå ikke er fullt utviklet, og hvor en fem centimeter stor oljeflekk i fjærene kan drepe den. Oljen ødelegger isolasjon i fjærene og varmetapet fører til at den dør. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen Foto: Vestfold interkommunale Brannvesen

Ifølge brannvesenet har Kystverket hatt sitt overvåkningsfly over det rammede våtmarksområdet flere runder i løpet av fredag ettermiddag.

KONTROLL: Brannvesenet opplyser at det er kontroll på tilsiget som er funnet i grunnen, og at det ikke kommer ytterligere forurensning ut i Prestekilen. Ved utløpene kan man se brannvesenets lenser. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Tilbakemeldingen er positiv og en indikasjon på at lensesettingen, samt åpnings og lukkingsstrategien har effekt, skriver VIB på Facebook.

Fylkesmannen, Tønsberg kommune, politiet og VIB samarbeider tett for å begrense skadene etter det som beskrives som en akutt forurensning, og både Miljødirektoratet og Kystverket blir konsultert faglig i arbeidet, opplyser VIB.

Ingen nye dyr med oljesøl

Også den ivrige fugletitteren Stig Torp Olsen, som i en årrekker har besøkt naturreservatet har gode nyheter å komme med.

– Jeg har vært her nesten hver dag de siste seks årene. Da jeg kom i dag var jeg lettet over hva jeg så i teleskopet mitt. Med det kan jeg se klart inntil 2 kilometer. Jeg har ikke vært her siden griseriet kom, – har vært til skeptisk til hva jeg ville se. Nå ser jeg næringsøkende fugl, ingen har oljesøl på seg. Hettemåkene er hvite og fine i fjærene. Og vaderne tripper rundt. Derfor var jeg lettet over det jeg så, sier Stig Torp Olsen til VIB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder