VIL HA FORETAKSSTRAFF: Aktor Kristian Jarland la fredag ned påstand om en foretaksstraff på fem millioner kroner mot Oslo katolske bispedømme. Her i samtale med forsvarsadvokat Erling Lyngtveit (t.h.). Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Aktor mener Oslo katolske bispedømme må betale 5 millioner i bot

Feil kan oppstå, men den systematiske metoden i regi av Oslo katolske bispedømme tilsier en bot på 5 millioner kroner, mener aktor i medlemsjuks-saken.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Innrapporteringen av ulovlige medlemmer beløp seg over flere år til totalt 40 millioner kroner, ifølge beregningene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Aktor i saken, statsadvokat Kristian Jarland, mener at en foretaksstraff på 5 millioner kroner til Oslo katolske bispedømme (OKB) er på sin plass. Den daglige lederen må også holdes personlig ansvarlig, og Jarland la fredag ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget.

Jarland har da lagt inn et betydelig slingringsmonn i saken der bispedømmet og daglig leder er tiltalt for grovt bedrageri, ved at det er blitt søkt om statsstøtte for medlemmer det ikke kunne gjøres rede for.

Jarland legger til grunn at norsk rett er klar på at det kreves en eller annen form for aktiv innmelding i et trossamfunn for at trossamfunnet skal kunne søke om statsstøtte for det enkelte medlem.

Tidlig i prosedyren oppsto det en replikkveksling med OKBs og den daglige lederens advokater om hvorvidt dette er nye eller etablerte lovtolkninger – noe som fikk Jarland til å utbryte «vennligst ikke avbryt meg i min prosedyre».

Skiforeningen

Aktor sammenlignet den såkalte telefonkatalogmetoden – der medlemmer er blitt oppført etter at man har lette etter «katolsk-klingende navn» i katalogen – med om Skiforeningen skulle stå på parkeringsplassen på Sognsvann en fin vinterdag og på bakgrunn av bilnumrene melde inn alle under henvisning til at de er brukere av skisporene.

Et argument fra OKB er at stor arbeidsinnvandring fra katolske land har ført til betydelig økt besøk og aktivitet i kirken. Derfor er det uansett blitt søkt om støtte til færre medlemmer enn de som faktisk er å regne som medlem. Men en slik logikk kan ikke legges til grunn, ifølge Jarland.

– Du kan være medlem av flere trossamfunn, men du kan bare få statsstøtte for ett medlemskap. Og det er ikke den katolske kirke som sådan, men OKB som søker om statsstøtte. Da må vi også legge til grunn at det har skjedd en aktiv innmelding med en form for direkte kontakt, lød aktors argument.

Ble advart

Jarland hevdet videre at det er hevet over tvil at den daglige lederen har et straffansvar. Han var biskopens «høyre hånd» – og må ha fått med seg at biskopens syn var at det måtte ha vært en form for kontakt med alle som føres opp som medlem.

Saken mot biskop Bernt Eidsvig ble henlagt i fjor fordi statsadvokaten mente det ikke kunne bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.

Aktor Kristian Jarland mente også at det må tillegges vekt på at tidligere ansatte har varslet om at telefonkatalogen var en tvilsom metode, og at den daglige lederen selv i sitt vitnemål tidligere i saken har vedgått at det var moralske utfordringer.

Subsidiært legges det ned påstand om grov uaktsomhet, opplyste aktor.

Et bakteppe for saken er en foretaksbot på 1 million kroner i form at et forelegg som ikke er blitt vedtatt.

(©NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder