Flerbarnsmødre i full jobb minst syke

Barnløse kvinner har størst fravær

BERGEN/SOTRA (VG) Kvinner som har mange barn og jobber fulltid, har minst sykefravær. Barnløse kvinner i deltidsjobb er mest syke av alle arbeidstagere.

ARTIKKELEN ER OVER 16 ÅR GAMMEL

Hittil i år har sykefraværet i Norge steget med elleve prosent. Kvinner er mest syke, og har også den største økningen i sykefraværet, men overraskende nok er de travleste aller friskest blant kvinnene.

- Ikke tilfeldig

Økonomiprofessor Alf Erling Risa ved Universitetet i Bergen mener det ikke er tilfeldig at fulltidsarbeidende kvinner med mange barn er lite syke.

- Selv om det blant kvinnene er dem med flere barn i fulltids jobb som har minst sykefravær, så er det likevel ikke slik at kvinner som har fire barn og får et femte, blir mindre borte fra jobben av den grunn. Nei, forklaringen er nok at kvinner med mange barn og som jobber fulltid, i utgangspunktet er de sterkeste blant kvinnene.

Han beskriver disse kvinnene som «jernkvinnene» blant oss.

- På samme måten er sykeligheten større blant de barnløse som jobber deltid, sier han til Bergens Tidende.

Kvinner har 51,4 prosent flere sykefraværsdager enn menn har.

- Halvparten av forskjellen i sykefraværet kan forklares med fravær som i en eller annen form er knyttet til svangerskap, sier Sturla Gjesdal til avisen.

Høyere helsebevissthet

Fravær knyttet til barns sykdom er holdt utenfor, og ifølge forskeren finnes det ikke noe grunnlag for å si at dobbeltarbeid med ekstrabelastninger i hjemmet forklarer et større sykefravær blant kvinnene.

Bortsett fra svangerskapsrelatert fravær, tror han økt helsebevissthet blant kvinner er den viktigste forklaringen på at de har større sykefravær enn menn. Statistikken viser også at langt flere barnløse kvinner blir uføretrygdet enn kvinner med mange barn.

Firebarnsmor Kristin Brennhaug (35) fra Sotra er utdannet sivilingeniør med kjemi som spesialfelt. Hun sluttet som lærer våren 2001 før hun fikk minstejenta Hanna (2), men var tidligere yrkesaktiv i flere år med små barn.

- Jeg holdt meg stort sett frisk, sier hun.

Hun tror kvinner med mange barn i utgangspunktet har gode helsemessige forutsetninger, og at det kan være en forklaring på det lave sykefraværet.

- Dessuten holder vi oss i aktivitet. Men lite sykefravær må ha mye med trivsel på jobben å gjøre, mener hun.

Etter nyttår skal Brennhaug begynne å jobbe som dagmamma fire dager i uken. På sikt er planen å få jobb som sivilingeniør.

- Jeg vet hvor strevsomt det er å være lærer med små barn, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder