SVÆRT ALVORLIG: – Det er svært alvorlig at fylkesmennene finner lovbrudd ved over halvparten av de undersøkte institusjons avdelingene, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til Dagbladet. Foto: Tore Kristiansen / VG

Dagbladet: 45 av 60 barnevernsinstitusjoner svikter

I 2018 gjennomførte landets fylkesmenn tilsyn med 60 barnevernsinstitusjoner. Nå foreligger rapporten og den viser at 45 av de 60 bryter loven.

Det skriver Dagbladet som har fått tilgang til rapporten som blir presentert av Statens helsetilsyn fredag.

«Rapportene fra fylkesmennenes landsomfattende tilsyn viser at det ble funnet svikt på alle områdene», skriver Dagbladet.

les også

Norge forskjellsbehandler flyktningbarn over 15 år – i strid med barnekonvensjonen

Rapporten viser ifølge avisen at det ble avdekket lovbrudd i 36 av 60 barnevernsinstitusjoner. Det vil si 60 prosent.

Det er langt flere barnevernsinstitusjoner med lovbrudd som sviktet i arbeidet med å gi forsvarlig omsorg enn i arbeidet med tvang.

Det ble også avdekket store mangler i bemanning og kompetanse ved mange institusjoner, stor utskiftning blant de ansatte og utstrakt bruk av vikarer.

les også

Denne mannen skal formidle fosterhjem «non-profit»: Har tjent 52 mill.

Pluss content

De undersøkte institusjonene ble valgt ut fra en risiko- og sårbarhetsvurdering. Forholdene som er avdekket er dermed ikke representative for barnevernsinstitusjoner på landsbasis, opplyser Helsetilsynet til Dagbladet.

– At det er avdekket lovbrudd hos 60 prosent av institusjonene er likevel et altfor høyt tall. Disse barna er prisgitt det tilbudet de får, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn til Dagbladet.

les også

Sjokktall i ny barnevernsrapport: Tre av fire sliter psykisk

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) påpeker overfor avisen det er nærmere 400 institusjoner i Norge og at mange av disse drives bra. Men hun understreker at det er er svært alvorlig at fylkesmennene finner lovbrudd ved over halvparten av de undersøkte institusjons avdelingene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder