OPTIMISTISKE: Julia Oleinik Sætre og pappa Kenneth håper at instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet vil føre til at søknaden hos UDI nå blir godkjent. Foto: Morten Asbjørnsen

Justisministeren om Julia-saken: – Viser at regelverket ikke fungerte

For å unngå urimelige avgjørelser i familiegjenforeningssaker, har justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) gitt UDI en instruks om hvordan foreldrebegrepet i utlendingsforskriften skal tolkes.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I september skrev VG om norsk-russiske Julia Oleinik Sætre (23) som nektes familiegjenforening med sin norske pappa i Gursken i Møre og Romsdal.

Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda mener at Kenneth Sætre (56) ikke kan bevise at han var Julias juridiske far på fødselstidspunktet, og at kravet for familiegjenforening derfor ikke er oppfylt.

– Behov for presisering

I slutten av september sendte Linda Sætre, Julias tante, et bekymringsbrev til justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp), hvor hun ba statsråden komme med en anbefaling til utlendingsmyndighetene.

Nå har departementet kommet med en instruks til UDI, som for tiden behandler en ny søknad om oppholdstillatelse fra 23-åringen.

– Saken til Kenneth Sætre og datteren hans gjorde oss oppmerksom på at regelverket ikke fungerte slik det burde. Vi så et behov for å presisere foreldrebegrepet for å unngå urimelige utslag i praksis, sier Wara til VG.

Les hele instruksen her!

INSTRUKS: Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara sendte instruksen til UDI torsdag. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Unntak fra kravet

Julia har søkt om opphold etter utlendingsforskriften paragraf 8-10, som sier at «en utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse.»

I utgangspunktet skal det stilles krav om juridisk, og ikke biologisk, foreldreskap på fødselstidspunktet, skriver departementet i instruksen, som er datert 25. oktober.

De presiserer samtidig at søkeren også har rett til oppholdstillatelse dersom den norske borgeren er registrert som juridisk forelder på søknadstidspunktet.

– At det juridiske foreldreskapet ikke var fastsatt på fødselstidspunktet, bør ikke være avgjørende for om barnet senere kan ha rett til å komme til Norge eller ikke, så lenge det biologiske foreldreskapet er avklart og dette fastsettes juridisk i ettertid. Instruksen gir nå generelle føringer for hvordan slike saker skal løses, sier Wara.

Både rimelighetshensyn og likebehandlingshensyn taler for en slik løsning, heter det avslutningsvis i instruksen.

FORTVILET: Da VG besøkte familien i september, hadde de akkurat fått det siste avslaget fra UNE. – Det har vært svært slitsomt å stå i prosessen, sier Kenneth Sætre. Foto: Morten Asbjørnsen

Takker for støtten

Da Kenneth Sætre fikk telefon fra justisministeren torsdag, heiste han flagget til topps.

– Jeg fikk beskjed på forhånd om at han kom til å kontakte meg, men jeg visste ikke hva han skulle si. Både Julia og jeg ble hoppende glade, sier han.

– Endelig er det noen som tar saken på alvor. Med denne instruksen kan ikke UDI og UNE tolke foreldrebegrepet på en annen måte, sier Julia.

De to ønsker å takke for støtten de har fått etter at saken sto på trykk i VG. De takker også familiens advokat Maggi Rødvik, som mener UDI og UNE har anvendt loven feil.

– At det er mange som deler vår oppfatning av saken, og ikke forstår hvorfor Julia har fått avslag, betyr alt, sier Sætre. Han sier videre at innsatsen til søsteren Linda, broren Jarle og Sande-ordfører Dag Vaagen har vært avgjørende i denne saken.

– Linda har stått i spissen og kjempet for Julia siden det første avslaget i 2016. Jeg hadde ikke klart det uten henne.

– Forholder oss til instruksen

VG har spurt UDI og UNE om de synes det er bra at foreldrebegrepet i utlendingsforskriften blir presisert på denne måten.

– Vi har ingen kommentar til instruksen utover at vi selvsagt forholder oss til den i vår saksbehandling, slik vi gjør med alle andre instrukser fra departementet, sier assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI.

– Departementet har anledning til å instruere UDI. Utover det har ikke UNE noen kommentar til instruksen, sier seksjonssjef Anne Brandt-Hansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder