DØDSSTREKNINGEN: Nordlandsbanen er den desidert verste togstrekningen i Norge når det gjelder påkjørsler av dyr. Foto: Thor Nielsen

Mye snø resulterer i blodbad: 606 elg drept på 54 dager

I løpet av årets 54 første dager omkom det nesten like mange elg langs norske jernbanelinjer som i hele fjor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det viser tall fra Bane Nor som VG har fått tilgang til.

Antallet påkjørsler av elg har i hovedsak minket siden 2011, men årets snømengder har fått statistikken til å skyte i været, og det har omkommet rundt 11 elg hver dag.

– Når det er store snømengder så trekker dyrene nedover mot dalene, og det er lettere å gå i sporet enn i dyp snø. I tillegg ser det ut til at de bruker jernbanenettet som en transportkorridor på dager med mye snø, sier miljørådgiver i Bane Nor, Marina Stanimirov til VG.

Ifølge Bane Nors statistikker har det de siste fem årene vært en nedgang i antallet påkjørte elg. Der gjennomsnittet tidligere år har ligget på rundt 900 i året, har det de siste årene vært rundt 600 påkjørte elg.

– Men dessverre er det en økning i år. Ut ifra erfaring er det snøen som har mye å si, sier Stanimirov.

Et økende problem

Forebygging av påkjørsler av både elg, sau og tamrein er prioritert av Jernbaneverket/Bane NOR, men tallene viser lite reduksjon. Antallet døde sau har holdt seg stort sett stabilt de siste årene, mens antallet døde hjort og rådyr har økt. Det har også antallet døde tamrein langs sporet.

– Det har vært en økning i påkjørsler av tamrein de siste årene, selv om vi har gjort en rekke tiltak, forteller Stanimirov. Hun legger til at tiltakene hovedsakelig dreier seg om å sette opp gjerder, optimalisere varslingsrutiner når det er tamrein langs sporet, og økonomisk støtte til bruk av helikopter i forbindelse med samling av rein og flytting mellom beiteområder.

– Men for å få en effekt må det utredes og settes opp på de riktige stedene.

les også

Reineier fortviler: Minst 106 dyr påkjørt og drept av godstog

Flest møter døden på Nordlandsbanen

Når en elg blir påkjørt og ikke dør momentant, er det viltnemnda i kommunene som blir kontaktet.

ØKENDE: Siden 2008 har 3983 tamrein omkommet på norske skinneganger. Ifølge Bane Nor er antallet døde økende. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix

Langs Nordlandsbanen, den verste togstrekningen i Norge når det gjelder påkjørsler av dyr, var det ifølge Bane Nors tall 489 påkjørte elg i 2017. Et tall som ser ut til å bli langt høyere i år.

– Vi er ute og tar hånd om skadde og drepte dyr nesten hver eneste dag, og det som skjer er helt forferdelig, sier ettersøksjegeren, som ikke ønsker å stå fram med navn i media til Rana No.

– Jeg har aldri opplevd det verre enn denne vinteren. Nå må det settes inn tiltak for å lede elgen vekk, sier vedkommende.

les også

Ny reinflokk påkjørt og drept av tog

Ifølge Bane Nor er det i hovedsak vegetasjonsrydding som er godt utprøvd og har vist dokumentert effekt mot påkjørsler av elg.

– Det er ett av få tiltak som har vist seg å kunne gi en effekt. Når vi nå jobber med en ny handlingsplan er en optimalisering av dette inkludert, sier Stanimirov.

Nådde ikke handlingsplanens mål

Hun mener at flere må bidra om det skal være noen mulighet til å få redusert dyredødsfallene langs linjene.

– Det vi erfarer er at det har vært mest reduksjon på de strekningene der det har vært bredere involvering. Et eksempel er Bergensbanen, hvor det er gjennomført en rekke tiltak i regi av både Bane NOR, kommunene, Statens vegvesen og dyreeiere.

I sin «Handlingsplan for å redusere antall dyr påkjørt med tog 2014 – 2017», skriver Jernbaneverket at målet er å få antallet påkjørsler ned i 1400 dyr per år. Det målet er langt fra nådd, og i den nye handlingsplanen har de gått bort fra målet.

I 2017 ble hele 2151 dyr drept – 751 flere enn Jernbaneverkets målsetting.

– Erfaringen i den forrige planperioden har vist at vi ikke har en sjanse til å oppnå reduksjon i antall påkjørsler om ikke flere bidrar.

Ifølge Stanimirov er det vanskelig å sette mål for noe som styres av så mange faktorer som Bane NOR ikke rår over. Blant annet klimatiske forhold, bestandstetthet og valg gjort av dyreeiere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder