ADVARER: Telle sier at modellene til SSB kan misbrukes. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Tidligere SSB-direktør: Forskning kan bestilles for å «vise at flyktninger er dyre»

Statistisk sentralbyrås modeller kan gi ulike konklusjoner om samme tema, ifølge tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle. En av Finansdepartementets viktigste modeller kan brukes for å vise at flyktninger er dyre, mener han.

Artikkelen er over to år gammel

Dette kommer frem i et notat Telle delte ut før onsdagens åpne høring på Stortinget. Kontrollkomiteen skal spørre ut ham og andre som har vært involvert i kampen om byrået for å komme til bunns i saken.

«Vil de vise at flyktninger er dyre, så bestiller de en analyse med Demec. Vil de vise at flyktninger er bra for norsk økonomi, iallfall bedre enn arbeidsinnvandring, så bestiller de en analyse med Kvarts», skriver han i notatet.

Demec og Kvarts er navnene på to av SSBs forskningsmodeller.

Telle brukte også høringen til å gi støtte til Christine Meyer og hennes beskrivelse av konflikten med Siv Jensen.

– Jeg oppfattet det som overraskende, sa han om den omstridte telefonsamtalen mellom Meyer og Holmsen i oktober.

Må avvise

Modellene i SSB gir oppdragsgiverne en meny av metoder, hvor hovedmekanismene i flere er «velkjent for alle innvidde», ifølge Telle. Han skriver videre at hovedkonklusjonene på noen områder «normalt derfor kan forutsies».

Telle mener dette kan misbrukes, og skriver i notatet at en uavhengig administrerende direktør i SSB kan avvise slike bestillinger til en viss grad. Han mener samtidig at SSB i de to siste årene har blitt utsatt for press, og at begge tilfellene gjelder Demec.

«Det uformelle presset mot Meyer har kommet frem i media, og er godt illustrert ved en rekke medieoppslag der det insinueres at Meyer misbruker sin posisjon til å stoppe eller trenere analyser om negative sider ved innvandring», skriver han i notatet.

Finansdepartementet understreket mange ganger i fjor hvor viktig Demec-modellen er for å beregne langsiktige virkninger av finanspolitikken.

Dette er SSB-saken:

les også

Finansdepartementet vil holde sentrale SSB-dokumenter hemmelig

les også

Siv Jensens nærmeste medarbeider endret sentralt SSB-referat etter at Meyer gikk av

Omstridt modell

Demec er den omstridte modellen som blir benyttet i innvandringsregnskapet til SSB-forsker Erling Holmøy. Holmøy regner på kostnadene av innvandring. En rapport han kom med i fjor viser at den årlige realinntekten vi Norge vil bli redusert med 72.000 kroner årlig innen 2100. Regnskapet har vært veldig viktig for Frp.

Nå sier altså byråets tidligere forskningsdirektør at dette resultatet var gitt på forhånd av alle som vet hvordan modellen fungerer.

Mye av fjorårets uenighet om byrået handlet om nettopp Holmøy. Han var svært misfornøyd da han ble flyttet til en ny avdeling av tidligere SSB-sjef Christine Meyer, og da startet bråket om saken.

Ifølge Meyer sa Finansdepartementet til henne i oktober at konflikten om byrået ville løse seg hvis hun flyttet Holmøy tilbake til Forskningsavdelingen i byrået for å jobbe med Demec.

Dette har departementet avvist, men finansminister Siv Jensen har erkjent at det ønsket at Holmøy skulle få jobbe videre med modellen.

Komiteens leder venter en lang høring:

les også

SSB-Meyer brukte over 49.000 kroner på rådgivere på én dag

les også

Professor slakter LO og NHOs involvering i SSB-saken

Formelt press

Telle opplyser om at han tror press i tillegg til innkallingen fra finansministeren fikk Meyer til å hastepublisere rapporten til Holmøy i november.

Han mener departementet også har utsatt SSB for formelt press gjennom tildelingsbrevet, hvor SSB blir pålagt å inngå en avtale om bruk av Demec.

«FIN (Finansdepartementet, journ anm.) styrer dermed ikke bare metoden, men i realiteten også bemanningen, og da er det vanskelig å se at det er noe nevneverdig gijen av SSBs faglige uavhengighet», skriver han.

VGs kommentator om saken i fjor:

Flere tilfeller

Telle understreker i notatet at måten modellene fungerer på ikke bare gjelder innvandring.

«Andre eksempler er at skattelette kommer dårligere ut enn offentlig konsum i Kvarts. Men øker man offentlig sektor i Snow eller iallfall i Demec, vil konklusjonene peke i mer negativ retning». Snow er en annen SSB-modell.

Flere deler den tidligere forskningsdirektørens syn på saken.

VG har tidligere omtalt at Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen mener at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet bestilte analyser fra SSB som de visste konklusjonen til.

Holmsen og Telle mener altså at SSBs modeller kan misbrukes. I fjor høst understreket mange nåværende og tidligere politikere viktigheten av byrået som premissleverandør for politikken.

Her beskriver Holmøy situasjonen under fjorårets konflikt:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder