SLÅR ALARM: Fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid liker dårlig at så få unge i Norge og Europa ikke synes det er essensielt å bo i et demokrati. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Bekymret etter sjokkrapport: - Unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati

ARENDAL (VG) Varsellampene blinker når et flertall blant unge i Europa og verden ikke lenger synes det er essensielt å bo i et demokrati. Det minner om tiden før 2. verdenskrig, advarer fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over to år gammel

De oppsiktsvekkende tallene er med i NHOs perspektivmelding, som ble presentert under Arendalsuka onsdag.

– Vi ser nå flere trekk internasjonalt som går i feil retning. Proteksjonisme, synkende tillit og skepsis til internasjonalt samarbeid og handel. Varsellampene blinker så kraftig at det er på sin plass å advare, sier Almlid om rapporten.

Rapporten omhandler utviklingen i verden og Norge, og hvordan ulike funn vil påvirke oss i fremtiden.

Ikke essensielt å bo i et demokrati

Almlid skal fungere som NHO-sjef i tre måneder, mens Kristin Skogen Lund tar Forsvarets sjefskurs. Han møter VG for å gå gjennom den 250 sider lange rapporten, og stanser ved to grafer:

– Se her. Denne grafen viser resultatet av en måling hvor man har spurt folk om det er essensielt å bo i et demokrati. Blant de som bor i Vesten og er over 50 år, svarer et flertall at det er det.

– Samme tendens i Norge

– Men tallene viser at det er et flertall blant de som er født etter 1965, som svarer at det ikke er essensielt å bo i et demokrati. Det slår spesielt sterkt ut i USA og Storbritannia, hvor det bare er rundt 30 prosent av de som er født etter 1980, som svarer at det er essensielt. I EU er det et flertall av de unge som mener det ikke er essensielt å bo i et demokrati: Bare 42 prosent av de unge oppgir det.

– I Russland er det bare vel 20 prosent av de unge som mener det er essensielt å bo i et demokrati. Det eneste landet som bryter trenden, er Kina, hvor andelen som mener å bo i et demokrati er essensielt, er er stigende blant de yngste spurte.

Tallene er hentet fra World Value Survey: Den omfatter 60 land (Ikke Norge) og totalt 85 000 spurte i 2014.

NHO har selv foretatt en måling i Norge, hvor de har spurt nordmenn hvor viktig det er å bo i et demokratisk land. Blant de eldre er det et stor flertall som svarer at det er viktig, men bare 50 prosent av de mellom 30 og 39 år, mener det er viktig og 55 prosent blant de yngste.

– Også de norske tallene fra NHOs egen undersøkelse er alarmerende, og understreker alvoret i dette. Spesielt de yngre aldersgruppene peker seg ut her hjemme. Det viser at vi har en stor jobb foran oss, sier han

– Førkrigs-situasjon

Almlid mener denne kunnskapen blir mer skremmende i kombinasjon med annen et annet funn som presenteres i rapporten:

– Det viser at folk i Vesten ikke tror på at handel skaper jobber og bidrar til økte lønninger. Bare tyve prosent av amerikanerne mener handel bidrar.

I øvrige industriland er det et mindretall som svarer at handel skaper jobber.

– Bildet er et helt annet når vi ser på utviklingslandene. Der ser de verdien av handel med utlandet: To av tre mener handel skaper jobber. Tallene er fire år gamle, men med den tendensen til proteksjonisme vi ser Trump og USA kjører, med tiltakende tollkrig, så tyder lite på at utfordringen er blitt mindre, fastslår han.

Almlid mener dette er utviklingstrekk som er veldig like det en så før 2. verdenskrig.

– I dag ser vi klare antidemokratiske tendenser, hvor flere land utvikles mot diktaturer, hvor sterke ledere styrer, blant annet i Russland og nå i Tyrkia. I tillegg ser vi at sterke høyreradikale krefter vinner stadig større oppslutning i sentrale europeiske land som Frankrike, Italia, Tsjekkia og Tyskland. Og i USA, hvor Donald Trump utfordrer Kina, Russland og EU i det som er i ferd med å utvikle seg til en handelskrig.

EØS-bekymring

– Helheten i denne globale utviklingen er skremmende. Vi er i en situasjon hvor de demokratiske verdiene blir utfordret, mener Almlid.

– Hvor befinner Norge seg i dette bildet?

– Den politiske bildet er mer stabilt i Norge, enn de fleste andre europeiske land. Men vi er veldig bekymret for at vi ser tegn til at trendene med for eksempel økt proteksjonisme og motstand mot globalisering er i ferd med å nå Norge også.

Almlid trekker blant annet frem motstanden mot EØS-avtalen i deler av LO.

– Vi må erkjenne at vi ikke har lyktes med å få folk til å skjønne hvor viktig EØS-avtalen er for Norge. Vi er en gigantisk råvarenasjon, som er helt avhengig av handel slik at vi kan få solgt vår fisk, olje og gass og mineraler. Europa er vårt desidert største marked og EØS-avtalen er helt essensiell for at vi skal få solgt våre varer til EU-landene, sier han.

Han peker også på at for å finansiere eldrebølgen og velferdsgodene, må det skapes en million nye arbeidsplasser i Norge til 2060.

– Min datter på 14 år vil nok måtte jobbe til hun er 75 år, fordi de vil leve lenger, trolig inn i det neste århundre. Da blir utdannelse og lærlingeplasser viktig - og påfyll av kunnskap, som gjør at vi kan skape en million nye arbeidsplasser i et høykostland: Yrkesfagene er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Men de vil bli mye mer digitaliserte, de også.

– Det siste jeg vil nevne er at det er helt avgjørende at vi greier å holde konfliktnivået nede og fortsatt skape bred enighet i de store viktige sakene for landet: Der er treparts-samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene helt sentralt.

Får kritikk

Styreleder Rode Margrete Hegstad i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner reagerer kraftig på NHOs manglede tro på demokratiet.

- Voksne menn i dress som maler skremmebilder om ungdom bør spørre seg om ikke de kan bidra til unges deltakelse på andre måter, sier hun:
- NHO hopper på en bølge hvor voksne svartmaler unge, helt uten grunn. NHOs egne tall viser at de aller yngste har større demokratiforståelse enn middelaldrende (30-39 år).

- I en sak om velferdsstatens bærekraft, retter Almlid skyts mot norske ungdommers demokratisyn når alle piler peker rett vei for norske ungdommers demokratiforståelse og -deltakelse.

- Det er grunn til å bekymre seg for noen grupper av norske ungdommer demokratideltakelse (gutter, de med innvandrerbakgrunn, de på yrkesfag), men NHO burde holde seg for gode for å score billige poenger ved å generalisere flere hundretusener ungdom som en gruppe, sier hun.

Les også

 1. Ny pensjonsordning: Slik skal du fristes til å jobbe lenger

  Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor skal friste 800 000 ansatte til å stå lenge i jobb.
 2. Én av tre vil jobbe til de er 70 år eller eldre

  Stadig flere ønsker å jobbe til de er minst 70 år gamle. Samtidig mener halvparten av de yrkesaktive at arbeidstakere…

Mer om

 1. Handelskrig
 2. Norge
 3. Internasjonal politikk
 4. EØS
 5. NHO
 6. Kristin Skogen Lund
 7. Demokrati

Flere artikler

 1. Mørket kommer

 2. Er demokratiet i krise – eller er det krise i demokratiet?

 3. Når demokratiet svikter folk, svikter folk demokratiet

 4. Demokratiet som styringsform er truet

 5. NHO-presidenten: – Vi berøres når det stormer utenfor stuedøra vår

Fra andre aviser

 1. Høyrepopulister er viktige – for demokratiet

  Fædrelandsvennen
 2. Kronprins Haakon: – Jeg kjenner mange som er påvirket av krisen

  Aftenposten
 3. Det er grunn til bekymring

  Bergens Tidende
 4. Demokratiet står sterkt

  Bergens Tidende
 5. Nytt NHO-barometer: Flere forventer oppsigelser. Færre frykter konkurs.

  Bergens Tidende
 6. NHO: 4 av 10 bedrifter får lite hjelp av kontantstøtten. Nå halveres egenandelen.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no