Miljøøø: Disse kuene kan se uskyldige ut, men faktum er at de bidrar til utslipp av store mengder av klimagassen metan. Foto: Knut Erik Knudsen

Ku-promp verre enn eksos

Utrolig nok: Ku-promp bidrar til at husdyrhold utgjør en større miljøtrussel enn utslipp fra biler og fly.

  • Knut Rostad
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en fersk rapport fra FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO).

Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra drøvtyggere, sauer, geiter og griser som promper og skiter, er på 86 millioner tonn i året, anslår forfatterne bak FN-rapporten.

Om vi i tillegg inkluderer utslipp av andre klimagasser knyttet til husdyrhold, er kyr, geiter og griser skyld i utslipp som tilsvarer 18 prosent av de globale CO{$1330}-utslippene.

Det er mer enn transportsektoren.

Flere grunner

- Husdyr er en av de mest alvorlige bidragsyterne til dagens miljøproblemer. Det er nødvendig med umiddelbare tiltak for å snu situasjonen, sier FAO-leder Henning Steinfeld.

Det er flere årsaker til at husdyrhold har så stor innvirkning på den globale oppvarmingen:

Drøvtyggere slipper ut store mengder av klimagassen metan når de skiter og promper. Metan har 23 ganger høyere oppvarmingseffekt enn CO{$1330}.

Dyrene må ha beitearealer, noe som fører til avskoging. CO{$1330} lagret i jord, røtter og trestammer frigjøres når skogen hugges ned.

Bruk og produksjon av gjødsel gir utslipp av klimagasser.

Med økende velstand og økende befolkning i flere folkerike land vil etterspørselen eksplodere de kommende årene. Den globale produksjonen av kjøtt vil øke fra rundt 229 millioner tonn i 2000 til 465 millioner tonn i 2050.

Katastrofe

Produksjonen av melk vil øke fra 580 millioner liter til 1043 millioner liter i samme periode, hevder FAO.

«Hvis produksjonen dobles uten at forurensingen fra hver produksjonsenhet reduseres, vil også skadene på miljøet dobles. (...) Om ingenting gjøres vil det føre til en katastrofe,» står det i FN-rapporten.

- En interessant rapport. Problemet med avskoging gjelder ikke Norge. Men også i Norge er drøvtyggere den viktigste kilden til utslipp av klimagassen metan, sier forsker Kristin Rypdal ved Senter for klimaforskning, Cicero.

Hun påpeker at avskogingen er den viktigste årsaken til at husdyrhold globalt vurderes som en større miljøtrussel enn transportsektoren.

- CO{$1330}-utslipp fra avskoging er viktigere enn metan-utslipp når kyr promper, sier Rypdal.

Nå foreslår FN-organet blant annet nye fôrtyper for å forhindre ku-promping og nye måter å forvalte jorden på slik at avskogingen reduseres.

- Det er ikke plass på kloden til at alle kan spise like mye kjøtt som nordmenn, sier daglig leder Arild Hermstad i Fremtiden i våre hender.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder