MÅ LØSE PENSJONSFLOKE: LO-leder Gerd Kristiansen har reist til London og låst seg inne med LOs inntektspolitiske utvalg, forå diskutere vårtens lønnsoppgjør. Foto: Frode Hansen , VG

LO i intern kamp om tjenestepensjon

Strid om oppgjørsform mellom tunge forbund

LO-toppene, med Gerd Kristiansen i spissen, har reist til London, og stengt seg inne for å løse en knallhard strid, mellom flere tunge forbund, om pensjonsordningene i privat sektor.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ifølge VGs opplysninger skal flere sentrale LO-tillitsvalgte ha reagert kraftig på pensjonsforliket mellom LO-tilnyttede Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk industri, som VG omtalte tirsdag.

Utfallet av denne striden kan avgjøre om LO vil ha et samordnet lønnsoppgjør der LO forhandler direkte med NHO, eller et frontfagoppgjør hvor Fellesforbundet og Norsk Industri skal først ut.

Konfliktlinjen er allerede tegnet: Fellesforbundet ønsker forbundsvise forhandlinger, mens Handel og Kontor i forrige uke gikk inn for et samordnet oppgjør.

Stikk motsatt retning

Onsdag morgen publiserte LO-forbundet Handel og Kontor sin pensjonsutredning som er gjort sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Handel og Kontor går i stikk motsatt retning av Fellesforbundet, og ønsker en kollektiv løsning der årets pensjonsinnskudd forhandles parallellt med lønn.

LOs to største forbund i privat sektor har altså helt ulike syn:

Fellesforbundets skisse går ut på å gi hver arbeidstager en personlig pensjonskonto for hver enkelt, hvor man selv kan sette av penger til pensjonsordningen ut over det arbeidsgiver betaler inn.

Dette er en helt annen modell enn den LO sentralt har ønsket seg, som er en kollektiv ordning som en del av tariffavtalen, og dermed gjenstand for forhandlinger mellom partene i lønnsoppgjørene.

Låst seg inne

Flere av LO-toppene skal også ha ragert kraftig på at Fellesforbundet ikke har trukket inn andre toneangivende LO-forbund i privat sektor og forberedt dem på utfallet.

Det er LOs inntektspolitisk utvalg som nå har låst seg inne i London fra tirsdag ettermiddag og fram til torsdag. Utvalget ledes av LO-leder Gerd Kristiansen, og med seg har hun lederne for LOs tyngste forbund. De har en lignende intern samling foran hvert eneste lønnsoppgjør, men frontene er nå mer synlig enn det som er vanlig.

Og de er tause:

Gerd Kristiansen ville ikke kommentere Fellesforbundets pensjonsmodell tirsdag. Også Jørn Eggum, Fellesforbundets nye leder, var taus.

LO-nestleder Tor Arne Solbakken sendte en tekstmelding til VG der han viste til at både Fellesforbundet og Handel og Kontor har pensjonsutredninger:

«Prosessen i LO knyttet til årets oppgjør vil fortsette fram mot representantskapet 23.februar», opplyste Solbakken.

Ingen samordning

Bjørn Mietinen, nestleder i Handel og Kontor, har ledet pensjonsutredningen i samarbeid med Virke. Han har nå gjort seg kjent med Fellesforbundets pensjonsmodell:

– Vi har ikke hatt noen samording med Fellesforbundet underveis. Det har heller ikke vært noe uvennskap, men forskjellene preges åpenbart at vi og Fellesforbundet har forskjelige medlemsgrupper. Vi har vårt opptatt av å sikre våre ansatte i varehandelen. De er unge, de bytter jobb ofte, og knapt noen har pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver ut over lovens minimum. Mange av dem vil ende langt under en pensjon på to tredeler av sluttlønn, som er ambisjonen LO tidligere har vedtatt, sier Bjørn Mietinen til VG.

Ikke «bånn i bøtta»

– Hvordan passer Fellesforbundets modell for dine medlemmer?

– Vi vil ha bredere ordninger, men jeg skal ikke avvise alt i deres modell som «bånn i bøtta». Det kan være elementer der som kan bli en del av en bredere ordning.

– Er ulike syn på pensjon bakgrunnen for at dere vil ha et samordnet lønnsoppgjør i LO-regi i år?

– Vårt representantskap vedtok i forrige uke å gå inn for et samordnet oppgjør. Hvis det blir slik at LO legger inn pensjonskrav, vil vi stå sterkere om hele LO står bak. Men i forrige uke visste vi ingenting om Fellesforbundets modell, sier Mietinen.

LOs representantskap møtes altså 23.februar for å ta stilling til oppgjørsform, og til LOs krav i vårens lønnsoppgjør.

Allerede nå er det klart at det neppe blir reallønnsøkning på norske arbeidstagere i år. SSB spår svakt negativ reallønnutvikling, mens Norges Bank sier «nær null» i kroner og øre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder