Men UDI-direktøren vil ikke la ansatte reservere seg mot Frp-forslagene

RESERVASJONS-NEI: UDI-direktør Frode Forfang sier det ikke er aktuelt å la enkeltmedarbeidere reservere seg mot å behandle saker etter regjeringens asylinnstramminger. Foto: Harald Henden , VG

Jusprofessor om «UDI-opprøret»: – Betryggende

Jusprofessor Mads Andenæs mener det er «betryggende» at UDI-ansatte ikke vil oppfylle Frp-statsrådenes asyl-innstramminger.

 • Pål Ertzaas

Artikkelen er over fire år gammel

Nyhetsbyrået NTB avdekker i dag intern misnøye i Utlendingsdirektoratet (UDI) mot regjeringens asylinstramminger, og minst en saksbehandler vil nekte å behandle saker som rammes av disse:

– Jeg har jobbet lenge i UDI. Jeg har vært fleksibel, har opparbeidet meg en solid breddekompetanse, har alltid vært effektiv og hatt en god produksjon. Men jeg ønsker ikke å behandle disse sakene, skriver en saksbehandler i et internt diskusjonsforum som NTB har fått tilgang til innlegget, i anonymisert form.

Innlegget, som har fått støttende kommentarer fra flere andre UDI-ansatte, kritiserer først og fremst instruksen om ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland.

– Må gå grenser

Det gjør jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo fornøyd:

KRITISK: Professor Mads Andenæs ved Institutt for privat rett ved Universitetet i Oslo. Foto: Trond Solberg , VG

– Det er betryggende at folk som arbeider med disse spørsmålene viser faglig integritet. For folk som jobber i offentlig forvaltning må det gå grenser for hva de skal gå med på, og dette gjør de nå klart for politisk ledelse, sier Andenæs til VG.

De ansatte er ikke de eneste som protesterer mot regjeringens asylinnstramninger. Samarbeidspartiet Venstre varslet i høst en «stormende kamp» mot justisminister Anders Anundsens (Frp) instruks for strammere asylpolitikk. Etterfølgeren i asylsaker, Sylvi Listhaug (Frp) varslet i romjulen at hun vil sende ut unge asylsøkere når de fyller 18 år.

Også jusprofessoren mener flere av tiltakene fra Frp-statsrådene er svært kritikkverdige, og mener Norge er på grensen av våre prinsipper.

– Hvis politikerne vil bryte våre folkerettslige forpliktelser og grunnleggende rettsstatsprinsipper, så er det i det minste godt at de gjør det vel vitende om at folk som kan dette området sier ifra, sier Andenæs.

Han er enig i at politikerne skal styre, men mener regjeringen ikke bruker faglige kriterier:

– Her har statsråden hatt adgang til kompetente og uavhengige faglige råd fra Justisdepartementets lovavdeling, og Utenriksdepartementets rettsavdeling. Men statsråden og regjeringen har her enten ikke benyttet seg av denne adgangen, eller bestemt seg for å ikke følge de faglig uavhengige rådene, sier Andenæs.

– Ikke mulig å søke beskyttelse i Norge

I den omstridte instruksen fra regjeringen fremgår det at asylsøkere som har hatt opphold i et trygt tredjeland, skal få avslag etter utlendingslovens paragraf 32.

– Ettersom det ikke gjøres unntak for korte opphold, som for eksempel kortvarige turistvisum, vil dette i praksis si at det ikke er mulig å søke beskyttelse i Norge. Asylsøkere har heller ingen klagemulighet. Dette er klare brudd på folkeretten, mener saksbehandleren.

Da justisminister Anders Anundsen (Frp) redegjorde for instruksen 25. november, slo han fast at asylsøkerne det her er snakk om, ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland.

– Det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge for å søke asyl, fremholdt Anundsen.

Instruksen kunne komme til anvendelse fordi en lovendring som gir regjeringen adgang til også å instruere Utlendingsnemnda, like før var blitt vedtatt av Stortinget etter en høyst uvanlig ekspressprosedyre.

– Ingen garantier

Internt i UDI er det bekymring for at begrunnelsen vil kunne brukes for samtlige asylsøkere som kommer til Norge, også dem som ikke kommer via Storskog.

– Det er ingen direkteflyginger mellom for eksempel Syria og Norge, Eritrea og Norge eller Iran og Norge. Med andre ord vil en asylsøker nødvendigvis ha oppholdt seg i et trygt tredjeland på et eller annet tidspunkt, fremholder saksbehandleren.

Vedkommende mener instruksen ikke var godt nok utredet på forhånd. Innlegget understreker at det i enkelte tilfeller er uproblematisk å returnere asylsøkere til Russland, mens det andre ganger kan det ende med døden.

– Vi har ingen garantier for at Russland ikke vil sende en syrer som ikke har gjennomført militærtjeneste, tilbake til det vi vet Russland omtaler som «trygge» områder, nemlig regimekontrollerte områder.

– Dersom Assad, som stadig mangler soldater fordi de som rekrutteres stadig dør i kamp, skulle be sin venn Putin om å få sendt tilbake alle unge, syriske menn fra Russland, så forstår alle med et minimum av kjennskap til storpolitikk at Putin ikke vil verne om disse syrerne, fremholdes det i innlegget.

Stor grafikk: Få full oversikt over asylsøkernes opprinnelsesland og bosted i Norge

Får ikke reservere seg

UDI-direktør Frode Forfang. Foto: Harald Henden , VG

UDI-sjef Frode Forfang la i dag frem asyltall for 2015, og måtte svare på den politiske kritikken fra sine ansatte på UDIs intranett:

– Jeg vet ikke hvor omfattende dette er, men det er helt sikkert delte oppfatninger om dette temaet som om mye annet. Jeg jeg synes dette viser at vi har mange faglig engasjerte medarbeidere, og jeg vil ikke legge lokk på denne type debatter. Men vi har en forpliktelse til å iverksette enhver politisk instruks, også denne, sier Forfang.

– En ansatt sier han ikke vil behandle denne type saker, er det i orden?

– Nei, det er ikke like greit, men jeg vil ikke gå videre inn på det. Utfordringen er hvis flere skulle reservere seg mot å behandle sakene, sier Forfang.

– Men vil enkelte kunne slippe å behandle saker de har problemer med?

– Jeg vet ikke om det har vært en problemstilling. Men det er ikke slik at det er valgfritt å behandle eller ikke behandle saker. Når man jobber i UDI er man forpliktet til å gjøre aksbehandling i tråd med det som gjelder.

– Jusprofessor Mads Andenæs sier det er betryggende at ansatte reagerer på det han mener er umenneskelig behandling. Er du stolt over at dine ansatte sier ifra?

– Det er bra at vi har faglig engasjerte medarbeidere, og vi skal en åpen diskusjon internt. Men det må kombineres med at vi er 100 prosent lojale til det regelverket vi skal iverksette, sier Forfang.

Han sier han ikke har registrert noen spesiell motstand mot de nye innstrammingene, at hans vurdering er innenfor folkerettslige forpliktelser.

Les også

 1. Slik ble asyl-køen i Norge firedoblet i 2015

  Køen av asylsøkere i Norge er fire ganger så lang som for et år siden – men nå minker den for første gang på lenge.
 2. 31.145 asylsøkere i 2015

  Norge fikk nesten tredoblet antall asylsøkere fra 2014 til 2015.
 3. Selbekks ukjente historie:  Moren var flyktning og bestefaren nazioffiser

  En marsdag i 1957 fikk ni år gamle Hannelore Kroll og den…
 4. Asylinstruks skaper uro i UDI

  Regjeringens asylinnstramminger møter motstand innad i Utlendingsdirektoratet.
 5. Vebjørn Selbekk tar oppgjør med islamdebatten: Trykker Muhammed-tegningene på nytt

  I sin nye bok angriper Vebjørn Selbekk islams stifter og…
 6. Asylbrann: - Vil fengsle siktet i fire nye uker

  BERGEN (VG) Politiet vil be om forlenget varetektsfengsling av mannen som er siktet for å ha tent på et planlagt…

Flere artikler

 1. Asylinstruks skaper uro i UDI

 2. UDI-ansatte om Storskog-instruksen: – Gikk veldig fort

 3. UDI-sjefen: – Vil prioritere gruppene som ikke trenger beskyttelse

 4. UDI: Strengere familiegjenforening vil føre til at flere søker asyl

 5. Før Frp-Sylvis Storskog-instruks: Tre av fire syrere fikk opphold i Norge. Etter instruksen: 258 kastes ut - 1 får bli.

Fra andre aviser

 1. Asylinstruks skaper uro i UDI

  Aftenposten
 2. - Dette er klare brudd på folkeretten

  Fædrelandsvennen
 3. Asylinstruks skaper uro i UDI

  Fædrelandsvennen
 4. Røde Kors: Listhaug feilinformerer Stortinget

  Fædrelandsvennen
 5. FN advart om norsk asylinstruks

  Aftenposten
 6. Asylsøkere skal siles på Storskog

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no