UTØYA: Bildet er tatt fem år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet.
UTØYA: Bildet er tatt fem år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet. Foto: Kyrre Lien VG

Må i retten for underslag av 22/7-penger

INNENRIKS

En tillitsvalgt i Støttegruppen etter 22. juli har erkjent at han brukte penger som skulle gå til terrorofrene til private innkjøp.

Publisert:

Underslaget har skjedd i ett av lokallagene og ble oppdaget i fjor sommer da Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene reagerte på manglende rapportering.

– Det nasjonale støttegruppen skal levere inn regnskap og rapporter til Helsedirektoratet, som de har mottatt midlene fra. I den forbindelse ble det vekket en konkret mistanke mot en av de lokale støttegruppene. Til tross for gjentatte henvendelser fikk man ikke tilfredsstillende svar på hva pengene var brukt på, forteller advokat Nils Christian Langtvedt i Schjødt.

Han har bistått støttegruppen i forbindelse med politianmeldelsen. Da de fikk tilgang til bankkontoen var alle pengene borte – bortsett fra 39 kroner og 17 øre.

– Det ble gitt feilaktige opplysninger om at det gjensto penger og det var brukt penger som man ikke kunne gjøre rede for, opplyser Langtvedt.

Det var lederen i lokallaget som disponerte kontoen og vedkommende har tilstått underslaget i politiavhør. Siden han har erkjent forholdet vil saken gå som tilståelsessak når den kommer opp i Follo tingrett i neste uke.

Han erkjent grovt underslag av cirka 300.000 kroner. Pengene ble gitt av Helsedirektoratet og kommunen som lokallaget tilhører, og skulle gå til tiltak for dem som ble rammet av terrorangrepet for fem år siden.

– Dette er en alvorlig og trist sak, mener Nils Christian Langtvedt.

Kontoen ble tømt gjennom over 20 pengeoverføringer i 2013 og 2014. Pengene ble brukt til den tillitsvalgtes private forbruk.

Under rettssaken vil det bli krevd erstatning for pengene som er underslått.

Her kan du lese mer om