FRILUFT: Den psykiatriske sykehusavdelingen ligger ned mot et stort grøntområde som er et populært utfluktssted for innbyggere i alle aldre. Foto: Erlend Daae VG

Ved denne fotballbanen ble pasienten luftet i belter

MØRE OG ROMSDAL (VG) Med armene bundet sammen og beina i belter, ble sønnen hennes leid rundt i friluftsområdet der venner og familie spiller fotball og går tur.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Moren fikk en telefon fra et familiemedlem som hadde sett sønnen langs bilveien, like ved den psykiatriske institusjonen der han har vært innlagt.

– Da jeg kom ned og så sønnen min mellom de to pleierene var hendene hans bundet sammen foran brystet og beina var bundet så tett at han bare kunne gå ørsmå skritt. Det var bare tilfeldigheter at ikke hans egne barn kunne se ham på den måten, forteller moren.

Dette skjedde på ettermiddagen da folk hadde sluttet på jobb og mange var på vei ned til stadion for en lokal fotballkamp.

Forrige mandag kunne VG avsløre at helseforetaket i familiens hjemfylke holder pasientene lengst i belter. Avsløringene førte til full oppvask og onsdag må sykehusdirektøren i Helse Møre og Romsdal svare styret.

Det må også helseminister Bent Høie gjøre når han i dag redegjør for stortinget om ulovlig tvangsmiddelbruk og hvordan kontrollkommsjonene landet over godkjente flere hundre lovbrudd i fjor.

NYE SVAR: Slik vil Høie endre tvangskontrollen

– Kan da ikke være lov?

Moren forteller at hun ble helt kald og måtte kjempe med seg selv for ikke å bryte sammen da hun så sønnen på luftetur i fjor.

– Jeg gikk bort og ga ham en klem og sa at dette kan da ikke være lov. Det tror ikke jeg heller, svarte han.

Dagen etter skrev hun et opprørt brev til kontrollkommisjonen og fylkeslegen:


«Å gå med fotremer i det åpne rom hvor du bor og kjenner alle som går forbi. Finnes noe mer forsmedelig?
Dere som skal kontrollere – godtar dere overgrep på pasienter som er lagt inn?»

Sønnen forteller at han bare ønsket seg frisk luft etter mange dager på et skjermingsrom.

– Det var helt forferdelig. Jeg var ikke til fare for noen, jeg ville bare gå en tur, sier han til VG.

VG AVSLØRER: Legges i belter når legene drar på ferie

Mekaniske tvangsmidler som transportbelter kan, ifølge loven, bare brukes når det er akutt fare for liv og helse, og alle andre virkemidler er forsøkt. VG avslørte i forrige uke at flere hundre av belteleggingene som ble utført på norske sykehus i fjor var ulovlige eller svært omstridte.

Se VGTVs oppsummering av psykiatriavsløringen på ett minutt:

Har stukket av

Både mor og sønn bekrefter at han tidligere har stukket av fra institusjonen og dratt hjem til seg selv eller foreldrene.

– Men da er det bare å ringe meg og avtale en tid jeg kommer tilbake, så gjør jeg det. Jeg har aldri vært til fare for noen, sier han.

Da lufteturen skjedde i mars i fjor hadde han akkurat blitt overført fra en annen institusjon der han hadde bodd i ti uker og besøkt butikksentret og møtt familien uten å stikke av.

– Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor han i det hele tatt var bundet fast den dagen. Å bruke tvang når det ikke er fare for seg selv eller andre er et ulovlig overgrep, sier moren.

– Dersom de mente det var absolutt nødvendig å ha ham i belter, så må det gå an å gjøre det på en måte hvor han slipper å gå rundt i nabolaget som en russisk krigsfange.

Jurist og tvangsforsker Marius Storvik argumenterer for at sykehusene ikke har lov til å bruke belter for å hindre rømning hverken på institusjonen eller på tur.

Les også: Kjempet for å holde tvangsloggene hemmelige

– Handler om sunn fornuft

Sønnen har vært innlagt flere ganger siden 2009. Foreldrene har flere ganger bedt om at han kan bli innlagt på institusjoner som ligger lenger unna og forteller at sønnen har fått bedre behandling andre steder.

Moren beskriver frustrasjonen i sitt brev:


«Han er så desperat at han godtar det, men synes det er vondt. Han sa at egentlig ønsket han en svart hette over hodet – da ville de hatt full kontroll.»

Etter at hun reagerte på lufteepisoden begynte sykehuset å gå turene med løsere belter som lettere kunne skjules under klærne.

– Dette handler jo bare om sunn fornuft. Selvsagt ønsker sønnen min seg ut i friluft når han har vært isolert i ti dager, men da får man heller ta bilen og kjøre til et annet område – eller sørge for å ha en skjermet luftegård, sier moren til VG.

Les også: Høie bekymret for rettssikkerheten

– Unngår vanskelige saker

Hun klaget på ny til kontrollkommisjonen som har ansvaret for å kontrollere sykehusets tvangsbruk i september. De sendte klagen videre til Fylkeslegen.

– Jeg opplever at kontrollkommisjonen her unngår å gå inn i saker som de synes er vanskelige, sier moren.

FORTVILET: Moren forteller at hun bruker mye tid for å følge opp sønnens behandling og klager. Foto: Erlend Daae VG

Hun forteller at sykehuset de siste årene har fått mange nye leger med ulik nasjonalitet. Hun opplever at det har ført til språkproblemer i kontakten med pasientene og økt bruk av tvang.

– Da stiller det enda større krav til de som skal kontrollere at sykehuset ikke begår overgrep.

Sønnen beskriver det han opplever som maktesløshet i møtet med klagesystemet.

– Det er ingen som hører på hva jeg vil. Kontrollkommisjonen hører på legen, og på sykehuset tar de ikke hensyn til hva vi mener fungerer bra, sier han.

LES ELINES HISTORIE: «Tenk å gå fra å være en psykotisk pasient som ikke følte seg sett eller hørt til å bli så til de grader tatt på alvor at statsministeren hørte på meg.»

– Rutinene er skjerpet

Helse Møre og Romsdal sier at de basert på historikk med pasienten, vurderte at det var en sannsynlig rømningsfare. Sykehuset beklager likevel familiens opplevelse.

– Etter denne hendelsen det refereres til her, ble rutinene skjerpet inn for å unngå at pasientene blir eksponert på en uønsket måte, svarer overlege og avdelingssjef Brit Ingunn Hana.


– Vi ser at denne hendelsen oppleves som trasig for både pårørende og pasienten og det beklager vi. Det er tatt lærdom av dette slik at vi nå legger større vekt på diskresjon under lufteturer.

LEDER: Brit Ingunn Hana, avdelingssjef for sykehuspsykiatri i Helse Møre og Romsdal sier sykehuset har tatt lærdom av hendelsen. Foto: Erlend Daae VG

Diskuterer luftegård

Avdelingssjef Hana forteller at området der sykehuset ligger opprinnelig var et asyl, men at alle gjerder og liknende er tatt bort.

– Samtidig ligger området et stykke unna hovedveien, slik at det blir hyppig brukt til pasienter. Vi er opptatt av at psykisk syke ikke skal stigmatiseres, og at pasientene skal ivaretas som på sykehus og i samfunnet generelt.

– Har dere egnet turområder/luftegård for pasienter som må være iført transportbelter?

– Det er oppe til diskusjon om man skal etablere en luftegård med for eksempel hekk rundt for å skjerme pasientene ytterligere.

Hana sier at det alltid er medisinskfaglige vurderinger som ligger til grunn for bruk av transportbelter og vedtak om tvang.

– Noen pasienter blir svært syke når de ikke er under behandling. Pasienter som rømmer under behandling kan i visse tilfeller utløse farlige situasjoner, svarer Hana.

Sykehuset understreker at de er oppmerksomme på språkutfordringer med utenlandske leger, men at ingen av legene som har ansvar for tvang på avdelingen er nye, utenlandske leger.

Les mer: Krever gransking av psykiatrien

– Ikke tatt opp som klagesak

Kontrollkommisjonen i Møre og Romsdal opplyser at behandlingen av klagen på både tvunget vern og belteleggingen er utsatt to ganger etter ønske fra klager og hans prosessfullmektige.

Kommisjonsleder Kristine Svendsen opplyser at klagen på opprettholdelse av tvunget psykisk helsevern ble behandlet i mai i fjor.

– Spørsmålet om beltelegging var ikke tema i dette møtet og har etter det jeg kan se, heller ikke senere vært tatt opp som klagesak til kommisjonen, svarer Svendsen.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på den mer generelle kritikken av kontrollkommisjonens arbeid og hvordan pasient og pårørende opplever dette.

Se VGTVs dokumentar «Lagt i belter». Artikkelen fortsetter under.

Ny tilsynssak

Fylkesmannen i Møre og Romsdal opplyser til VG at morens henvendelse ble besvart i september 2015 da de ba kommunaldepartementet løfte saken til en sette-fylkeslege.

Om klagen moren sendte i mars skriver Fylkeslegen: «Når det gjelder klagers anmodning om svar på brev av 31.03.2015, så omhandler dette brevet bruk av tvang og brevet er også stilet til leder av kontrollkommisjonen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har lagt til grunn at kontrollkommisjonen har fulgt opp henvendelsen.»

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avviste saken i desember på grunn av manglende fullmakt.

I oktober i år opprettet Fylkesmannen i Møre og Romsdal en tilsynssak mot sykehuset etter en klage på bakgrunn av andre hendelser.

Etter avsløringen av langvarig beltebruk i Møre og Romsdal har VG vært i kontakt med avtroppende Fylkeslege Magnar Kleppe. Han sier at det ikke vil bli aktuelt å opprette et tilsyn i inneværende år, men at dette må vurderes når man ser den totale oppdragsmengden for neste år. Kleppe har stillingen som fylkeslege ut 2016.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder