KARBON-SVAR: 18. oktober var statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget og svarte på spørsmål i spontanspørretimen – blant annet om karbonfangst og lagring,

KARBON-SVAR: 18. oktober var statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget og svarte på spørsmål i spontanspørretimen – blant annet om karbonfangst og lagring, Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Ernas gigant-regnestykke: Antydet sjokkregning for karbonfangst på 70 milliarder

Uttalelser fra statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget blir tolket som at karbonfangst og lagring av CO₂ i Nordsjøen vil koste over astronomiske 70 milliarder kroner.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Dette beløpet er hele åtte ganger høyere enn det forrige anslaget som regjeringen gjorde i 2016, som var mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner.

– Dette blir jo vanvittige summer. Er det slik at regjeringen nå er i ferd med å trekke seg fra løftet om å innfri minst ett prosjekt med karbonfangst og lagring? spør Else-May Botten (Ap), medlem av Stortingets energi og miljøkomité.

Budsjettkutt

Sammen med Espen Barth Eide (Ap) stilte Botten flere spørsmål til Erna Solberg om karbofangst og lagring (CCS) i forrige ukes spørretime, og hvorfor pengene til CCS-prosjektet ble kuttet så kraftig i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Fra Stortingets talerstol sa Erna Solberg at Stortinget måtte være klar over at karbonfangst og lagring vil koste milliardbeløp de neste årene, penger som «altså må tas innenfor samme rammen som samferdselssatsingen, forsvarssatsingen og alt det andre vi ønsker å gjøre på skole, utdanning og annet».

Les mer her: Industrien truer med å gi opp karbonfangst

Like stort som NTP

Solberg nevnte ikke konkrete tall eller summer i svaret. Men hun sa dette om beløpets størrelse:

«Det er betydelige beløp de neste årene, som sannsynligvis – hvis vi skal gjennomføre tre – fort kan være oppe i størrelsen til Nasjonal transportplan i de årlige prioriteringene i budsjettet.»

Det årlige beløpet til Nasjonal transportplan over statsbudsjettet er i gjennomsnitt 77,7 milliarder kroner hvert år fra 2018 til 2029, ifølge regjeringens egne anslag.

«Skal vi gjennomføre ett, er det selvfølgelig mindre», la Erna Solberg til.

Her kan du lese Stortingets eget referat fra debatten.

Håper hun tok feil

Nå har Else-May Botten krevd svar på om regjeringen sitter med anslag eller beregninger som kan bekrefte Erna Solbergs utsagn:

– Jeg håper hun tok feil, sier Ap-representanten til VG.

– Karbonfangst og lagring er det viktigste Norge kan gjøre for å nå togradersmålet i Parisavtalen, og det er helt nødvendig å få på plass for å nå Norges egne forpliktelser om kutt i CO₂-utslipp innen 2030. Men regningen skal ikke bare betales over statsbudsjettet, og den skal betales over mange år, legger Botten til.

KANDIDAT: Klemetsrud energigjenvinningsanlegg i Oslo er et av tre anlegg som utreder karbonfangst. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Tre selskaper jobber nå delvis på statens regning for å planlegge fullskala renseanlegg på sine fabrikker: Yara i Grenland, Norcem i Brevik og søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud som eies av Fortum og Oslo kommune.

Regjeringen har sagt at minst ett av prosjektene skal fullføres.

Selskapene har varslet at de må kutte kraftig i sine prosjekter dersom det bare blir satt av 20 millioner kroner industriens prosjekter i 2018-budsjettet, mot 360 millioner i fjor.

Det statlige selskapet Gassnova utreder også skipstransport av CO₂ til Nordsjøen, og varig lagring av CO₂ under Nordsjøen, nær Troll-feltet.

Tror ikke på Erna

Frederic Hauge, leder i Bellona, følger CCS-prosessen tett både i Norge og i utlandet. Han tror ikke på Erna Solbergs beregning i Stortinget:

– Det skal sies at vi har hørt mange ulike tall for hva dette kommer til å koste, men ingen av den er i nærheten av det statsministeren antyder, sier Hauge til VG.

– Men uansett blir det langt dyrere for Norge å nå klimamålene uten CCS. Mislykkes vi eller regjeringen trekker seg fra CCS, så må det bli enda strengere restriksjoner på privatbilismen, og deler av landbruket må legges ned, legger Bellona-sjefen til.

Viste til Søviknes

VG tok fredag kontakt med Statsministerens kontor, SMK, for å be Erna Solberg utdype det hun sa i Stortinget, og om kostnadene for karbonfangst og lagring har eksplodert.

SMK ba olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) besvare VGs henvendelse, men hans embetsverk sa at han ville svare Stortinget først.

VG snakket med Søviknes sist onsdag. Da sa han at ingen må tro noe annet enn at dette blir kostbart, og at CCS må veies opp mot andre satsinger i budsjettene fremover.

– Vi skal rapportere på prosjektet til Stortinget senest i mai 2018, og forhåpentlig lenge før det, sa Søviknes.

– Finnes det nye tall som tyder på en kostnadseksplosjon?

– Det vi har, er tall fra de tidligere mulighetsstudiene, åtte til 12 milliarder kroner. Jeg har ikke nyere tall, sa Søviknes.

PS! Jens Stoltenberg (Ap) lovet i sin nyttårstale i 2007 å gjennomføre en norsk «månelanding»: Det skulle bygges et fullskala renseanlegg på gasskraftverket på Mongstad. I 2013 ble hele prosjektet lagt ned. Det ble for dyrt. Bare testsenteret ble videreført.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder