ANSVARSFRASKRIVELSE: SV-leder Audun Lysbakken mener barne- og likestillingsminister Solveig Horne legger ansvaret over på kommunene, uten å følge opp. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Frode Hansen VG

SV om ulovlige barnevernskjøp: – Horne har sviktet i fire år

SV og Ap mener mener barne-og likestillingsminister Solveig Horne er for passiv når hun ber kommunene rydde opp i ulovlige barnevernskjøp. – Total handlingslammelse, sier SV-leder Audun Lysbakken.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forrige uke sendte barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) et brev til alle landets kommuner. Her presiserer hun hva barnevernet kan overlate til det private.

Nå etterlyser SV svar på hvordan hun skal sikre seg at kommunene faktisk følger reglene.

I et skriftlig spørsmål til statsråden, ber de henne gjøre rede for om, og hvordan, hun vil sikre at kunnskapen og praktiseringen av lovverket styrkes i kommunene.

– Dette brevet står som et symbol på hvor total handlingslammelsen til Horne er i barnevernssaker. Hun har sviktet barnevernet gjennom fire år. Fire år som har vært preget av fullstendig passivitet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Godtar ikke unnskyldning

Brevet som ble sendt til Bufdir, fylkesmennene og alle landets kommuner er et svar på en to år gammel henvendelse fra Fylkesmannen i Nordland. Her ble det stilt flere konkrete spørsmål om hva loven tillater kommunene å sette ut til private.

I mellomtiden har regjeringen mottatt to utredninger om temaet. I fjor advarte Vista Analyse om et uklart lovverk og enorme profittmuligheter.

Solveig Horne viser til at de har ventet på to rapporter om temaet, og understreker at de også i brevet beklager at det har tatt tid å svare på henvendelsen. Denne unnskyldningen er imidlertid ikke god nok for SV.

– Hun har lenge sittet på kunnskap som avdekker og advarer mot utviklingen VG har avslørt gjennom flere saker de siste månedene. Likevel har hun ikke foretatt seg noe. Et langt brev er ikke en unnskyldning på manglende handling gjennom flere år, sier han til VG.

Lest denne? Mistet jobben etter VG-avsløring

Mangler kontroll

STORTINGSREPRESENTANT: Kari Henriksen (Ap) Foto: Stortinget

Heller ikke Arbeiderpartiets Kari Henriksen i Familie- og kulturkomiteen er fornøyd.

– Dette vitner om en minister som ikke har kontroll over kvaliteten til barnevernet. Hun har latt hensynet til private aktører gå foran barnas behov for god kvalitet og oppfølging, sier hun.

Familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold i KrF mener brevet Horne nå har sendt, er et viktig bidrag for å gjøre reglene klarere for kommunene. Samtidig frykter han at flere ikke er rustet til å ha god nok kontroll og styring med de private aktørene de bruker.

– All den tid regjeringen ønsker å overlate mer ansvar til det kommunale barnevernet, må man forsikre seg om at kommunene faktisk kjenner til lovverket. Her handler det om å sikre at barnevernet har riktig kompetanse i alle ledd, og da må kommunene følges opp enda tettere, sier han.

Solveig Horne: Vil gjennomgå regelverket for å unngå dobbeltroller

Ber Horne ta ansvar

Lysbakken mener at kommunene har for dårlig kapasitet til å følge opp vanskelige saker på egenhånd, og at konsekvensene er et barnevern ute av stand til å følge opp de mest sårbare i samfunnet.

– Erfaringene tyder på at kommunene ikke klarer å ha den kontrollen som trengs når de kjøper barnevernstjenester av private. Da er det ikke nok med et brev. Her trengs det mer styring, mer handling og mer ressurser, sier Lysbakken.

Både han og Kari Henriksen mener at barne- og likestillingsministeren må ta mer ansvar for å følge opp kommunene.

– Problemet her er at dette ikke følges opp. Ministeren burde gått tydeligere til verks, bedt om tilbakemeldinger fra samtlige kommuner og tatt ansvar for de eventuelle manglene som finnes. Dette er for svakt, sier Henriksen.

Lysbakken mener det nå er på tide at barnevernet igjen løftes til en tung politisk sak på stortingets dagsorden.

– Det viktigste nå er å komme i gang med en øremerket opptrapping av bemanningen i kommunalt barnevern, som vi satte i gang for flere år siden. Dette koster mer enn å skrive brev. Her trenger vi en kraftig innsats, og vi må sørge for at de ideelle aktørene og det offentlige faktisk er i stand til å ta ansvar på egenhånd.

Kommune leier barnevernsleder for 2,2 millioner: – Skal ikke gi store overskudd å drive barnevern

– Har tatt flere grep

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne kjenner seg ikke igjen i kritikken. Hun viser til at private aktører lenge har vært viktige bidragsytere i barnevernet - også under den forrige regjeringen.

UENIG: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener regjeringen har tatt flere grep for å styrke kontrollen med private aktører i barnevernet. Foto: Terje Bringedal VG

Statsråden påpeker at det er kommunens administrative og politiske ledelse som har det øverste ansvaret for at kommunene ivaretar sine oppgaver på barnevernsområdet.

Horne viser videre til at regjeringen har tatt flere grep for å styrke kontrollen med private aktører i løpet av hennes fire år som barneminister.

Hun trekker blant annet frem at de har fått på plass nye fosterhjemsavtaler, og at de har bestilt flere utredninger om bruken av private i barnevernet.

«I barnevernsreformen varslet vi også en gjennomgang av bruken av private aktører. Formålet er å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene og innholdet i tilbudet», skriver hun i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder