FORUNDRET: Påtalemyndighetene har tatt ut anke mot Bergen tingretts dom i Karlsvik-saken. Kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik (t.h.) og hans advokat Dag Steinfeld (t.v.) er forundret. Foto: Scanpix

- Karlsvik forbauset over ankebeslutning

Hadde aldri ventet en slik avgjørelse av Riksadvokaten

(VG Nett) Advokat Dag Steinfeld er forbauset over at Riksadvokaten anker Karlsvik-saken.

  • Andreas Fosse

Riksadvokaten har besluttet å anke Bergen tingretts dom i bedragerisaken mot kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik, opplyser Hordaland Statsadvokatembeter i en pressemelding.

I pressemeldingen står det at «dommen er etter påtalemyndighetens oppfatning uriktig og bærer preg av grunnleggende misforståelser på viktige punkter».

- Både Karlsvik og jeg er veldig forundret over dette. Dommen fra Bergen tingrett framstår som riktig og god. Vi hadde aldri trodd at det ville bli besluttet fra påtalemyndighetene å anke saken, sier Karlsviks advokat, Dag Steinfeld til VG Nett.

Karlsvik ble 24. mai frifunnet i Bergen tingrett for anklager om at han skulle ha skrevet uriktige reiseregninger, og dermed gjort seg skyldig i grovt bedrageri

Tviler på lagrett

Steinfeld tror heller ikke at det vil bli noen anke.

- Jeg tviler på at lagmannsretten vil slippe anken gjennom, spesielt når dommen i tingretten var i tiltaltes favør, og når dette er en sak som dreier seg om 63 000 kroner, sier Steinfeld.

Venter sivilt søksmål

Men uansett om Karlsvik Regjeringsadvokaten har på vegne av Forsvarsdepartementet tatt ut sivilt søksmål mot Karlsvik. Det kommer trolig opp neste år.

Forsvarsdepartementet vil gjenta påstanden om at han skal fradømmes stillingen, og kreve tilbakebetaling av 800.000 kroner.

De mener Karlsvik har brukt denne summen urettmessig til middager, reiser og på andre måter. I straffesaken der Karlsvik ble frifunnet, ble fem fakturaer med samlet utgift på 63.000 kroner av dette plukket ut.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder