MUSLIMSK UNGJENTE: Hvem har gitt denne mannen rett til å behandle denne kvinnen på denne måten? Ikke Muhammed, i hvert fall, sier muslimske kvinneaktivister. Foto: AP

Ville Muhammed slått?

WASHINGTON, D.C. (VG) Se nøye på dette bildet.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

Det kan se ut som en ung kvinne i bønn. Men se på mannen bak, med dekket ansikt og hevet arm. I hånden holder han en stokk.

Den unge kvinnen fra Banda Aceh i Indonesia skal pryles offentlig. Hun har vært sammen med kjæresten sin. Ville Muhammed slått denne kvinnen?

På hvilken side ville Muhammed stått den natten Kadra ble slått og sparket bevisstløs i Møllergata i Oslo?

Mange muslimske kvinneaktivister mener å ha funnet svaret. De mener Muhammed var forut for sin tid, at han pekte ut en vei til økt beskyttelse av kvinner, bort fra vold. De sier at Muhammed aldri oppfordret menn til å slå kvinner.

Kvinner null verdt

Denne uken kommer det en ny oversettelse av Koranen i USA. "The Sublime Quran" gir blant annet en ny forståelse av det omstridte verset i Koranen mange muslimske menn støtter seg til når de slår kvinner. Ordet "dara ba" behøver ikke bare bety å slå, slik mange menn tradisjonelt har ment. Oversetter Laleh Bakhtiar mener å ha belegg for at "dara ba" tvert om betyr å gå bort. I tillegg til rent språklige argumenter, underbygger hun sin nye oversettelse med at Muhammed selv aldri slo noen av sine mange koner. Og hvorfor skulle han pålegge andre å gjøre noe han ikke gjorde selv?

Muslimske feminister mener at dagens dominerende fortolkninger av islam er menns verk, og ikke Muhammeds opprinnelige budskap. De peker på at Muhammed ga kvinner økte rettigheter på den arabiske halvøy på 600-tallet, i en tid da kvinner var null verdt.

Muhammed ga blant annet kvinner eiendomsrett og arverett. Rett nok bare halvparten av det menn arvet. Men i en tid hvor kvinner ikke hadde arverett etter loven, var dette et radikalt fremskritt. Det at Muhammed den gangen ga kvinner økt vern og mer frihet, må bety at han heller ikke i dag ville gått inn for regler som undertrykker kvinner, mener de muslimske aktivistene.

Selv var Muhammed omgitt av sterke kvinner. Blant annet giftet han seg med en velstående forretningskvinne som han elsket og respekterte. Hun forsørget Muhammed og støttet ham gjennom en vanskelig tid da få trodde på hans religiøse åpenbaringer.

Forbudt å slå kona

Jeg har sittet på seminar i Washington, D.C. og hørt muslimske kvinner fra hele verden diskutere reformer. Her var blant andre Marokkos ledende kvinneaktivist Rabea Naciri, Malaysias Zainah Anwar, som leder organisasjonen "Sisters in Islam", og Irans Mahnaz Afkhami.

I Malaysia fikk kvinneorganisasjonene etter lang tid gjennomslag for at det skulle bli forbudt for en mann å slå sin kone. Først så det ut til at den nye loven bare ville omfatte ikke-muslimer, fordi et slikt lovforbud angivelig ville være i strid med islam. Men etter nye, lange runder klarte kvinnene å få et forbud mot kvinnemishandling både for muslimer og ikke-muslimer.

Zainah Anwar fra Malaysia trakk frem ekteskapslovgivningen som et eksempel på en type regulering av forholdet mellom kvinne og mann som ikke lenger kan være gyldig. Hun hevdet medgiften kvinnen får beholde i ekteskapet, i virkeligheten er betaling for lydighet og underkastelse. Hun så dette som kjøp og salg av mennesker, på linje med tidligere tiders slavehandel.

- Den tids jurister var styrt av den tids virkelighet. Dagens virkelighet må gi en annen tolkning. Dette må gjøres for at religionen fortsatt skal være relevant i våre liv i det 21. århundre, sa Anwar.

Vold i Allahs navn

Debatten Kadra ønsker å sette i gang i Norge, er altså i full gang i andre land. Skal debatten foregå i moskeen, i de skjulte rom, slik blant andre tidligere leder for Islamsk råd i Norge, Lena Larsen, har tatt til orde for?

- I stedet for å lufte dette i pressen, kunne hun (Kadra) komme i moskeen og snakke om det, sa Larsen til Aftenposten i helgen.

Anwar var klar på seminaret i Washington:

- Dette må være en kamp i offentligheten. Vi kan ikke la oss kneble av dem som sier at vi må la være fordi islam er under press, eller som sier at vi er med på å skape fordommer.

Kvinneaktivistene vil ikke lenger akseptere religiøse argumenter for undertrykking av kvinner. De vil ikke godta vold mot kvinner i Allahs navn. En ung kvinne i Banda Aceh skal ikke pryles fordi hun har vært sammen med kjæresten sin. Og Kadra skal gå trygt i Oslos gater.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder